Pojmy humanizmus a renesancia

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 255 slov
Počet zobrazení: 3 745
Tlačení: 235
Uložení: 267
OTÁZKA Č. 13
Renesancia sa začala obdivom k prírode, ktorú stredovek skryl. Ale keď ju odhalila svojím novým videním, roznietila sa v nej túžba zmocniť sa jej. Zmocniť sa jej umením, technickými vynálezmi a hoci aj okultnými náukami ... Renesancia začína zrodením videnia a vrcholí zrodením kreativity.
 
- Využite uvedenú myšlienku a vysvetlite pojmy humanizmus a renesancia.
- Uveďte znaky filozofie v tomto období.
- Porovnajte základné princípy učenia Mikuláša Kuzánskeho a Giordana Bruna.

- Vysvetlite uvedenú myšlienku Giordana Bruna:
„Boh je úplne nekonečný, pretože je celý v celom svete a v každej jeho časti nekonečne a úplne.“
(G. Bruno)

- Popíšte obrázok uvedený v ukážke.

Humanizmus: spoločenské, kultúrne a literárne hnutie na začiatku renesancie, ktoré sa snažilo o obnovu antickej vzdelanosti a kultúry
 
Renesancia: ( znovuzrodenie ) je epocha v kultúrnom a duchovnom vývoji v západnej a strednej Európe súbežná s náboženskou reformáciou a nadväzujúca na antiku, najmä na Platóna
 
Znaky:
- individualizmus : každý človek je iný, je originálny, Boh až na druhom mieste
- návrat k antike : vznik spolkov, kde sa študovali grécky filozofi P. a A. ale aj latinčina
- svetskosť : už nie teológia ale prírodné vedy ( racionalizmus, empirizmus )
- predzvesť nástupu novoveku
- reformácia cirkvi : zač. 16. stor. v Nemecku M.Luther, vyvrcholila predávaním odpustkov
 
Mikuláš Koperník : O obehoch nebeských sfér
- toto dielo prispelo k prelomu medzi geocentrizmom a heliocentrizmom
- podporoval heliocentrizmus ( pridal MAT a FYZ výpočty )
- Zem má tvar gule a zároveň sa točí okolo vlastnej osi
 
Giordano Bruno:
- bol upálený na hranici ( kresťania verili, že oheň očisťuje )
- dominikánsky mních, ktorý vystúpil z rádu ( štvanec )
- začal sa zaoberať prírodnými vedami
- 1. panteista = stotožnil Boha a prírodu
- Boh je rozptýlený okolo nás, je všade v prírode
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021