:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 1 818
Tlačení: 159
Uložení: 154
OTÁZKA Č. 14
 „Musíme si uvedomiť, že bojovať možno dvoma spôsobmi – jednak zákonmi, jednak násilím. Prvý spôsob často nestačí, preto nezostáva iné, ako sa uchýliť k druhému.“
    (N. Machiavelli)
„... ak odvrhneme slová „moje“ a „tvoje“, rúcajú sa základy akýchkoľvek republík“.
   (J. Bodin)
„...každý dnešný štát javí sa len ako komplot bohatých, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú vlastné výhody.“
(T. More)
 
- Využite analýzu uvedených textov a porovnajte názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina , T. Mora a T. Campanellu.

- Zaraďte uvedených mysliteľov do kontextu vývoja európskej filozofie.
- Porovnajte názory na človeka v učení E. Roterdamského a M. de Montaignea.
 
Nicolo Machiavelli :
-  spoločensky orientovaná filozofia
-  dielo : Vladár ( politická teória )
-  politika je založená na účel svätí prostriedky
-  vladár má byť lev aj líška ( vládne silou, prefíkanosť )
-  ľudia si spomedzi seba vyberú jedného a nechajú sa ním ovládať
 
Jean Bodin :
-  právnik
-  právo ( prirodzené a božské )
-  podobná filozofia ako N.M.
-  silný vládca no jeho moc musí byť obmedzená zákonom
-  výrok : vzbura proti autoritám
 
Thomas More:
-  právnik
-  žil v Anglicku
-  dielo : Utópia nezrealizovateľná predstava
-  príčinou všetkého spoločenského zla sú peniaze
-  akékoľvek súkromné vlastníctvo je zlé ( zrušiť peniaze a súkrom. vlastníctvo )
-  všetko je všetkých ( akýsi socializmus )
-  všetci sú si rovní
 
Tomasso Campanella :
-  dielo : slnečný štát
-  zrušenie súkromného vlastníctva
-  kresťanstvo : kňaz – SLNKO – líder, hlava jeho utopického štátu
-  nevládol by sám ale so skupinou kňazov, ktorí by zastupovali jednotlivé štáty

Erazmus Rotterdamský :

-  chvála bláznivosti
-  analýza filozof. a kresťanských textov
-  jediná autorita rozum, nie Biblia
 
Michaile Montagnie:
-  eseje
-  autorita nie je kresťanská cirkev ale vnútro človeka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#machiavelli #rotterdamsky chvala pochabosti #Thomas More Utopia #campanella #esej socializmus #body #filozofia esej

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov

Diskusia: Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu

Pridať nový komentár
0.017