Rousseau a jeho osobitné postavenie

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 163 slov
Počet zobrazení: 2 694
Tlačení: 154
Uložení: 178
OTÁZKA Č. 21 J. J. Rousseau zastával medzi osvietencami osobitné postavenie. Vysvetlite prečo.

- Na základe analýzy textov vysvetlite základné myšlienky J. J. Rousseaua.
 
„Človek sa narodil slobodný, ale všade je v okovách.“
Človek sa narodil z prírody ako slobodný, no spoločnosť ho zväzuje ako aj pokrok vedy a techniky.
„Vzdať sa slobody znamená vzdať sa svojej ľudskej hodnoty, svojich ľudských práv a dokonca i svojich povinností.“  (J. J. Rousseau)
 
J. J. Rousseau :
  - nemal žiadne vzdelanie ale hlásil sa k osvietentvu
  -   vzdelával sám seba
  - deista
  - proti oficiálnemu náboženstvu
  - vplyv J.Locka
  - návrat k prirodzenému stavu človeka ( k prírode )
  - kúsok sa podobá na Hobesa
  - veda a technika nás vzdialila od prírody
  - dielo : Spoločenská zmluva
  - ľudia sa dohodli na vzniku štátu aj keď mu dali časť svojich práv a teraz nad nimi vládne
  - základ štátu videl v nezrušiteľnej zmluve medzi ľuďmi a panovníkom
  - spisovateľ – dielo: Emil alebo o výchove
  - preromantizmus, zdôrazňovanie citu, prechod medzi realizmom a romantizmom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#rousseau #rosuseau #roussoéau #j.j. rousseau #roussue #rousseu #encyklopedisti vo filozofii #maturitná otázka rousseau

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019