Staroveké odkazy a príslovia

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 29.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 186 slov
Počet zobrazení: 12 587
Tlačení: 554
Uložení: 581
STAROVEKÉ  ODKAZY
-  Aká matka, taká dcéra. / Aká matka, taká Katka, taká celá jej čeliadka./
-  / Qualis mater talis filia./
-  Ak chceš, aby ťa nazývali múdrym, hovor málo a rozvážne. / Vis sapiens dici, pauca at meditata loquare./
-  Ak sa dobre pamätám je päť dôvodov na pitie. / Si bene memini, sunt quinque causae bibendi./
-  Básnik sa nestáva, ale sa rodí. / Non fit poeta, nescitur./
-  Čím je kto múdrejší, tým je skromnejší. / Quo quisque est doctior, eo est medestior./
-  Človek bez svedomitosti / je ako / kôň bez uzdy. / Homo sine religione, equus sine freno./
-  Človek krášli miesto a nie miesto človeka. / Homo ornat locum, non hominem locus./
-  Človek sa nenarodil iba pre seba, ale aj pre vlasť a pre svojich. /Non sibi soli natus est homo, sed patriae et suis./
-  Hodnosti menia mravy, ale zriedka na lepšie. /Na hodnosť vyšiel, o mravy prišiel. Iný stav, iný mrav/. /Honores mutant mores, sed raro in meliores./
-  Jedni slúžia sláve, druhí peniazom. / Alli bloriae serviunt, alii  pecuniae./
-  Každého pokladáme za statočného, kým nedokáže opak. / Bonus quilibet praesumitr, nisi contrarium probetut./
-  Každý má toľko práva, koľko má moci. /Kde moc, tam právo./ / Unusouisque tantum iuris habet, quantum potentiae habet./
-  Každý zamilovaný hovorí bláznivé slová. / Verba dat omnis amans./
-  Kážu piť vodu, ale sami pijú víno.  / Vodu káže, víno pije.// Praedicant aquam bibunt autem vinum./
-  Keď rinčia zbrane, mlčia múzy. /Inter arma silent musae./
-  Kráľ je pre kráľovstvo a nie kráľovstvo pre kráľa. / Rex datur propter regum, non regum propter regem./
-  Kto hreší v opilosti, nech sa zodpovedá v triezvosti. / Qui peccat ebrius, luat sobrius./
-  Kto chce dobre hovoriť, musí vopred dobre uvážiť. / Qui bene vult fari, debet bene praemeditari./
-  Kto je ďaleko spred očí, je ďaleko aj od srdca. /Preč z očí, preč zo srdca.//Stratil sa z očí, vypadne zo srdca.//Pokiaľ na očiach, potiaľ na mysli./ / Quid procul ex oculis, procul est a limine cordis./
-  Kto miluje žabu, myslí si, že žaba je /krásna ako/ Diana./ / Qui amat ranam, ranam putat esse Dianam./
-  Kto nemá peniaze, nech platí telom. / Qui non habet in aere, luat in corpore./
-  Kto nevie prosiť, nech sa učí plaziť /plaviť/. /Qui nescit orare, discat navigare./
-  Kto nevie trpieť, nevie panovať. /Kto nevie poslúchať, nevie rozkazovať./ / Qui nescit pati, nescit dominari./
-  Kto priveľmi dokazuje, nič nedokazuje.  /Reč pravdy je krátka./ /Qui nimium probat, nihil probat./
-  Kto stojí na čelnom mieste, toho vidno. /Do vysokého stromu hrom udiera./ /Qui praestat, videtur./
-  Lekár lieči, príroda uzdravuje. /Medicus curat, natura sanat./
-  Mať zlého suseda je veľké nešťastie. /Zlý je oheň, zlá povodeň, zlé krupobitie, ale horší planý sused./ /Vicinum habere malum magnum est malum./
-  Múdry človek netvrdí nič, čo by nevedel dokázať. /Sapiens nihil affirmat, quod non probet./
-  Múdry svoje rozhodnutie bez vážneho dôvodu nemení; hlupák sa mení ako mesiac.  /Prudentis est mutare consilium; stultus sicut luna mutatur./
-  Nádej udržuje človeka pri živote. / Spes est, quae hominem alit./
-  Na dôkaz, že máme menej hovoriť a viac počúvať, dala nám príroda jeden jazyk a dve uši. /Potok kričí, rieka mlčí./ / Ut nos pauca logui, plura autem audire moneret, linguam unam natura, duas dedit omnibus aures./
-  Najlepšou ochranou proti občianskej vojne je zabudnutie. /Optimum civilis belli praesidium est oblivio./
-  Na zlý uzol zlý klin. /Krivej diere krivý klin. Na hrubé vrece hrubá záplata./ /Malo nudo malus quaerendus cuneus./
-  Nesluší sa, aby statočný muž klamal. /Čo muž, to slovo./ / In bonum virum non cadit mentiri./
-  Nie všetkým všetko, ale každému to najlepšie. / Non omnibus omnia, sed omnibus optima./
-  Odporný je vták, ktorý znečisťuje vlastné hniezdo. / Turpis avis, proprium qui foedat stercore nidum./
-  Podobné sa podobným lieči. /Klin sa  klinom vybíja./ /Similia similius curantur./
-  Povedz mi ako varíš a ja ti poviem aký si.
-  Pre každého je pekné to, čo je jeho. /Každá líška svoj chvost chváli, pokiaľ si ho neopáli./
/Suum cuique pulchrum./
-  Priazeň pánov nie je stála. /Ranný dážď, ženský plač, panská láska a aprílová chvíľa – to všetko na zajačom chvoste visí./ / Gratia magnatum nescit habere statum./
-  Proti mnohovravným nechci bojovať slovami: reč je  daná všetkým, múdrosť ducha len nemnohým. /Contra  verbosos noli contendere verbis: sermo datur cunctis, animi sapientia paucis./
-  Skutky majú prednosť pred slovami.  / Gesta verbis praeveniunt./
-  Trpezlivý a statočný človek sám seba robí šťastným. /Patiens et fortis se ipsum  felicem facit./
-  Veľké veci padajú pre závisť, malé zas rastú láskou. / Alta cadunt odiis, parva extolluntur amore./
-  Víno robí latinčinu výrečnou. / Častý pohár vína jazýček rozvíňa. Voda ženie mlyny, víno jazyky./ / Vinum disertum facit latinum./
-  V nevyhnutných veciach  /nech vládne / jednota. V pochybnostiach voľnosť, no vo všetkom láska. / In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem caritas./
-  Vojna všetkých proti všetkým. / Bellum omnium contra omnes./
-  V slovách nemáme hľadať slová, ale veci a zmysel. / In verbis non verba sed res et ratio quaerenda est./
-  Žiadny strom nespadne po prvej rane. / Arbor per primus non quaevis currit ictum./

