Hľadanie arché

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 352 slov
Počet zobrazení: 4 014
Tlačení: 371
Uložení: 346
OTÁZKA Č. 2 - Hľadanie arché

- Charakterizujte prvé filozofické školy.
- Vysvetlite pojem arché.
- Využite uvedené myšlienky a stručne charakterizujte filozofiu Tálesa, Anaximandra a Anaxiména a Pytagora:

„Táles tvrdí, že zem je nesená vodou. Pohybuje sa ako čln a pohyblivosťou vody sa potom otriasa, a vtedy ľudia hovoria, že je zemetrasenie.“
 
„Anaximandros vyhlásil za počiatok a základný prvok vecí „neobmedzené“, keď ako prvý použil toto meno pre počiatok. Hovorí však, že to nie je ani voda, ani iný z tzv. živlov, ale akási neobmedzená podstata.“ apeiron
 
1. filozofická škola: Milétska škola
- Táles
- Anaximandros
- Anaximenes
- materialistická škola : podstata je hmota, ktorá sa nemení
- podstata sa nazýva arché ( prapočiatok ), z ktorého všetko vzniká a do ktorého všetko zaniká
Táles : za arché považoval VODU
- prírodný materialista
- myslel si, že Zem pláva/spočíva na VODE
- považoval sa za jedného zo siedmych mudrcov ( predpovedal zatmenie slnka )
- vyslovil úvahu ako z jedného môže vzniknúť rozmanitosť
 
Anaximandros: za arché mal APEIRON
- apeiron : niečo hmotnej povahy, veci vznikajú protikladmi a aj tu zanikajú, musí tu byť prítomný pohyb aby veci sa z apeironu vymanili a aby tu aj potom zanikli
- napísal dielo : O Prírode
- predstavoval si, že Zem má tvar valca a vznáša sa vo vzduchu
- ako prvý zostrojil slnečné hodiny a nakreslil mapu
- 1. hypotetická rozprava o geocentrizme
 
Anaximenes: za arché považoval VZDUCH
- prírodný materialista
- pohyb vzduchu keď veci vznikajú zhusťovaním → neviditeľný – oheň – vietor – oblak – voda -  Zem – kameň
- Zem je ako doska vznášajúca sa vo VZDUCHU
 
Pytagoras: pytagorejská filozofia
- zakladateľ a hlavný predstaviteľ
- filozof a matematik
- Pytagorova veta, súčet uhlov v trojuholníku
- ako prvý použil pojem filozofia
- rozvíjala sa 200 rokov
- boli chápaný ako sekta, nezobrali každého museli prejsť výberom a po tom ako prešli tak sa väčšinu dňa zamýšľali nad výrokmi a úlohami svojho majstra, zasahoval im aj do života
- ontológia: číslo je prvopočiatok sveta
- pluralizmus:
- 1 = bod, hranica delenia, základné číslo
- 2 = protikladnosť (  uznávali 10 protikladov ), čiara
- 3 =začiatok, stred, koniec vecí, trojuholník
- 4= 4 živly, priestor
- 10= harmónia
- Číslo: kvantitatívna určenosť vecí
- ako 1. sa venoval učení o duši rozdelil TELO na smrteľné telo a nesmrteľnú dušu, duša sa po smrti oslobodí, telo je ako vezenie
- uzatvára rannú filozofiu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015