:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Pojmy humanizmus a renesancia

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 255 slov
Počet zobrazení: 1 377
Tlačení: 118
Uložení: 123
OTÁZKA Č. 13
Renesancia sa začala obdivom k prírode, ktorú stredovek skryl. Ale keď ju odhalila svojím novým videním, roznietila sa v nej túžba zmocniť sa jej. Zmocniť sa jej umením, technickými vynálezmi a hoci aj okultnými náukami ... Renesancia začína zrodením videnia a vrcholí zrodením kreativity.
 
- Využite uvedenú myšlienku a vysvetlite pojmy humanizmus a renesancia.
- Uveďte znaky filozofie v tomto období.
- Porovnajte základné princípy učenia Mikuláša Kuzánskeho a Giordana Bruna.

- Vysvetlite uvedenú myšlienku Giordana Bruna:
„Boh je úplne nekonečný, pretože je celý v celom svete a v každej jeho časti nekonečne a úplne.“
(G. Bruno)

- Popíšte obrázok uvedený v ukážke.

Humanizmus: spoločenské, kultúrne a literárne hnutie na začiatku renesancie, ktoré sa snažilo o obnovu antickej vzdelanosti a kultúry
 
Renesancia: ( znovuzrodenie ) je epocha v kultúrnom a duchovnom vývoji v západnej a strednej Európe súbežná s náboženskou reformáciou a nadväzujúca na antiku, najmä na Platóna
 
Znaky:
- individualizmus : každý človek je iný, je originálny, Boh až na druhom mieste
- návrat k antike : vznik spolkov, kde sa študovali grécky filozofi P. a A. ale aj latinčina
- svetskosť : už nie teológia ale prírodné vedy ( racionalizmus, empirizmus )
- predzvesť nástupu novoveku
- reformácia cirkvi : zač. 16. stor. v Nemecku M.Luther, vyvrcholila predávaním odpustkov
 
Mikuláš Koperník : O obehoch nebeských sfér
- toto dielo prispelo k prelomu medzi geocentrizmom a heliocentrizmom
- podporoval heliocentrizmus ( pridal MAT a FYZ výpočty )
- Zem má tvar gule a zároveň sa točí okolo vlastnej osi
 
Giordano Bruno:
- bol upálený na hranici ( kresťania verili, že oheň očisťuje )
- dominikánsky mních, ktorý vystúpil z rádu ( štvanec )
- začal sa zaoberať prírodnými vedami
- 1. panteista = stotožnil Boha a prírodu
- Boh je rozptýlený okolo nás, je všade v prírode
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Ďalšie osobnosti renesančnej filozofie Referát 266 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.019