Arché - grécki atomisti a pluralisti

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 314 slov
Počet zobrazení: 4 354
Tlačení: 367
Uložení: 349
OTÁZKA Č. 4  Vysvetlite, v čom videli arché grécki atomisti a pluralisti.

- Vysvetlite, čo bolo podstatou atomistickej filozofie. Sústreďte sa na Demokritove názory.
- Charakterizujte pojem  pluralizmus. Porovnajte názory Empedokla a Anaxagora.

Atomistická škola:
-  Leukipos = zakladateľ
-  Demokritos z Abdér : najvýznamnejší predstaviteľ
-  základným znakom filozofie je pluralizmus
-  hovoril, že bytie sa skladá z nekonečného množstva látkových čiastočiek = ATÓMOV
-  prírodný materialista
-  z gr. atomos = nedeliteľný = základná vlastnosť
-  2. vlastnosť = mechanický pohyb, nemá svoju príčinu ale večný charakter
-  vraveli, že nie sú všetky rovnaké, že sú rozdielne napr. veľkosťou, alebo sú inak usporiadané
-  okrem atómov existuje prázdno, priestor kde absentujú atómy ( dnešné vákum )
-  Gnozeológia : Leukipos : zástanca empirizmu, z telies, ktoré sa skladajú z atómov sa vylučujú EJDOLY  ( výpotky, ktoré narážajú na naše zmysli )
-  Demokritos : zástanca racionalizmu, rozumom sa dajú prekonať všetky problémy v živote
 
Pluralizmus : uznávali viac ako jednu podstatu
 
Empedokles : predstaviteľ POELEÁTSKEJ filozofie
-  žil prevažne na Sicílii
-  pôsobil ako lekár, filozof, potulný básnik
-  eklektik: nič nového nevymyslel, vybral si a inšpiroval sa predošlými filozofmi, dnes sa dá zdrojom myšlienok
-  považoval sa za Boha
-  bol z kráľovského rodu ale radšej sa venoval filozofii
-  DIELA: O očisťovaní, O prírode
-  myslel si že podstaty sú 4 = pluralista
-  4 korene = voda, pôda, vzduch, oheň = prírodný materialista
-  myslel si, že 4 korene sú nemenné, sú večné,
-  ku koreňom doplnil princípy

- princíp : láska = spôsobuje z mnohého jednotu, vznik vecí
- princíp : svár = spôsobuje zánik vecí

-  gnozeológia : vďaka krvi, krvou poznáme svet a myslíme vďaka krvi a nie vďaka rozumu
 
Anaxagoras : pluralista
-  1. filozof, ktorý pôsobil v Aténach, prdzvesť že Atény budú sýdlom filozofie
-  Za arché považoval : HOMOJOMÉRIÁ , všetky sú rovnaké, každé to homojomério má v sebe kúsok všetkého = rovnorodosť, každé je látkovej povahy = materializmus, je ich nekonečné množstvo a sú večné
-  hybný princíp je NÚS je to zdroj pohybu 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015