:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Rousseau a jeho osobitné postavenie

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 163 slov
Počet zobrazení: 1 097
Tlačení: 74
Uložení: 91
OTÁZKA Č. 21 J. J. Rousseau zastával medzi osvietencami osobitné postavenie. Vysvetlite prečo.

- Na základe analýzy textov vysvetlite základné myšlienky J. J. Rousseaua.
 
„Človek sa narodil slobodný, ale všade je v okovách.“
Človek sa narodil z prírody ako slobodný, no spoločnosť ho zväzuje ako aj pokrok vedy a techniky.
„Vzdať sa slobody znamená vzdať sa svojej ľudskej hodnoty, svojich ľudských práv a dokonca i svojich povinností.“  (J. J. Rousseau)
 
J. J. Rousseau :
  - nemal žiadne vzdelanie ale hlásil sa k osvietentvu
  -   vzdelával sám seba
  - deista
  - proti oficiálnemu náboženstvu
  - vplyv J.Locka
  - návrat k prirodzenému stavu človeka ( k prírode )
  - kúsok sa podobá na Hobesa
  - veda a technika nás vzdialila od prírody
  - dielo : Spoločenská zmluva
  - ľudia sa dohodli na vzniku štátu aj keď mu dali časť svojich práv a teraz nad nimi vládne
  - základ štátu videl v nezrušiteľnej zmluve medzi ľuďmi a panovníkom
  - spisovateľ – dielo: Emil alebo o výchove
  - preromantizmus, zdôrazňovanie citu, prechod medzi realizmom a romantizmom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#rousseau #roussoéau #j.j. rousseau #roussue #rousseu

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.022