STREDOÁZIJSKÉ PRÍSLOVIA
-  Aj ten najmohutnejší strom vyrastie z malého semienka, aj najvyššie schodište má prvý schod.
-  Medzi priateľskými ľuďmi je aj voda sladká.
-  Múdry človek nehovorí, čo vie, hlupák nevie, čo hovorí.
 
STREDOVEKÉ ODKAZY
-  Ani kráľ nemá lepšie topánky, než aké mu ušije jeho obuvník.
-  Pamätaj, že ponáhľať sa treba pomaly.
-  Začni, veď začiatok je už polovica diela.
 
SUDANSKÉ PRÍSLOVIE
-  Sto mravcov premôže leva.
 
SUMERSKÉ PRÍSLOVIA
-  Keď ľúbiš, jarmo vlečieš.
-  Nepokojná žena v dome pridáva ku starosti bolesť.
-  Priateľstvo trvá deň, príbuzenstvo večne.
-  Žena je budúcnosť muža.
 
SWAHILSKÉ PRÍSLOVIA
 
-  Byť manželom je pocta, nie oddych.
-  Hada netreba učiť štípať.
-  Kde je úmysel, nájde sa aj cesta.
-  Kto chce všetko, stratí všetko.
-  Kto raz ochutná med, neochutná ho len raz.
-  Kto sa zamiluje, je ako opitý.
-  Muž neustráži more, ktorým prichádzajú lode.
-  Nie ja, moje srdce ťa miluje.
-  Podozrievavosť nie je dobrá.
-  Proso je vždy rovnaké, len kuchári sú rôzni.
-  Vtáka možno ustrážiť, ale ženu nie.
-  Zamilovaný je blázon, ničomu nerozumie.
-  Žena je ako vietor.
 
SÝRSKE PRÍSLOVIA
-  Keď je osol, musí byť aj bič.
-  Najcennejšie, čo môžeš priniesť z cesty, je zdravá koža.
-  Oheň srdca vypúšťa dym do hlavy.
 
ŠKÓTSKE PRÍSLOVIA
-  Láska nikdy nemôže byť škaredá.
-  Ľahké večere – dlhý život.
-  Úsmev je nielen lacnejší než elektrina, ale dáva aj viacej svetla.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044