:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Arché - grécki atomisti a pluralisti

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 314 slov
Počet zobrazení: 1764
Tlačení: 159
Uložení: 165
OTÁZKA Č. 4  Vysvetlite, v čom videli arché grécki atomisti a pluralisti.

- Vysvetlite, čo bolo podstatou atomistickej filozofie. Sústreďte sa na Demokritove názory.
- Charakterizujte pojem  pluralizmus. Porovnajte názory Empedokla a Anaxagora.

Atomistická škola:
-  Leukipos = zakladateľ
-  Demokritos z Abdér : najvýznamnejší predstaviteľ
-  základným znakom filozofie je pluralizmus
-  hovoril, že bytie sa skladá z nekonečného množstva látkových čiastočiek = ATÓMOV
-  prírodný materialista
-  z gr. atomos = nedeliteľný = základná vlastnosť
-  2. vlastnosť = mechanický pohyb, nemá svoju príčinu ale večný charakter
-  vraveli, že nie sú všetky rovnaké, že sú rozdielne napr. veľkosťou, alebo sú inak usporiadané
-  okrem atómov existuje prázdno, priestor kde absentujú atómy ( dnešné vákum )
-  Gnozeológia : Leukipos : zástanca empirizmu, z telies, ktoré sa skladajú z atómov sa vylučujú EJDOLY  ( výpotky, ktoré narážajú na naše zmysli )
-  Demokritos : zástanca racionalizmu, rozumom sa dajú prekonať všetky problémy v živote
 
Pluralizmus : uznávali viac ako jednu podstatu
 
Empedokles : predstaviteľ POELEÁTSKEJ filozofie
-  žil prevažne na Sicílii
-  pôsobil ako lekár, filozof, potulný básnik
-  eklektik: nič nového nevymyslel, vybral si a inšpiroval sa predošlými filozofmi, dnes sa dá zdrojom myšlienok
-  považoval sa za Boha
-  bol z kráľovského rodu ale radšej sa venoval filozofii
-  DIELA: O očisťovaní, O prírode
-  myslel si že podstaty sú 4 = pluralista
-  4 korene = voda, pôda, vzduch, oheň = prírodný materialista
-  myslel si, že 4 korene sú nemenné, sú večné,
-  ku koreňom doplnil princípy

- princíp : láska = spôsobuje z mnohého jednotu, vznik vecí
- princíp : svár = spôsobuje zánik vecí

-  gnozeológia : vďaka krvi, krvou poznáme svet a myslíme vďaka krvi a nie vďaka rozumu
 
Anaxagoras : pluralista
-  1. filozof, ktorý pôsobil v Aténach, prdzvesť že Atény budú sýdlom filozofie
-  Za arché považoval : HOMOJOMÉRIÁ , všetky sú rovnaké, každé to homojomério má v sebe kúsok všetkého = rovnorodosť, každé je látkovej povahy = materializmus, je ich nekonečné množstvo a sú večné
-  hybný princíp je NÚS je to zdroj pohybu 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Hľadanie arché Maturita 352 slov 2

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.031