Filozofia islamu a židovstva

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 02.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 114 slov
Počet zobrazení: 2 754
Tlačení: 258
Uložení: 278
Filozofia islamu a židovstva
Konštantínopol ako hlavné mesto Východorímskej ríše sa od roku 330 stal na vyše tisíc rokov duchovným centrom Východu - spojenie gréckych, rímskych a kresťanských vplyvov. Komentovali sa tu Platónove dialógy a Aristotelova logika. Tieto komentáre ovplyvnili myslenie v arabských krajinách. Arabskí učenci zachránili dedičstvo gréckej filozofie, predovšetkým Aristotelov filozofický odkaz.
 
A) Arabská filozofia
 
Člení sa na východnú - centrum Bagdad a na západnú Cordóba
●bagdadskí filozofi:
-Al Kindí a Al Fárábí
- Avicenna - Ibn Sina
●cordobskí filozofi: Averroes - Ibn Rušd “Komentátor“
 
B)Židovská filozofia

 - vrcholný predstviteľ Maimonides - Moše Ben Maimon usiluje sa dôsledne zjednotiť vieru a filozofiu, hlavné dielo Sprievodca nerozhodných – obracia sa na tých vzdelancov vo filozofii, ktorí oslabli vo viere a potrebujú pomoc pri rozhodovaní.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zidovska filozofia #psychologia fylozofi #laboratórna práca z filozofie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017