Spoplatnenie vysokoškolského vzdelávania

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 158 slov
Počet zobrazení: 2 190
Tlačení: 122
Uložení: 156
Prezentujte vlastný názor na problematiku spoplatnenia vysokoškolského vzdelávania a vysvetlite súvislosť so štátnym rozpočtom.
-  zavedenie poplatkov môže prispieť k zodpovednejšiemu prístupu študentov k možnosti študovať
-  pretože si myslím, že bezplatné vysokoškolské vzdelávanie je omyl produkujúci priemerných študentov, ktorí hľadajú titul a nie znalosť
-  avšak do určitej miery môže vytvárať prekážky pre nadaných študentov z nízkorozpočtových rodín, čo sa dá vyriešiť rôznymi štipendiami, študentskými pôžičkami alebo podporou nadaných študentov
-  a práve toto je cesta k postupnému rastu kvality vzdelania

Definujte pojem štátny rozpočet.
-  vyjadruje tvorbu, rozdeľovanie a využitie finančných prostriedkov štátu
-  plní úlohu finančného plánu štátu
-  návrh pripravuje vláda na určité obdobie (1 rok) a schvaľuje ho NR SR ako zákon
-  tvoria ho príjmy a výdavky štátu

Popíšte, čo tvorí príjmy a výdavky štátneho rozpočtu.
PRÍJMY:
o  priame a nepriame dane
o  rôzne poplatky (pokuty, kolky, clá,...)
VÝDAVKY:
o  výdavky na obranu, sociálne zabezpečenie, školstvo, zdravotníctvo
o  výdavky na štátnu správu
o  prípadne výdavky na splácanie štátneho dlhu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vysokoskolske prazdniny #definujte pojem štátny rozpočet #problematika školstva #štátny rozpočet 2017


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014