:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga.

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 332 slov
Počet zobrazení: 2 077
Tlačení: 151
Uložení: 152
OTÁZKA Č. 26 Vysvetlite podstatu idealizmu v názoroch J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga.
 
  „Ja“ stanovuje seba samo a je, a to mocou číreho stanovovania sa, sebou samým. A naopak. „Ja“ je a stanovuje svoje bytie pomocou svojho číreho bytia. Je súčasne čímsi konajúcim a produktom konania, čímsi činným a tým, čo vytvára činnosťou.“
(J. G. Fichte)
 
„Čo nazývame prírodou, je báseň, ktorá je uzavretá do tajného zázračného písma. Ale keby bola hádanka rozlúštená, spoznali by sme v nej odyseu ducha, ktorý v čarovnom kruhu hľadá sám seba. Cez svet našich zmyslov presvitá ako cez slová ich zmysel, ako cez priezračnú hmlu zem obraznosti, po ktorej túžime.“
  (F. W. J. Schelling)

- Vysvetlite pojmy vedoslovie, „Ja“, „Nie Ja“.
- Prečo Schellingove názory označujeme ako filozofia (absolútnej) identity?

 
Johann Gottlieb Fichte :

-  rozvinul Kanta
-  subjektívny idealista
-  popiera svet rozumu ( svet objektívnej reality )
-  povedal, že nič objektívne neexistuje
-  zdrojom všetkého čo je je moje vedomie ( ľudské vedomie )
-  svoju filozofiu nazval : teória metafyziky vedomia
-  3 postuláty : základ absolútne JA
-  Téza : Ja som Ja = človek si uvedomí samého seba
-  Antitéza : Ja je v protiklade nie Ja = človek je v protiklade so svojím okolím
-  Syntéza : Ja nemôže byť bez nie Ja a nie Ja nemôže byť bez Ja = tak ako človek nemôže byť bez okolia tak okolie nemôže byť bez človeka, lebo je jeho súčasťou
-  dialektika : vývoj je proces, ktorý sa podľa neho nikdy neskončí
 
Friedrich Wilhelm Joseph Shelling :
-  fitcheho žiak
-  trpel paranojou, že to čo vytvoril je zlé
-  najdôležitejšia je gnozeológia :
a)  objektívne poznanie = prírodná filozofia ( predmet príroda )
b)  subjektívne poznanie = transcendentálna filozofia ( pred je vedomie )
-  objektívny idealista
-  podstatou všetkého je Boh
-  Boh = nevidetaľná príroda a viditeľný duch
-  stotožnil Boha a hmotu
-  to že aj hmota je duchovná = absolútny idealizmus
-  to, že stotožnil je filozofia totožnosti
-  duch a príroda je to isté
-  úzke prepojenie teológie a filozofie = teozofia 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus Maturita 392 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.019