Čo je veda?

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.07.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 177 slov
Počet zobrazení: 387
Tlačení: 41
Uložení: 35

Čo je veda? 

Vedu je možné charakterizovať ako rozvoj vedomostí prostredníctvom výskumu Takéto vedomosti sú najčastejšie šírené prostredníctvom výučby. Výskum predstavuje metodické hľadanie nových znalostí a taktiež ich dokumentáciu a zverejnenie vo forme vedeckých prác.

Vedecká teória je odvetím filozofie, ktorého pohľad na pravdu je veľmi kritický. Pre výskum je dôležité najmä poznanie metód a podmienok získania vedomostí. Zmyslom výskumu je poznať príčiny a podmienky vzniku prírodných, alebo spoločenských javov.

Prvotná fáza výskumu začína otázkou, ktorá môže vzniknúť z predošlého skúmania, objavu, či situácie z bežného života.Najskôr je potrebné popísať skúmaný problém. Výskum prebieha v malých krokoch. Celkový problém skúmania obvykle býva rozdelený do viacerých čiastkových problémov. Problém môže byť spracovávaný sekvenčne alebo paralelne niekoľkými výskumnými tímami. V snahe vyriešiť vedeckú úlohu, si vedec volí konkrétnu metódu skúmania.

Po vyriešení čiastkového problému výskumu, začína fáza zverejnenia. Jedná sa o systematickú prezentáciu použitých prameňov, metód, experimentov, meraní a pod.Výskumný projekt by mal byť preto zdokumentovaný čo najdôkladnejšie.

Výsledky výskumu bývajú publikované vo vedeckých časopisoch, na vedeckých konferencíách a pod. Pred uverejnením sú výsledky výskumu najskôr hodnotené a oponované ďalšími vedcami.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035