:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Hľadanie arché

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 352 slov
Počet zobrazení: 1 650
Tlačení: 137
Uložení: 151
OTÁZKA Č. 2 - Hľadanie arché

- Charakterizujte prvé filozofické školy.
- Vysvetlite pojem arché.
- Využite uvedené myšlienky a stručne charakterizujte filozofiu Tálesa, Anaximandra a Anaxiména a Pytagora:

„Táles tvrdí, že zem je nesená vodou. Pohybuje sa ako čln a pohyblivosťou vody sa potom otriasa, a vtedy ľudia hovoria, že je zemetrasenie.“
 
„Anaximandros vyhlásil za počiatok a základný prvok vecí „neobmedzené“, keď ako prvý použil toto meno pre počiatok. Hovorí však, že to nie je ani voda, ani iný z tzv. živlov, ale akási neobmedzená podstata.“ apeiron
 
1. filozofická škola: Milétska škola
- Táles
- Anaximandros
- Anaximenes
- materialistická škola : podstata je hmota, ktorá sa nemení
- podstata sa nazýva arché ( prapočiatok ), z ktorého všetko vzniká a do ktorého všetko zaniká
Táles : za arché považoval VODU
- prírodný materialista
- myslel si, že Zem pláva/spočíva na VODE
- považoval sa za jedného zo siedmych mudrcov ( predpovedal zatmenie slnka )
- vyslovil úvahu ako z jedného môže vzniknúť rozmanitosť
 
Anaximandros: za arché mal APEIRON
- apeiron : niečo hmotnej povahy, veci vznikajú protikladmi a aj tu zanikajú, musí tu byť prítomný pohyb aby veci sa z apeironu vymanili a aby tu aj potom zanikli
- napísal dielo : O Prírode
- predstavoval si, že Zem má tvar valca a vznáša sa vo vzduchu
- ako prvý zostrojil slnečné hodiny a nakreslil mapu
- 1. hypotetická rozprava o geocentrizme
 
Anaximenes: za arché považoval VZDUCH
- prírodný materialista
- pohyb vzduchu keď veci vznikajú zhusťovaním → neviditeľný – oheň – vietor – oblak – voda -  Zem – kameň
- Zem je ako doska vznášajúca sa vo VZDUCHU
 
Pytagoras: pytagorejská filozofia
- zakladateľ a hlavný predstaviteľ
- filozof a matematik
- Pytagorova veta, súčet uhlov v trojuholníku
- ako prvý použil pojem filozofia
- rozvíjala sa 200 rokov
- boli chápaný ako sekta, nezobrali každého museli prejsť výberom a po tom ako prešli tak sa väčšinu dňa zamýšľali nad výrokmi a úlohami svojho majstra, zasahoval im aj do života
- ontológia: číslo je prvopočiatok sveta
- pluralizmus:
- 1 = bod, hranica delenia, základné číslo
- 2 = protikladnosť (  uznávali 10 protikladov ), čiara
- 3 =začiatok, stred, koniec vecí, trojuholník
- 4= 4 živly, priestor
- 10= harmónia
- Číslo: kvantitatívna určenosť vecí
- ako 1. sa venoval učení o duši rozdelil TELO na smrteľné telo a nesmrteľnú dušu, duša sa po smrti oslobodí, telo je ako vezenie
- uzatvára rannú filozofiu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti Maturita 314 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.019