8. zadanie – Postkomunistické krajiny, Biosféra, Ľadovce

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 714 slov
Počet zobrazení: 221
Tlačení: 20
Uložení: 21

8. zadanie

a) Všeobecne charakterizujte hospodárstvo postkomunistických krajín. Podrobnejšie popíšte hospodárstvo vybraných krajín (Maďarsko, Ukrajina, Bielorusko).

(všeobecné pomôcky: hospodárska mapa Európy)

- v minulosti všetky súčasťou Východného bloku, ekonomická závislosť od ZSSR, centralizované hospodárstvo, neriadenie sa trhom, 5ročnice, kolektivizácia

- surovinovo závislé od ZSSR- Maď., Bielorusko- nemajú NS, Ukrajina- má NS

- typické ťažké strojárstvo- výroba nákladných áut

-politická nestabilita, málo zahraničných investorov

Maďarsko - poľnohosp. krajina, chudobná na NS, závislá na dovoze

- bauxit- Bakonský les, vyváža sa do Žiaru

- h.uhlie- Bukové Hory - č. uhlie- Pécs

-ropa- Segedín, ropovod Adria

-dominantný potravinársky priemysel, stroj.- dopravné prostriedky, hutníctvo- bauxit, jadrová elektráreň Paks, dominantné tepelné elektrárne

-maďarská step- zavlažovanie Dunajom a Tisou

- Tokajská oblasť- spor o značku vína

-klesá vinohradnícka tradícia

-melóny, paprika, paradajky, koreniny, uhorky, slnečnica, kukurica, zemiaky, tabak, ľan

Hosp. oblasti: Budapešť a okolie

Severná prikarpatská oblasť- Miškolc- automobilka, Tokaj-potr., hut., stroj.

Dunajská kotlina- Gyor, Szekesfehervárt- poľno.,bauxit

Veľká Dunajská nížina/ Alfold- pottr.- Debrecín, Segedín, Kecskernit

Južné Zadunajsko- Pécs

Ukrajina - veľké zásoby NS, úrodné pôdy, dobré klimatické podmienky, dostatok pracovných síl, prístup k moru

Nedostatky- problémy s Ruskom, politická nestabilita, dlhoročná orientácia na ZSSR, zastaralá doprava, chýbajú kvalifikovaní pracovníci, nízka produktivita práce, nesusedí s vyspelým štátom

Hosp. oblasti: Donetsk/Dombas- najvyspelejšia priem. oblasť, Charkov, č.uhlie, ortuť, kamenná soľ, dominuje hutníctvo, tepelné elektrárne, stroj.

Dneperská oblasť- Dnepropetrovsk- svetová obilnica, černozeme-obilie, tabak, vinič, repa, Kryvoj rog- železná ruda do Košíc

Čiernomorská oblasť- Odesa- prístav, subtrop. podnebie- vinič, citrusy, rozvoj CR

Severovýchodná oblasť- Kyjev, Černobyľ, veľmi nerozvinutá časť

Ukrajina : východ- prorusky orientovaná, západ- viac európsky orientovaná

Bielorusko: prezident Lukašenko- posledný diktátor Europy, odmieta zavádzať demokratické reformy

-nedostatky- nížinatý povrch, bažiny, veľmi úzka spolupráca s Ruskom, nemá NS, má rašelinu, vnútrozemský štát, politicky izolovaný

-pozitíva- prechádzajú ním hlavné ropovody a plynovody

Hosp oblasti: Minsk- ťažké strojárstvo, chemický- hnojivá, umelé vlákna

Gomeľ- stroj., zápalky, ľan- koberce,

Hrodna- strojárstvo

sídlo Spoločenstva nezávislých štátov- Minsk- štáty po rozpade ZSSR, voľný zväzok postkomunistických krajín, Litva Lotyšsko, Estónsko

b) Biosféra –charakterizujte a do slepej mapy zaznačte bioklimatické pásma Zeme. Určite typické rastlinstvo a živočíšstvo v nich.

