Čo je to poľnohospodárstvo?

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 02.07.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 139 slov
Počet zobrazení: 255
Tlačení: 30
Uložení: 21

Čo je to poľnohospodárstvo? 

Poľnohospodárska výroba predstavuje jednu zo záklandných hospospodárskych činností človeka. Predstavuje systematické využívanie prírodných zdrojov a síl k zabezpečeniu potravy a ďalších surovín pre človeka. Poľnohospodárska výrova predstavuje primárnu sféru hospodárstva. V súčasnosti dochádza k výraznému prepojeniu so spracovateľským priemyslom – utvára sa tzv. agrokomplex.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo je výraznou priestorovou hospodárskou činnosťou človeka.Poľnohospodárstvo sa od ostatných hospodárskych činností odlišuje sezónnosťou (rastlinná výroba). Poľnohospodárska výroba je značne závislá od prírodných, ekonomických a sociálnych podmienok.

Poľnohospodársky podnik je základná jednotka v ktorej sa uskutočňuje poľnohospodárska výroba. U nás: nad 30 árov pôdy, a prevažná časť produkcie smeruje na trh.

Poľnohospodárstvo využíva biologické hmoty rastlín a živočíchov a uspokojuje potrebu človeka – výživu. Základnou podmienkou poľnohospodárstva je pôda, avšak nevyužíva sa celý pôdny fond Zeme. Poľnohospodárstvo vplýva výrazne aj na životné prostredie (zmena krajiny, používanie chémie, ...)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012