28. zadanie – Humánna geografia, Afrika, Najvyššie slovenské pohoria

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 590 slov
Počet zobrazení: 245
Tlačení: 13
Uložení: 15

28. zadanie

a) Humánna geografia - sídla - charakterizujte a porovnajte sídla: mesto, dedina, metropola, aglomerácia, konurbácia, megalopolis. Uveďte príklady na jednotlivé typy osídlenia na svete.

(všeobecné pomôcky: všeobecnozemepisná mapa sveta)

Sídlo- základná jednotka osídlenia, nemusí mať starostu

Obec- musí mať vlastnú samosprávu, môže tvoriť 1 alebo viac sídiel

-vidiecka- do 2000 obyv., mesto- nad 2000

Mesto- na čele primátor

Dedina- vidiecka obec, na čele starosta

Na Slov. výnimka- do 5000- vidiecka obec

Dudince, Modrý Kameň – pod obyv., ale sú mestá

Mestá: malé (od 2 do 2O tisíc)

stredné ( od 20 do 60 tisíc)

veľké( 60- 100 tisíc)

veľkomestá ( nad 100 000)

metropola- musí obsahovať politické, kultúrne, ekonomické inštitúcie

Jericho- najstaršie mesto na svete

Rím, Atény- najstaršie v Európe

Slum- chudobné štvrte pri veľkomestách- Karáčí, Mexico City, Mumbai, Sao Paulo, Nairobi, Káhira

Megacity- mesto nad 10 mil- Tokio, NYC, Sao Paulo, Mexico City, Šanghaj

Aglomerácia- mesto so svojim okolím- predmestia, satelitné mestá- spoločná MHD, previazanosť ekonomiky so zástavbou, spoločná administratívna poloha- Londýn, Boston, NY, LA

Konurbácia- prepojenie 2 miest, hosp. spolupáca- BA- TT, BB- ZV, PO-KE

existujú ako 2 samostatné celky, nemajú jednotné centrum

Liverpool- Manchester

Porýnie- Dusseldorf, Dortmund, Essen, Bohn

Randstadt- Amsterdam, Rotterdam, utrecht, Haag

Sliezska- Wroclaw, katowice, krakow

Megalopolis- poprepájanie viacerých metropol- každá má vlastnú samosprávu- Bos- Wash, San- San, Tokaido, Chi- Pitts

b) Afrika - uveďte, ktoré sú hlavné celospoločenské problémy zasahujúce Afriku. Posúďte, aký vplyv tu zohrala kolonizácia Afriky. V ktorých krajinách sú najväčšie nepokoje. Navrhnite možnosti riešenia problémov.

(všeobecné pomôcky: politická mapa Afriky)

EgyptTunis - nepokoje, prezidenti odstúpili, jedine Kaddáfi v Líbyi neodstúpil

- OSN zasahuje, NATO nie

- utečenci do Talianska, Francúzska

Somálsko a Adenský záliv- dopravný význam, ropa, prístav Eil- somálski piráti, prepadávajú lode, v Somálsku neexistuje vláda, dočasná vláda podporovaná Etiópiou , S a J sa chce rozdeliť- Sever- republika Somaliland- islam- nikto ju neuznal podporuje ju Etiópia, Juh- zväz somálskych súdov- animizmus

Konflikty- siahajú do obdobia kolonizácie, utláčanie pôvodného obyvateľstva

-odpor voči diktátorským režimom

-náboženstvo- sever- islam, juh- kresťanstvo

moslimovia: ázijský , africký pôvod- ázijskí sú nadradenejší

- boje o pôdu, NS, zdroj pitnej vody

Sudán- Chartúm- anglická kolónia, kedysi časť Egypta, teraz najväčší štát Afriky, sever- islam, juh- animizmus, kresťanstvo, Južný Sudán sa chce odtrhnúť

Darfúr- na západe Sudánu, chcú sa odčleniť, žije tam 100 kmeňov- v strede Fúrovia- poľnohospodári

-sever, juh- púšť- Fazárovia- chov dobytka- dezertifikujú oblasť na úkor Fúrov

Rwanda - Burundi- veľmi vysoká hustota zaľudnenia

najprv nemecká kolónie, potom belgické

Tutsovia- pastieri, menej ako Hutov, kočovníci, belšia pokožka

Hutovia- roľníci, je ich viac

- Belgičania pokladali Tutsov za nadradených , mali viac práv, začali vyvražďovať Hutov- genocída

- Hutovia urobili prevrat, dostali sa k moci, začali vyvražďovať Hutov

2004- voľby, na čele Tutsovia, genocída prestala, zrovnoprávnenie

c) Slovensko - vymenujte najvyššie slovenské pohoria.

K najvyšším vrchom priraďte pohoria:

Gerlachovský štít, Havran, Bystrá, Ďumbier, Babia hora, Veľký Kriváň, Veľký Choč, 
Ostredok, Poľana, Vtáčnik, Flochová, Veľká Rača, Strážov, Sitno, Inovec, Šimonka

Analyzujte súvislosť medzi výškou a geologickou stavbou pohorí.

Vymenujte významné nerastné suroviny Slovenska, lokalizujte miesta ich výskytu na mape a posúďte ich vzťah k horninovému podložiu.

Vysvetlite súvis medzi rozložením podzemných vôd a geologickou stavbou územia (flyš, vápenec, nánosy štrku).

(všeobecné pomôcky : mapa geomorfologického členenia SR )

Gerlachovský štít- Vysoké tatry, Havran- Belianske Tatry, Bystrá- Západné Tatry, Ďumbier- Nízke Tatry

Babia hora- Oravské Beskydy, Veľký Kriváň- Malá Fatra, Veľký Choč- Chočské vrchy, Ostredok- V.Fatra

Poľana- Poľana, Vtáčnik- Vtáčnik, Flochová- Kremnické vrchy, Veľká rača- Kysucké Beskydy, Strážov- Strážovské vrchy, Sitno- Štiavnicke vrchy, Inovec- Považský Inovec, Šimonka- Slanské vrchy

Flyšové pásmo: málo NS, dominuje pieskovec, ílovec, zlepenec

málo podzemnej vody, min. voda- Cígerka

Bradlové- vápenec, málo NS, PV

Jadrové- žula, rula- Viac NS, najviac PV- Fatra, Budiš, Kláštorná, Rajec, Mitická

Slov. Rudohorie- veľa NS, ťažba klesá- železo, antimón, olovnaté rudy, veľa PV- jaskyne, Krtíš, Revúca-

uhlie

Sopečné- Kremnica- zlato, BŠ- striebro, olovo, zinok. BB- medená ruda

čadič, andezity, bazalty, antimón

Slánske vrchy- urán, LV-Slatina, Santovka

Handlová, Prievidza, Nováky- uhlie

Panónska panva: Gbely- ropa, z. plyn- Láb

- štrk, piesok

Prešov- Solivar, Zbudza- soľ

íl- Východoslov. nížina

pitná voda- Žitný ostrov

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#sídlo, vidiecka obec, mesto, veľkomesto #nepokoje v afrike

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 28. zadanie – Humánna geografia, Afrika, Najvyššie slovenské pohoria

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022