:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 392 slov
Počet zobrazení: 2 890
Tlačení: 160
Uložení: 175
OTÁZKA Č. 22 Využite ukážku. Zaraďte ich do kontextu vývoja filozofického myslenia, uveďte predstaviteľov.

- Využite uvedenú myšlienku a bližšie charakterizujte ich filozofické postoje.
- Vysvetlite pojmy: materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus

„Všetko, čo jestvuje, poskytuje nám len hmota a pohyb.“  (P.H.Holbach)

Teizmus:
- 1. príčinou je Boh
-  Boh zasahuje do bytia ďalej

Deizmus:
-  1. príčinou je Boh
-  Boh ďalej nezasahuje do diania
Ateizmus :
-  úplné popretie existencie Boha

Materializmus:
-  podstatou je hmota ( matéria )
Idealizmus :
-  podstatou sveta je duch ( idea )

Encyklopedisti:
-  spadajú do obdobia francúzskeho osvietenstva
-  vytvorili prvú encyklopédiu na svete
-  hl. predstaviteľ : Denis Diderot
-  Rousseau, Voltaire, Montesquie

Mechanický materialisti:
-  hmota, ktorá je večná, nie je to hmota, ktorá je stvorená niekým alebo niečím
-  základný princíp je pohyb a ten je mechanický = nemá príčinu = je automatický
-  Svet je ako stroj, ktorý sa pohybuje = dialektici
-  ateisti popierajú duchovný princíp Boha = je to nezmysel

Denis Diderot:
-  autor prvej encyklopédie
-  podtitul : racionálny slovník vied, umení a remesiel
-  mala 28 zväzkov
-  bol hlavný redaktor
-  materialista : príčinou všetkého je hmota a má príčinu sama v sebe
-  empirizmus

J. J. Rousseau:
  -  nemal žiadne vzdelanie ale hlásil sa k osvietentvu
  - vzdelával sám seba
  -  deista
  -  proti oficiálnemu náboženstvu
  -  vplyv J.Locka
  -  návrat k prirodzenému stavu človeka ( k prírode )
  -  kúsok sa podobá na Hobesa
  -  veda a technika nás vzdialila od prírody
  -  dielo : Spoločenská zmluva
  -  ľudia sa dohodli na vzniku štátu aj keď mu dali časť svojich práv a teraz nad nimi vládne
  -  spisovateľ – dielo: Emil alebo o výchove
  -  preromantizmus, zdôrazňovanie citu, prechod medzi realizmom a romantizmom
Voltaire :
-  filozofia a literatúra
-  vplyv Lockovej filozofie
-  deista
-  kritik náboženstva a kresťanskej cirkvi ( zničte hanebnicu )
-  dielo : Filozofické listy
-  myšlienková tolerancia = je zbytočné a choré útočiť na niekoho len za to, že si myslí niečo iné
-  zmeny v spoločnosti – postupne nie radikálne a rýchlo
-  inklinoval k parlamentnej republike
 
Luis de Montesquie:
-  spoluautor deľby moci
-  filozofia+politológia+právo
-  dielo : Duch zákonov
-  objektívne dané sú geografické podmienky
-  iné podmienky = iné zákony
-  ideálny štát neexistuje
-  aj historické podmienky
-  inklinoval k republike
-  definoval práva : prirodzené – právo na mier, na potravu, na život v spoločnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. Maturita 332 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.022