Postoj I. Kanta

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 253 slov
Počet zobrazení: 3 761
Tlačení: 238
Uložení: 260
OTÁZKA Č. 24 Na základe analýzy textov vysvetlite postoj I. Kanta v otázkach etiky.
 
Dve veci napĺňajú myseľ obdivom a hlbokou úctou: hviezdnaté nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. To sú pre mňa dôkazy toho, že jestvuje Boh nado mnou a Boh vo mne.“
   
„Konaj tak, aby maxima tvojej vôle, vždy mohla byť princípom všeobecného zákonodarstva.“ (I. Kant)

- Vysvetlite pojmy maxima, imperatív, kategorický imperatív.

Kritické obdobie Imanuala Kanta:
-  dielo kritika praktického rozumu ( Etika )
-  hovoril že celá etika je založená na rozume
-  rozum môžeme používať :

- teoreticky
- prakticky = rozum mi hovorí čo je správne a čo nie

-  podmienené = za podmienky ( nebudem fajčiť, dožijem sa dlhšie )
-  nepodmienené = kategorické impreratívy
-  ako keby rozkazy ako sa máme správať
-  platia pre každého bez výnimky
-  imperatív = rozkaz
-  Jednaj tak aby maximum tvojej vôle mohlo vždy zároveň platiť ako princíp všeobecného zákonodarstva ( každý človek by mal žiť tak aby jeho život bol vzorom/zákonom pre ostatných ) = utópia
-  Konaj tak aby si sa choval k ľuďom ako k účelu a nie ako k prostriedku ( nesprávaj sa k ľuďom so zištným úmyslom )
 
Maxima 
-   Podľa Kanta je maxima je subjektívny zákon, podľa ktorého sa skutočne koná, subjektívny princíp chcenia, vnútorný princíp voľby medzi rôznymi cieľmi.
-   V maximách spočíva morálna hodnota konania, ktorá je daná, keď človek môže svoje maximy posudzovať rozumovým zvažovaním ako praktické všeobecné zákony a súhlasiť s nimi, t. j. keď môže chcieť, aby sa maxima jeho konania súčasne stala všeobecným zákonom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kant #konaj tak, aby maxima tvojej vôle #I. kant #kant a hegel #j.kant #kritika sudnosti #etické postoje

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017