Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga.

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 332 slov
Počet zobrazení: 3 686
Tlačení: 254
Uložení: 244
OTÁZKA Č. 26 Vysvetlite podstatu idealizmu v názoroch J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga.
 
  „Ja“ stanovuje seba samo a je, a to mocou číreho stanovovania sa, sebou samým. A naopak. „Ja“ je a stanovuje svoje bytie pomocou svojho číreho bytia. Je súčasne čímsi konajúcim a produktom konania, čímsi činným a tým, čo vytvára činnosťou.“
(J. G. Fichte)
 
„Čo nazývame prírodou, je báseň, ktorá je uzavretá do tajného zázračného písma. Ale keby bola hádanka rozlúštená, spoznali by sme v nej odyseu ducha, ktorý v čarovnom kruhu hľadá sám seba. Cez svet našich zmyslov presvitá ako cez slová ich zmysel, ako cez priezračnú hmlu zem obraznosti, po ktorej túžime.“
  (F. W. J. Schelling)

- Vysvetlite pojmy vedoslovie, „Ja“, „Nie Ja“.
- Prečo Schellingove názory označujeme ako filozofia (absolútnej) identity?

 
Johann Gottlieb Fichte :

-  rozvinul Kanta
-  subjektívny idealista
-  popiera svet rozumu ( svet objektívnej reality )
-  povedal, že nič objektívne neexistuje
-  zdrojom všetkého čo je je moje vedomie ( ľudské vedomie )
-  svoju filozofiu nazval : teória metafyziky vedomia
-  3 postuláty : základ absolútne JA
-  Téza : Ja som Ja = človek si uvedomí samého seba
-  Antitéza : Ja je v protiklade nie Ja = človek je v protiklade so svojím okolím
-  Syntéza : Ja nemôže byť bez nie Ja a nie Ja nemôže byť bez Ja = tak ako človek nemôže byť bez okolia tak okolie nemôže byť bez človeka, lebo je jeho súčasťou
-  dialektika : vývoj je proces, ktorý sa podľa neho nikdy neskončí
 
Friedrich Wilhelm Joseph Shelling :
-  fitcheho žiak
-  trpel paranojou, že to čo vytvoril je zlé
-  najdôležitejšia je gnozeológia :
a)  objektívne poznanie = prírodná filozofia ( predmet príroda )
b)  subjektívne poznanie = transcendentálna filozofia ( pred je vedomie )
-  objektívny idealista
-  podstatou všetkého je Boh
-  Boh = nevidetaľná príroda a viditeľný duch
-  stotožnil Boha a hmotu
-  to že aj hmota je duchovná = absolútny idealizmus
-  to, že stotožnil je filozofia totožnosti
-  duch a príroda je to isté
-  úzke prepojenie teológie a filozofie = teozofia 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013