15. zadanie – Geoekológia, Taliansko, Demografia sveta

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 553 slov
Počet zobrazení: 205
Tlačení: 14
Uložení: 16

15. zadanie

a) Geoekológia - charakterizujte krajinné jednotky topickej, chórickej, regionálnej a planetárnej dimenzie a uveďte vzťahy medzi nimi.

Štruktúra krajiny- spôsob územného usporiadania rôzne veľkých areálov krajiny

  1. a) Prvotná= prírodná- pred zásahom človeka
  2. b) Druhotná- antropologická- človekom pretvorená krajina

Interakcia- vzájomné pôsobenie prírody a človeka

Podľa rozlohy krajinu delíme: jednotky topickej, chorickej, regionálnej, planetárnej dimenzie

Jednotky topickej dimenzie

topos= miesto

geotop- základná jednotka prírodného prostredia- do 0,5 hektára

najmenšia kartografická jednotka, 1:5000,1: 10000, 1:25000

najmenšie ekologicky i geograficky homogénne komplexy- v rámci geotopu sa vyskytuje len 1 hornina, rovnaký reliéf, mikroklíma, vodné pomery, pôdy, prevažuje 1 živočíšstvo a rastlinstvo

študujú sa VERTIKáLNE vzťahy medzi jednotlivými zložkami

Jednotky chorickej dimenzie – zložené z viacerých geotopov, od 0,5h do 100km2

-mapy veľkých až stredných mierok

- Význam pre: územné plánovanie krajiny, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, plánovanie stavieb v krajine

- nehomogénne vzťahy- nie je rovnaká pôda, horniny, mikroklíma

- horizontálne vzťahy

- geotop+ geotop= geochor

- nanochory, mikrochory, mezochory, makrochory

Jednotky regionálnej dimenzie

- makrochory prechádzajú do väčších území v regione

- Podunajská nížina, tatry, Malé Karpaty

Jednotky planetárnej dimenzie

- kontinenty, podnebné, vegetačné pásma

-riešia globálne problémy, celosvetové

b) Na základe prírodných podmienok (povrchových celkov) porovnaj vyspelosť hospodárstva, úroveň životnej úrovne v Taliansku.

Ktoré oblasti by ste ako turista navštívili?

(všeobecné pomôcky: Mapa Talianska, mapa hospodárstva Talianska)

Turizmus- Alpy- Cortina D Ampezzo, Sestiere, Lago Maggiore, Como, Garda

Pádska nížina- najvyspelejšia hospodárska oblasť, najúrodnejšia, najľudnatejšia, rieky Tiber, Pád

Severotaliansky priemyselný trojuholník: Turín- Fiat, Miláno- móda, Janov- prístav

Južné Taliansko- Neapol, Palermo, Tarent- poľnohospodárstvo

Sever vyspelejší ako juh

Sever- vyššia životná úroveň, vyspelé poľnohospodárstvo

- kukurica, vinič, ryža, obilie, cukrová repa

-dobytok, ošípané

-mierne podnebie

Juh- rozvinuté poľnohospodárstvo, ale zaostalejšie ako sever

- citrusy, olivy, subtropické podnebie

-ovce, kozy

Priemysel- málo NS- síra, mramor, ruda, ortuť

-dovážajú ropu, zemný plyn

-nemajú jadrové elektrárne

stroj., chem. elektrotechn. priemysel

Turizmus- Rím- koloseum, Fontana di Trevi, Španielske schody, Anjelský chrám

Vatikán- Námestie sv. Petra, Bazilika, Sixtínska kaplnka

Benátky- Dóžov palác, Bazilika sv. Marca, gondoly, karneval

Miláno- opera La Scala

Pisa- Šikmá veža

Verona- balkón Júlie

Pompeje- Vezuv

Sicília- Etna, Syrakúza- amfiteáter

Bologna-najstaršia eur.univerzita

c) Demografia sveta 

Vysvetlite pojem demografia, demografický vývoj.

Určite odhadom približný počet ľudí, žijúcich doteraz na Zemi.

Podľa obrázka č.1 opíšte ako sa vyvíjal počet obyvateľstva sveta. Pokúste sa určiť príčiny tohto vývoja.

Vysvetlite podľa obrázka č.2 jednotlivé fázy demografického cyklu.

Uveďte v nich približné hodnoty základných demografických ukazovateľov (pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok či úbytok).

Uveďte príklady krajín alebo populácií, ktoré sa podľa vás nachádzajú v jednotlivých fázach demografickej revolúcie.

(všeobecné pomôcky: Obrázok – Celkový vývoj počtu obyvateľstva sveta

Obrázok – Priebeh demografickej revolúcie)

Obrázok č.1 – Celkový vývoj počtu obyvateľstva sveta

Obrázok č.2 – Priebeh demografickej revolúcie

Demografia- zaoberá sa vývojom obyvateľstva

Demografický zákon vojny – 2 fázy: Deštrukčná, Kompenzačná

Demografický cyklus: agrárna spoločnosť – vysoká pôrodnosť, vysoká úmrtnosť- nízky prir. prírastok

industriálna spoločnosť- priemyselná éra, vysoká pôrodnosť, úmrtnosť klesá, PP vysoký

Postindustriálna spoločnosť- vyspelé krajiny- nízka pôrodnosť, nízka úmrtnosť

nevyspelé- vysoká pôrodnosť, vysoká úmrtnosť

RAST POČTU OBYVATEĽSTVA

V roku 2000 ľudstvo dosiahlo počtu 6 miliárd osôb. Počet obyvateľstva narastal nerovnomerne v rôznych historických obdobiach, súviselo to so stupňom rozvoja ľudskej spoločnosti a s celkovým dianím v spoločnosti (vojny, epidémie atd.).

V raste počtu obyvateľstva na Zemi existujú tri výrazné obdobia:

1)Neolitická revolúcia (prechod ľudstva od zberu plodín a lovu zvierat k poľnohospodárstvu v 7. a 6 tisícročie pr. n. l.). Zvýšené množstvo potravín vytvorilo podmienky pre rast počtu obyvateľstva.

2) Priemyselná revolúcia (od druhej polovice 18.storočia sa industrializácia šírila zo západnej Európy do ostatných európskych krajín a na ďalšie kontinenty). Revolúcia ovplyvnila rast počtu obyvateľstva a zasiahla i do územného rozmiestenia obyvateľstva.

3.)Technogenéza (obdobie od ˝. 20 st.- po dnešok) – rozvoj informatiky, medicíny.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#neolitická revolúcia

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014