Koncepcie spoločnosti

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: potvorkaxx (20)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 357 slov
Počet zobrazení: 3 695
Tlačení: 358
Uložení: 368

Koncepcie spoločnosti:

Platón

– úlohou štátu je uspokojovanie potrieb jeho občanov

– neuznávala súkromné vlastníctvo všetko určuje štát

– výchovu preberá štát

– jeho predstava o štáte sa nazýva sofokracia – vláda filozofov – vláda najlepších, oni najdlhšie pobudli vo svete ideí a sú zárukou spravodlivosti

– rozdelil obyvateľov na 3 skupiny:

o vládcovia – filozofi obdarení múdrosťou

o strážcovia – vojaci, vyznačujú sa odvahou

o výrobcovia – živitelia spoločnosti (remeselníci, roľníci..), vyznačujú sa umiernenosťou

Thomas Moore/Morus

– dielo Utópia – opísal v ňom ideálny štát

– spoločné vlastníctvo, zaopatrenie v starobe, voľný prístup obyvateľstva ku vzdelaniu, žiadne vykorisťovanie, spoločná výroba

Tomasio Campanella

– dielo O slnečnom štáte v ktorom bude spoločné vlastníctvo a spoločná práca – hlavné atribúty života: moc, múdrosť, láska

– príčinou útrap a zločinov je bohatstvo

Nicollo Machiavelli

– dielo Vladár – stúpenec monarchie, v štáte by nemala byť žiadna podriadenosť cirkvi, svetský štát založený na nár. princípe = právny štát

– základom práva má byť moc, nie morálka (ak povolím, stratím rešpekt)

– uznáva silného svetského panovníka – reformátora

– tvorca nového štátu – panovník (kombinácia leva a líšky, nekompromisnosť v rozhodovaní, intenzívny vôľa

– k moci, vláda bez zákonov pretože „Účel svätí prostriedky“

– panovník takým musí byť, pretože ľudia ktorým vládne, sú od prírody zlí (ignorovanie morálky, Tomas Hobbes)

Jean Jacques Rossoeau

– dielo Spoločenské zmluva – štát je umelý orgán, spoločenstvo, výsledkom spoločenskej zmluvy ktorý má obnoviť podmienky pre pôvodnú slobodu človeka a nie ju potláčať

– štát je potvrdením sociálnej nerovnosti medzi ľuďmi, ktorá sa objavila pri vzniku súkromného vlastníctva

– ako východisko vidí uzatvorenie novej spoločenskej zmluvy a vytvorenie štátu ktorý spĺňa podmienky spoločenskej zmluvy.

– spol. zmluvu občania uzatvoria dobrovoľne, navzájom sa zaväzujú chrániť a upevňovať si svoju slobodu a šťastie, tým sa každý účastník zmluvy – občan stáva dobrovoľne súčasťou štátu

– vôľa panovníka nemá výsadné postavenie, ak sa panovník tejto zmluve spreneverí, ľud má právo zosadiť ho

– má právo na revolúciu – v štáte rozhoduje vôľa ľudu – vôľa väčšiny

– nesúhlasí s rozdelením štátnej moci na 3 zložky, navrhol systém plebiscitu – ľudového hlasovania

– odvodenie štátu od zmluvy – zmluvná teória štátu – bolo výrazom jeho racionalistického idealizmu – zákony štátu sú odvodzované nie od božských prikázaní ale z pozemského, svetského základu, z ľudského rozumu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010