:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Postmoderná filozofia

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 408 slov
Počet zobrazení: 3118
Tlačení: 176
Uložení: 165
OTÁZKA Č. 35
 „Vedúcou filozofickou postavou postmoderny už nie je filozof, ktorý verí, že našiel Archimedov bod, z ktorého hýbe svetom, ale je opak – skeptik, ktorý zdôrazňuje našu podmienenosť a konečnosť, ktorý vie, že jeho pohľad je iba jedným z množstva možných, že je provizórny a už zajtra prekonaný. Postmoderný skeptik sa na rozdiel od filozofa domnieva, že existuje množstvo protirečiacich si pozícií, že všetko poznanie je pochybné a predbežné a že dnešná pravda sa zajtra môže ukázať ako omyl.“
(J. F. Lyotard)
 
- Na základe uvedenej myšlienky vysvetlite postmoderné chápanie človeka a ľudskej spoločnosti
- Prezentujte vlastný názor na tieto myšlienky.
- Sú vám blízke literárne diela postmoderných autorov?

Postmoderná filozofia
- Označenie pre súčasný prúd vo filozofii
- Zakladateľ: Jean-Francois Lyotard - dielo Postmoderná situácia (1979)

- analyzuje v ňom situáciu, v ktorej sa ocitla veda, filozofia, umenie v období postmoderny (t.j. v 20. storočí)

- Ľudstvo si doteraz „rozprávaním“ veľkých príbehov (tzv. narácií) vysvetľovalo všetko okolo seba i samo seba. Narácie tiež naznačovali isté smerovanie a zmysel ľudskej existencie.

- narácie = napr. mýty, náboženstvo, filozofia

- Neskôr túto úlohu prebrala veda – verili sme vo všemocnosť vedy; v to, že pomôže človeku ovládnuť prírodu; verili sme, že jedinou objektívnou pravdou je vedecká pravda ...
- Súčasná situácia spoločnosti:

- Nevieme, či veda vie vyriešiť celosvetové problémy, v ktorých sa ľudstvo ocitlo → z toho vyplýva neistota
- Existuje totiž pluralita názorov (konceptov), otázkou však zostáva, ktorý je ten správny
- Pripúšťa sa množstvo tzv. diskurzov (diskurz = výklad, interpretácia, názor). Sú rovnocenné, ale nemôžeme si byť istí, ktorý je lepší, pravdivý
- V súčasnosti prevláda disenz (nezhoda) nie konsenzus (zhoda)

- Postmoderný pohľad na človeka:
- človek je predovšetkým konzument – koná nepremyslene, podľa nálady. Všetko sa redukuje na zábavu. V popredí je prieberčivosť, módne trendy, komfort
- Ľudia sú manipulovaní médiami a reklamnými agentúrami
- Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti – svet ovládajú informácie

- Rýchly prenos informácií mení ľudskú spoločnosť a ľudskú komunikáciu – vzdialenosti sa zmenšujú, ale ľudské vzťahy sú čoraz neosobnejšie (v dobe internetu a sociálnych sietí im ľudia dávajú prednosť pred osobným kontaktom)

- Nová úloha filozofie: nájsť podmienky a prostriedky vývoja poznania a komunikácie vo vede a v spoločnosti
- Niektoré myšlienky postmodernej filozofie:

„Vedúcou filozofickou postavou postmoderny už nie je filozof, ktorý verí, že našiel archimedov bod, z ktorého hýbe svetom, ale je opak – skeptik, ktorý zdôrazňuje našu podmienenosť a konečnosť, ktorý vie, že jeho pohľad je iba jedným z množstva možných, že je provizórny a už zajtra prekonaný. Postmoderný skeptik sa na rozdiel od filozofa domnieva, že existuje množstvo protirečiacich si pozícií, že všetko poznanie je pochybné a predbežné a že dnešná pravda sa zajtra môže ukázať ako omyl.“
 
* zopakovať si postomodernizmus v literatúre
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.014