:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Pojem solipsizmus

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 515 slov
Počet zobrazení: 2 453
Tlačení: 162
Uložení: 170
OTÁZKA Č. 18 Vysvetlite pojem solipsizmus.

- Aké miesto zaujíma v jeho filozofii Boh?
- Vysvetlite pojmy teizmus, deizmus, ateizmus, materializmus, idealizmus.
- Využite uvedený text a priblížte názory D. Huma. Porovnajte názory G. Berkeleyho a D. Huma.

„ Človek, ktorý sa hnevá, je celkom inak rozohnený ako ten, ktorý na túto emóciu len myslí. Ak mi poviete, že niekto je zaľúbený, ľahko vám porozumiem a vytvorím si správnu predstavu o jeho stave; nikdy však nemôžem svoju predstavu zameniť so skutočným vzrušením a nepokojom jeho vášne. ... Slovom, každá látka myslenia pochádza buď z vonkajšieho, alebo vnútorného pociťovania. Duch a vôľa ju iba prehadzujú.“  (D. Hume)

- Porovnajte Berkeleyho a Humeove názory s názormi ďalších predstaviteľov novovekého empirizmu, napr. s názormi J. Locka.

George Barkeley :
-  rozdelil filozofiu na psychológiu a teológiu
-  dielo : Pojednanie o základoch ľudského poznania
-  hl. úloha : vyvrátiť racionalizmus
-  zdroj + obsah poznania = zmyslová skúsenosť
-  existujú len konkrétne veci, všeobecná predstava neexistuje, veci existujú presne tak ako ich vnímame
-  všetky vlastnosti sú rovnaké, nie sú primárne a sekundárne, v podstate sú všetky sekundárne a všetky závery sú subjektívne
-  nominalista – subjektívny idealizmus
-  buď vnímam iba ja
-  vníma niekto iný
-  vníma to Boh
Byť znamená byť vnímaný = solipsizmus = bez zmyslového vnímania nič neexistuje, existujem iba ja a moje zmyslové predstavy
-  BOH : predstavuje ho ako univerzálneho vnímateľa
-  zaručuje existenciu vonkajšieho sveta a tým aj ostatných ľudí
-  veci môžu existovať len keď ich vníma vnímateľ
Teizmus :   - 1. príčinou je Boh
- Boh zasahuje do bytia ďalej
Deizmus : - 1. príčinou je Boh
- Boh ďalej nezasahuje do diania
Ateizmus :   - úplné popretie existencie Boha
Materializmus : - podstatou je hmota ( matéria )
Idealizmus : - podstatou sveta je duch ( idea )

David Hume :
-  dielo : Rozprava o ľudskej prirodzenosti
-  vplyv: J.Lock a empirizmu
-  empirická skúsenosť je výsledkom ľudského poznania
-  čo sa nedá spojiť so zmyslovými skúsenosťami neexistuje
-  teória predstáv ( vlastnosti vecí )
-  jednoduché : červená farba jablka – výsledok zmyslov ( bezprostredného vnímania )
-  zložené : výsledok rozumu – kombináciou jednoduchých – kombinácie sú  výsledkom asociácií
-  asociácie : základné príčiny a následky, nemáme to vrodené ale získané, očakávame že za A pôjde B ale podľa neho je možnosť že pôjde C

John Lock :

-  anglický filozof (  18. stor. )
-  autor rozdelenia štátnej moci na 3 ( horizontálna deľba moci )
-  dielo : Esej o ľudskom rozume
-  odmieta Decarta vplyv Bacona
-  filozofia : nič nie je vo vedomí, čo by nepochádzalo zo zmyslov
-  nemáme nič vrodené, všetko je získané
-  človek = tabuľa rasa
-  nepopísaná tabuľa, na ktorú sa vpisuje celý život pomocou zmyslov
-  to čo je získané zmyslami je pravdivé
-  učenie o ideách :
a) jednoduché : základné nedajú sa rozložiť  ( pocity )
- vlastnosti vecí : 1. primárne – objektívne ( váha, tvar )  2. sekundárne – subjektívne  ( chuť, vôňa )
b) žložené  : vnemy – spájaním jednoduchých vznikne zložité
-  poviem jablko ( predstavím si sladké, červené .... )
-  učenie o štáte : dielo : Dve rozpravy o vláde
-  kedysi mali ľudia rovnaké práva a povinnosti ( boli si rovní )
-  časti svojich práv sa vzdali v prospech štátu ( na základe dohody )
-  štátna moc sa musí rozdeliť ( ▲ )
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2.7)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#solipsizmus #subjektívny idealizmus #• Aké miesto zaujíma v jeho filozofii Boh? #ja a moje prava #obejktívny a subjektivny idealizmus

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.019