Srbsko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 449 slov
Počet zobrazení: 4 791
Tlačení: 193
Uložení: 223

Srbsko

- nezávislosť od bývalej Juhoslávie 2006

- v roku 1998 vypukla občianska vojna v Kosove (žije tu 90% Kosovských Albáncov, ktorí žiadali nezávislosť), krajinu od roku 1999 spravovalo OSN, o bezpečnosť sa staralo NATO

- v roku 2008 vyhlásilo Kosovo nezávislosť (avšak niektoré krajiny sveta ho neuznávajú ako samostatný štát, medzi nimi aj Slovensko, z dôvodu jednostranného etnického odtrhnutia, ktoré nie je v súlade s princípmi OSN)*
Etnické zloženie obyvateľstva Srbska / bez Kosova /:
Srbi (83 %), Bosniaci, Rómovia, Chorváti, Maďari, Slováci, Bulhari (osídľujú Vojvodinu) Úradné jazyky: srbčina, vo Vojvodine aj maďarčina, slovenčina, rumunčina, v Kosove albánčina

HOSPODÁRSTVO

V Srbsku sú veľké zásoby nerastného bohatstva (hnedé uhlie, železná ruda, zinok, olovo a meď), spracovávané v hutnícke závodoch (oceliarne). Energia sa vyrába predovšetkým vo vodných (rieky Dunaj, Tisa, Sáva) a tepelných elektrárňach (miesto ťažby uhlia). Dôležitým priemyselným odvetvím
Rozloha: 25,7 tisíc km2
Počet obyv.: 2 milióny
Hl. mesto: Skopje
Mena: Macedónsky denár
Rozloha:
77 tisíc km2 (bez Kosova)
Počet obyv.: 10 miliónov
Hl. mesto: Belehrad
Mena: srbský dinár

je strojársky priemysel (automobily, železničné a električkové lokomotívy, mechanizmy na spracovanie dreva). Do petrochemického priemyslu vstúpil ruský zahraničný investor (LUKOIL) a o plynofikáciu Srbska sa postaral Gazprom.

Chemický priemysel vyrába hlavne priemyselné hnojivá, farby, laky, farmaceutické výrobky. Okolo 60% plochy Srbska je poľnohospodársky využité. Hlavné pestovateľské produkty sú obilie, kukurica, cukrová repa a zemiaky. Kvalitné je aj víno a ovocie. Najúrodnejšia pôda je na severe v nížinách (Vojvodina), kde sa pestuje najviac pšenice, kukurice, slnečnice a tabaku. Na severovýchode prevláda chov ošípaných a dobytka. Na vápencových oblastiach prevláda chov oviec.

Cestovný ruch:

Vzhľadom na politickú situáciu a žiadny prístup k moru je veľmi slabo rozvinutý. Srbsko je vďaka svojej prírode jednou z najkrajších európskych krajín. Patrí k najzachovalejším európskym prírodným územím. Možno tu nájsť 5 národných parkov a mnoho chránených prírodných území v rôznom stupni ochrany. Niektoré srbské lyžiarske areály znesú porovnanie s najkvalitnejšími európskymi rezortmi.

Veľkým lákadlom k návšteve Srbska sú tiež termálne kúpele. Medzi klenoty srbského cestovného ruchu patria staré pravoslávne kláštory, chrámy (Chrám sv. Sávu), ktoré sú svedkami dejinných udalostí utvárajúcich osud Európy i celého sveta. Belehrad hostí viacero každoročných kultúrnych podujatí, festivalov (Belehradský pivný festival).

Wechselkurs Serbischer Dinar (RSD) - Serbien

Obchodná bilancia: pasívna

Export: nerastné suroviny, oceľ, železo, strojárske výrobky, chemické produkty, drevo

Import: potraviny, ropa, plyn, textilné výrobky

OP: štáty EÚ, štáty bývalej Juhoslávie * Medzinárodný súdny dvor Organizácie Spojených národov dňa 22.07.2010 podporil legálnosť jednostranného vytvorenia samostatného Kosova v roku 2008. Rozhodnutie súdu nemá právne záväzný charakter, bude však mať veľký politický význam. Išlo vôbec o prvý prípad, keď sa medzinárodný súd zaoberal legálnosťou odtrhnutia jedného štátu od druhého. Kosovo takisto získalo stabilizačný úver od Medzinárodného menového fondu a ďalšie peniaze uvoľní aj EÚ na rozvoj štátu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#srbsko #Srbsko geografia #Srbsko prazdniny #Srbsko referáty #srbska republika #sbrsko

Geografia - učebné materiályOdporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028