:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Postoj I. Kanta

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 253 slov
Počet zobrazení: 1 995
Tlačení: 140
Uložení: 139
OTÁZKA Č. 24 Na základe analýzy textov vysvetlite postoj I. Kanta v otázkach etiky.
 
Dve veci napĺňajú myseľ obdivom a hlbokou úctou: hviezdnaté nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. To sú pre mňa dôkazy toho, že jestvuje Boh nado mnou a Boh vo mne.“
   
„Konaj tak, aby maxima tvojej vôle, vždy mohla byť princípom všeobecného zákonodarstva.“ (I. Kant)

- Vysvetlite pojmy maxima, imperatív, kategorický imperatív.

Kritické obdobie Imanuala Kanta:
-  dielo kritika praktického rozumu ( Etika )
-  hovoril že celá etika je založená na rozume
-  rozum môžeme používať :

- teoreticky
- prakticky = rozum mi hovorí čo je správne a čo nie

-  podmienené = za podmienky ( nebudem fajčiť, dožijem sa dlhšie )
-  nepodmienené = kategorické impreratívy
-  ako keby rozkazy ako sa máme správať
-  platia pre každého bez výnimky
-  imperatív = rozkaz
-  Jednaj tak aby maximum tvojej vôle mohlo vždy zároveň platiť ako princíp všeobecného zákonodarstva ( každý človek by mal žiť tak aby jeho život bol vzorom/zákonom pre ostatných ) = utópia
-  Konaj tak aby si sa choval k ľuďom ako k účelu a nie ako k prostriedku ( nesprávaj sa k ľuďom so zištným úmyslom )
 
Maxima 
-   Podľa Kanta je maxima je subjektívny zákon, podľa ktorého sa skutočne koná, subjektívny princíp chcenia, vnútorný princíp voľby medzi rôznymi cieľmi.
-   V maximách spočíva morálna hodnota konania, ktorá je daná, keď človek môže svoje maximy posudzovať rozumovým zvažovaním ako praktické všeobecné zákony a súhlasiť s nimi, t. j. keď môže chcieť, aby sa maxima jeho konania súčasne stala všeobecným zákonom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Kant - Kritika čistého rozumu Referát 745 9
Slovenčina Kant - Kritika praktického rozumu a kritika súdnosti Referát 577 4.8
Slovenčina Kantove gnozeologické názory Maturita 184 0

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#konaj tak, aby maxima tvojej vôle #I. kant #kant #kant a hegel

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.016