:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 436 slov
Počet zobrazení: 1951
Tlačení: 130
Uložení: 136
OTÁZKA Č. 36
Pravda je diamant vybrúsený do nesčíselných plôšok, všetky sa trbliecu a ak nás oslní jedna z nich, neznamená to, že aj iné nás nemôžu podobne osvietiť.
 
- Zaujmite stanovisko k uvedenej myšlienke.
- Vytvorte a prezentujte prehľad názorov 3 filozofov rôznych historických období, ktorých názory vás najviac zaujali. Zdôvodnite svoj výber.


Herakleitos z Efezu:
-  milétska škola
-  1. dialektik antiky
-  dobrovoľne sa vzdal trónu a nechal vládnuť svoj mladšieho brata
-  odmietal demokraciu ( vláda spodiny )
-  mizantróp: nenávidel ľudí, odsťahoval do lesa
-  stal sa vegánom a žil v lese
-  písal zložitým jazykom = temný filozof
-  napísal dielo : O Prírode , rozobral tu svoju dialektiku
-  Panta rei. = všetko plynie
-  Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
-  za arché považoval OHEŇ
-  prírodný materialista
-  označil malý kolobeh : z ohňa niečo vznikne a v ohni keď zhasína sa aj všetko končí
-  podstata sa nemení, mení sa však vznik a zánik vecí z tejto podstaty
-  princíp ostáva, nazval ho LOGOS
-  gnozeológia: áno, empirista
 
Empedokles : predstaviteľ POELEÁTSKEJ filozofie
-  žil prevažne na Sicílii
-  pôsobil ako lekár, filozof, potulný básnik
-  eklektik: nič nového nevymyslel, vybral si a inšpiroval sa predošlými filozofmi, dnes sa dá zdrojom myšlienok
-  považoval sa za Boha
-  bol z kráľovského rodu ale radšej sa venoval filozofii
-  DIELA: O očisťovaní, O prírode
-  myslel si že podstaty sú 4 = pluralista
-  4 korene = voda, pôda, vzduch, oheň = prírodný materialista
-  myslel si, že 4 korene sú nemenné, sú večné,
-  ku koreňom doplnil princípy

- princíp : láska = spôsobuje z mnohého jednotu, vznik vecí
- princíp : svár = spôsobuje zánik vecí

-  gnozeológia : vďaka krvi, krvou poznáme svet a myslíme vďaka krvi a nie vďaka rozumu
 
John Lock :
-  anglický filozof (  18. stor. )
-  autor rozdelenia štátnej moci na 3 ( horizontálna deľba moci )
-  dielo : Esej o ľudskom rozume
-  odmieta Decarta vplyv Bacona
-  filozofia : nič nie je vo vedomí, čo by nepochádzalo zo zmyslov
-  nemáme nič vrodené, všetko je získané
-  človek = tabuľa rasa
-  nepopísaná tabuľa, na ktorú sa vpisuje celý život pomocou zmyslov
-  to čo je získané zmyslami je pravdivé
-  učenie o ideách :
a)  jednoduché : základné nedajú sa rozložiť  ( pocity )
-   vlastnosti vecí : 1. primárne – objektívne ( váha, tvar ) 2. sekundárne – subjektívne ( chuť, vôňa )
b)  žložené  : vnemy – spájaním jednoduchých vznikne zložité
-  poviem jablko ( predstavím si sladké, červené .... )
-  učenie o štáte : dielo : Dve rozpravy o vláde
-  kedysi mali ľudia rovnaké práva a povinnosti ( boli si rovní )
-  časti svojich práv sa vzdali v prospech štátu ( na základe dohody )
-  štátna moc sa musí rozdeliť ( ▲ )
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Empedokles Referát 557 slov 3
Slovenčina Herakleitos - filosofos skoteinos Referát 703 slov 5.8

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Herakleitos #Esej o etike #herakleitos z efezu #empiristi - filozofia #gnozeológia platón #kant-gnozeologia

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.018