:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 384 slov
Počet zobrazení: 1306
Tlačení: 96
Uložení: 101
OTÁZKA Č. 3 „Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme.“   (Herakleitos)

- Na základe tohto výroku vysvetlite, prečo je filozofia Herakleita zásadne odlišná od predstaviteľov Eleátskej školy.
- Vysvetlite Zenónove apórie. Ako súvisia s Parmenidovým učením?

„Zenón má štyri dôkazy o pohybe, ktoré robia ťažkosti tým, čo ich chcú vyvracať. Prvý o tom, že nejestvuje pohyb, pretože pohybujúce sa musí dostať skôr do polovice cesty, než príde do cieľa. ... Druhý dôkaz je takzvaný Achilles. Je v tom, že najpomalšieho tvora (t. j. korytnačku) nikdy nedohoní v behu najrýchlejší (Achilles). Prenasledujúci musí totiž najprv prísť k bodu, odkiaľ prchajúci vyrazil, takže pomalší tvor musí mať vždy určitý náskok. ... Tretí dôkaz je, že letiaci šíp stojí... .“
(z Aristotela)

- Analyzujte základné rozdiely názorov Herakleita a Eleátov.

Herakleitos z Efezu:
-  milétska škola
-  1. dialektik antiky
-  dobrovoľne sa vzdal trónu a nechal vládnuť svoj mladšieho brata
-  odmietal demokraciu ( vláda spodiny )
-  mizantróp: nenávidel ľudí, odsťahoval do lesa
-  stal sa vegánom a žil v lese
-  písal zložitým jazykom = temný filozof
-  napísal dielo : O Prírode , rozobral tu svoju dialektiku
-  Panta rei. = všetko plynie
-  Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
-  za arché považoval OHEŇ
-  prírodný materialista
-  označil malý kolobeh : z ohňa niečo vznikne a v ohni keď zhasína sa aj všetko končí
-  podstata sa nemení, mení sa však vznik a zánik vecí z tejto podstaty
-  princíp ostáva, nazval ho LOGOS
-  gnozeológia: áno, empirista
 
 
Eleátska škola: vznika v Elei ( grécka provincia v Itálii )
-  založil ju Xenofanes
-  jeho arché bola ZEM
-  ako prvý tvrdil, že ľudské poznanie je relatívne = skepticizmus
-  najvýznamnejší predstaviteľ : Parmenides
-  pochádzal z bohatej rodiny
-  okrem filozofii sa venoval aj politike
-  svoju filozofiu napísal vo veršoch
-  je protikladom Herakleitovej filozofie, kde on si myslí, že rozum nám hovorí, že nič sa nemení = racionalista
   = metafyzik ( bytie nie je premenlivé, je bez zmien )
-  bytie ( je len nekonečná, nepretržitá prítomnosť ň
-  Zenón z Elei: Parmenidov žiak
-  rozhodol sa že dokáže, že naše zmysli nás klamú
-   vytvoril dôkazi nedokonalosti ľudských zmyslov = APÓRIA
-  APÓRIO : 1. vyslovený predpoklad
  2. analýza predpokladu
  3. protirečenie
  4. platí negácia predpokladu
1. veľkosť je
2., 3. veľkosť tvoria body, body sú bezrozmerné, ako môžu bezrozmerné body tvoriť rozmer?
4. veľkosť nie je
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov

Diskusia: Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme

Pridať nový komentár
0.014