Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 3 437
Tlačení: 242
Uložení: 259
OTÁZKA Č. 14
 „Musíme si uvedomiť, že bojovať možno dvoma spôsobmi – jednak zákonmi, jednak násilím. Prvý spôsob často nestačí, preto nezostáva iné, ako sa uchýliť k druhému.“
    (N. Machiavelli)
„... ak odvrhneme slová „moje“ a „tvoje“, rúcajú sa základy akýchkoľvek republík“.
   (J. Bodin)
„...každý dnešný štát javí sa len ako komplot bohatých, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú vlastné výhody.“
(T. More)
 
- Využite analýzu uvedených textov a porovnajte názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina , T. Mora a T. Campanellu.

- Zaraďte uvedených mysliteľov do kontextu vývoja európskej filozofie.
- Porovnajte názory na človeka v učení E. Roterdamského a M. de Montaignea.
 
Nicolo Machiavelli :
-  spoločensky orientovaná filozofia
-  dielo : Vladár ( politická teória )
-  politika je založená na účel svätí prostriedky
-  vladár má byť lev aj líška ( vládne silou, prefíkanosť )
-  ľudia si spomedzi seba vyberú jedného a nechajú sa ním ovládať
 
Jean Bodin :
-  právnik
-  právo ( prirodzené a božské )
-  podobná filozofia ako N.M.
-  silný vládca no jeho moc musí byť obmedzená zákonom
-  výrok : vzbura proti autoritám
 
Thomas More:
-  právnik
-  žil v Anglicku
-  dielo : Utópia nezrealizovateľná predstava
-  príčinou všetkého spoločenského zla sú peniaze
-  akékoľvek súkromné vlastníctvo je zlé ( zrušiť peniaze a súkrom. vlastníctvo )
-  všetko je všetkých ( akýsi socializmus )
-  všetci sú si rovní
 
Tomasso Campanella :
-  dielo : slnečný štát
-  zrušenie súkromného vlastníctva
-  kresťanstvo : kňaz – SLNKO – líder, hlava jeho utopického štátu
-  nevládol by sám ale so skupinou kňazov, ktorí by zastupovali jednotlivé štáty

Erazmus Rotterdamský :

-  chvála bláznivosti
-  analýza filozof. a kresťanských textov
-  jediná autorita rozum, nie Biblia
 
Michaile Montagnie:
-  eseje
-  autorita nie je kresťanská cirkev ale vnútro človeka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#campanella #machiavelli #esej socializmus #rotterdamsky chvala pochabosti #Thomas More Utopia #body #filozofia esej #pojem utopia #utopia #Rotterdamský #vladár

Maturitné otázky z filozofie

Diskusia: Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019