Z histórie vývoja peňazí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: unikik (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 253 slov
Počet zobrazení: 2 684
Tlačení: 169
Uložení: 156
Kovové peniaze na našom území

Na prelome letopočtu žili na našom území Kelti, ktorí boli známi tým, že ťažili rudy, aj vzácne, a spracúvali kovy. Oni boli tvorcami prvých skutočných mincí, ktoré sa tu zachovali. Asi zo začiatku 2. storočia p. n. l. pochádzajú strieborné tzv. mince s lýrou. Z 1. storočia p. n. l. sa zachovali väčšie strieborné mince, ojedinele aj zlaté, ktoré sa vo väčšom množstve našli na juhozápadnom Slovensku. Tieto poznáme pod názvom biatec. Kópia obrázku z tejto mince sa nachádzala donedávna na päťkorunáčke.

Z obdobia Veľkomoravskej ríše sa zachovali hrivny, ktoré slúžili pôvodne ako rezerva kovu, neskôr ako "naturálne peniaze". Mali podobu sekier z kujného železa. Napriek relatívnej hospodárskej vyspelosti veľkomoravskí panovníci nezačali raziť vlastné mince. Strieborné mince - denáre - začali obiehať na našom území až po zániku Veľkej Moravy. Zaviedol ich franský kráľ Karol Veľký. V kresťanskej časti Európy sa rozšírili a pod rôznymi názvami napr. denier, denaro, parvus, phenig, peny sa požívali až do 13. storočia.

V tom čase veľký význam pri rozvoji drobného obchodu nadobudli hlavne v strednej Európe malé mince razené z medi -"haller". Názov dostali podľa mincovne v nemeckom meste Halle. Z neho pochádza aj náš halier.
Toto obdobie vystriedali v 14. storočí groše a florény (dukáty) a v 16. storočí toliare. Prvé strieborné toliare boli razené v českej mincovni v Jáchymove. Podľa niektorých historikov je práve s nimi spojený pôvod názvu dolár.
Obdobie týchto mien sa definitívne skončilo v roku 1892.  Kráľovstvo na našom území prevzali do konca roku 2008  koruny. Dnes platíme eurami.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#historia peňazí #hlavne etapy vyvoja ekonomie #VýVOJ PEŇAZí #obrazky velkomoravskej rise


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017