(všeobecné pomôcky: Slepá mapa sveta – vegetačné pásma)

Dažďové pralesy- dreviny, pľúca sveta, pestré, bujné, vysoké rastlinstvo

- po celý rok rovnaké- monotónne

- Slnko neprenikne až na Zem- chýba bylinný porast

- veľké množstvo živočíchov, hmyzu, opice

-leňochod, mravčiar, vrešťan, kolibrík- Amazonia

- žijú v korunách stromov- idú za Slnkom

-Kongo- gorily

Monzúnový les v JV Ázii- obdobia sucha a dažďov, nevyzerá celý rok rovnako, v zime zhadzuje listy, nie je taký bujný, nemá toľko zrážok ako dažďová pralesy, slon indický, okuliarnik indický

Savany- trávnaté plochy s roztrúsenými stromami a kríkmi

-suchomilné dreviny, baobaby, nízke a rozľahlé stromy- akácie, prechod lesa na kroviny, trávy

-žirafa, lev, zebra, slon, antilopa, hyena, gepard, jaguár

campos, ilanos- savana v Južnej Ameriky

scrub- v Austrálii

Púšte a polopúšte- obratníky, sucho

- chudobné rastlinstvo, trávy, sukulenty, kaktusy

-oázy- vystupuje podzemná voda- palma ďatlová

-ťava, škorpión

- druhy púští- erg(piesočná), hamada ( kamenistá), serír( zmiešaná), horské oázy

Subtropické lesy a kry- nižší vzrast, nezhadzujú listy, suché, horúce letá

-oliva, oleander, citrusy, vinič, korkový dub, figy

- jašterice, muflon, dikobraz, chameleon, cikády

Macchie- pretvorené človekom, husté krovité porasty po odstránení lesov, Malta, Sicília

Stepi- v miernom pásme, nedostatok vlahy, vysoké teploty, vysoký výpar- bráni rozvoju lesa

-kry, trávy, zúrodnená pôda- Maď., V Ázia, S. Amerika

prérie- Sev. Amerika, Pampy- Juž. Amerika, Pusta- Maďarsko = svetové obilnice

- hlodavce- zajac, syseľ, hraboš

-bažant, jarabica, prepelica, pštros, kengura

-človek pretvoril step na ornú pôdu, ale musí ju zavlažovať- rieky

Lesy mierneho pásma –listnaté, ihličnaté, zmiešané

mrazy- ihličnany, teplo- listnatý

dub, buk, smrek, kosodrevina, vysokohorský typ

medveď, rys, jeleň, tetrov, diviak

Tajga- ihličnatý les- Kanada, Škandinávia-los, girzzly, smrek, breza

Tundra- pod 10*C, les nemôže rásť, kry

c) Uveďte konkrétne príklady pôsobenia ľadovcovej a vulkanickej činnosti v severnej a južnej časti Európy. Na mape Európy ukážte aj oblasti, ktoré ovplyvnili. Ktoré vrásnenia prebehli v Európe a ako ovplyvnili povrch Európy?

(všeobecné pomôcky: mapa Európy – fyzická mapa)najstaršie časti: Baltský štít, Ruská tabuľa

Vrásnenia: a) Hercýnske- 1hory, č.uhlie, žel.ruda, draselné soli, drahé kovy

3 zóny: rýnska, saská, franská

  1. b) Alpsko- Himalájske: 2hory/3hory, h.uhlie,ropa, z.plyn, vysoké pohoria: Pyreneje, Karpaty, Alpy, Rodopy, Stará Planina, Pindos, Sierra Nevada

Oblasti ovplyvnené ľadovcom: Škandinávia- fjordy, šérové pobrežie

Sever východoeur. nížiny- ľadovcové jazerá: Ladožské, Onežské, Čutské, Venarn, Vetarn, Mallern- Švédsko , Saimaa-Fínsko

Karpaty - tvar blúka, plesá, morény, karling, horn, ľadovcové doliny- trogy, kar=kotol

Alpy- ľad. jazerá- Lago di Maggiore, Gardské, Como, Bodamské, Zurišské, Ženevské, Neuchatelské

Sever GB- Grampiány, Kaledonska, Škótska vysočina- zníženie a zaoblenie pohorí

Pobrežie Baltského mora- jazerné pahorkatiny- Mazurská, Pomoranská- Poľsko, Meklenburská, Holštajnská- Nemecko

Vulkanická činnosť: Taliansko: Sicília-Etna, Lipary- Lipary, Stromboli, Vulcano, Pompeje- Vezuv

Grécko - Egejské more- Kyklady, Sporady

Španielsko - Baleáry- čierny piesok

Zmiešaná činnosť- aj ľadovec aj sopky

Island - ide cez neho Stredoatlantický chrbát, stretávajú sa 2 lit. dosky, Hekla- lávová sopka, pobrežie premodelované ľadovcom, gejzíry, geotermálna energia

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 8. zadanie – Postkomunistické krajiny, Biosféra, Ľadovce

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014