Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 384 slov
Počet zobrazení: 3 281
Tlačení: 212
Uložení: 221
OTÁZKA Č. 3 „Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme.“   (Herakleitos)

- Na základe tohto výroku vysvetlite, prečo je filozofia Herakleita zásadne odlišná od predstaviteľov Eleátskej školy.
- Vysvetlite Zenónove apórie. Ako súvisia s Parmenidovým učením?

„Zenón má štyri dôkazy o pohybe, ktoré robia ťažkosti tým, čo ich chcú vyvracať. Prvý o tom, že nejestvuje pohyb, pretože pohybujúce sa musí dostať skôr do polovice cesty, než príde do cieľa. ... Druhý dôkaz je takzvaný Achilles. Je v tom, že najpomalšieho tvora (t. j. korytnačku) nikdy nedohoní v behu najrýchlejší (Achilles). Prenasledujúci musí totiž najprv prísť k bodu, odkiaľ prchajúci vyrazil, takže pomalší tvor musí mať vždy určitý náskok. ... Tretí dôkaz je, že letiaci šíp stojí... .“
(z Aristotela)

- Analyzujte základné rozdiely názorov Herakleita a Eleátov.

Herakleitos z Efezu:
-  milétska škola
-  1. dialektik antiky
-  dobrovoľne sa vzdal trónu a nechal vládnuť svoj mladšieho brata
-  odmietal demokraciu ( vláda spodiny )
-  mizantróp: nenávidel ľudí, odsťahoval do lesa
-  stal sa vegánom a žil v lese
-  písal zložitým jazykom = temný filozof
-  napísal dielo : O Prírode , rozobral tu svoju dialektiku
-  Panta rei. = všetko plynie
-  Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
-  za arché považoval OHEŇ
-  prírodný materialista
-  označil malý kolobeh : z ohňa niečo vznikne a v ohni keď zhasína sa aj všetko končí
-  podstata sa nemení, mení sa však vznik a zánik vecí z tejto podstaty
-  princíp ostáva, nazval ho LOGOS
-  gnozeológia: áno, empirista
 
 
Eleátska škola: vznika v Elei ( grécka provincia v Itálii )
-  založil ju Xenofanes
-  jeho arché bola ZEM
-  ako prvý tvrdil, že ľudské poznanie je relatívne = skepticizmus
-  najvýznamnejší predstaviteľ : Parmenides
-  pochádzal z bohatej rodiny
-  okrem filozofii sa venoval aj politike
-  svoju filozofiu napísal vo veršoch
-  je protikladom Herakleitovej filozofie, kde on si myslí, že rozum nám hovorí, že nič sa nemení = racionalista
   = metafyzik ( bytie nie je premenlivé, je bez zmien )
-  bytie ( je len nekonečná, nepretržitá prítomnosť ň
-  Zenón z Elei: Parmenidov žiak
-  rozhodol sa že dokáže, že naše zmysli nás klamú
-   vytvoril dôkazi nedokonalosti ľudských zmyslov = APÓRIA
-  APÓRIO : 1. vyslovený predpoklad
  2. analýza predpokladu
  3. protirečenie
  4. platí negácia predpokladu
1. veľkosť je
2., 3. veľkosť tvoria body, body sú bezrozmerné, ako môžu bezrozmerné body tvoriť rozmer?
4. veľkosť nie je
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofie

Diskusia: Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.028