Juhovýchodná Ázia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča julka
Typ práce: Referát
Dátum: 21.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 919 slov
Počet zobrazení: 12 703
Tlačení: 551
Uložení: 537

Juhovýchodná Ázia 

Patria sem štáty :
Mjanmar /Barma/, Laos, Kambodža, Thajsko, Vietnam, Malajzia, Singapur, Indonézia, Brunei, Filipíny
Významná geografická poloha :
-  medzi oceánmi- Indickým a Tichým
-  most medzi Áziou a Austráliou
-  medzi východnou a južnou Áziou
JV Ázia je významným svetovým producentom viacerých

a/ poľnohospodárskych surovín.
manilské konope /abaka / - 90 % svet. prod., prírodný kaučuk,
olej z palmy olejovej – 70 %,kopra – 45 %,ryža – 20 %,koreniny, vzácne druhy dreva,
b/ nerastných surovín .
-cín – 30 % svet. produkcie- chróm, volfrám, nikel, meď, antimón, bauxit, zlato, diamanty
-ropa a zemný plyn
Novoindustrializované krajiny – štáty ázijského tigra
Je to označenie pre rýchlo sa rozvíjajúce ázijské štáty, ktoré sú na vyššom stupni ekonomického rozvoja. Patria sem :  Kórejská republika, Taiwan, Hongkong, Singapur, Thajsko, Malajzia
Prudký ekonomický rozvoj týchto krajín sa uskutočnil za pomoci USA a Japonska
USA – odbúralo colné bariéry, otvorilo svoje trhy
Japonsko – dodalo najmodernejšiu techniku a investície

V týchto krajinách :
-  klesá význam poľnohospodárstva
-  využíva sa lacná, ale kvalitná pracovná sila
-  ekonomiku ovládajú – nadnárodné spoločnosti, Samsung, Daewoo
-  majú vysoký objem úspor v bankách
-  vysoký objem prostriedkov na vzdelávanie – 2x vyšší ako v Južnej Amerike
-  solídna rozpočtová politika, nízka miera inflácie
-  realistické výmenné kurzy mien
-  cielená proexportná politika – daňové úľavy, úvery s nízkym úrokom, ochranárske opatrenia vlastných trhov, reštrukturalizácia nosných odvetví..
-   exportné artikle sú – textilné výrobkyodevy, elektronika, spotrebný tovar, autá
-  záporom je – vysoký stupeň urbanizácie a s ním spojené znečisťovanie životného prostredia

Mjanmar ( Barma- 1989)  hlavné mesto Rangun
 Rozloha -677 000 km2  počet obyv. 48 mil.
-  Arakanské vrchy, Iravádi, Šanská plošina
- zadĺžená krajina( splácanie úroku 70 % príjmov zo zahraničného obchodu
- nerastné suroviny farebné kovy , rubíny, ropa, zemný plyn
- priemysel obmedzený tradičná potravinárska a remeselnícka výroba
- ryža ( vývoz), hlavné plodiny : kukurica, bavlník, čaj, cukrová trstina 
- export – drevná guľatina, cenné teakové drevo
- zlatý trojuholník , pestovanie maku – ópium

Thajské kráľovstvo  hlavné mesto: Bangkok
rozloha – 514  000 km2    počet obyvateľov: 60 mil.  
náboženstvo – budhizmus, nezávislá konštitučná monarchia
Ekonomický rast v 80.rokoch, úspechy sú v dôsledku :
-  nízka cena pracovnej sily, dlhá tradícia remeselnej zručnosti, v príleve zahraničného kapitálu, trhová ekonomika
-vznik nových odvetví :strojárstvo – dopravné, elektrotechnika a elektrotechnika chemický a petrochemický priemysel, výroba umelých látok, hračiek, keramiky, umelých kvetov
Tradičné odbory :
-klenotnícka výroba – thajské diamanty, rubíny a modré zafíry – 6% exportu, spracovanie zlata , 
odevný a textilný priemysel, potravinársky

Poľnohospodárstvo :pestuje sa: ryža – 1. miesto vo svetovom exporte, kokosová palma, kukurica, kaučuk, maniok, ananás, cukrová trstina, olejniny,sója, bavlník
- pralesyh vzácne – teakové drevo a bambus

Živočíšna výroba:- druhotný význam -  hydiny, ošípaných, chov. hovädzieho dobytka.
 významný – rybolov, lov krabov, mušle, perlorodky, koraly
 Laos hlavné mesto: Vientiane
Rozloha 240 000 km2 počet obyv. 5 mil.
Annamské vrchy, Mekong
1975- odstúpenie kráľa, socialistický smer za pomoci Vietnamu, 1990 obchod sa presúva do súkromného sektoru
rozbiehanie ťažby cín, zinok, nikel, železná ruda
priemysel málo rozvinutý- spracovanie poľnohosp. plodín- ryža, káva, bavlník, mak- ópium
Vietnam  havné mesto: Hanoj
Rozloha : 331 000 km2 počet obyv. 12 mil.
-  bývalá Francúzska kolónia, breh Juhočínskeho mora, Annamské vrchy 1650 km s-j
-  rozdelený na severný a južný, vojnová agresia USA ukončená v r. 1973 
-  ťažba ner. surovín .ropa, uhlie, železná ruda, farebné kovy, fosfáty
-  priemysel určujú jednak odvetvia spracujúce vyťažené suroviny. Hutníctvo, výroba ťažkých strojov a umelých hnojív, jednak odvetvia zamestnávajúce lacnú pracovnú silu- textilný a potravinársky priemysel- prílev zahraničného kapitálu- tiger na bicykli
-  obživa obyvateľstva – poľnohospodárstvo- ryža, plantáže kaučuk, kávovník, čajovník, banánovník, ananás, koreniny
Kambodža  hlavné mesto: Phom Phén
Rozloha: 181 000 km2    počet obyv.12 mil.
 Thajský záliv, naplaveniny Mekongu, pohoria- Kardamonové vrchy

Malajzia  - hl. mesto: Kuala Lumpur
rozloha – 330 tis. km2   počet obyv.22 mil  náboženstvo -islam
federatívna konštitučná monarchia ( 13 federatívnych štátov )
Ekonomický rast v 80. rokoch – prevýšil podiel priemyslu nad poľnohospodárstvom
Priemysel – 40 % HDP
-  najväčší vývozca mikroprocesorov na svete
-  moderná technológia spracovania kaučuku a ropy
-  montáž automobilov – hlavne japonská technológia
-  chemický priemysel – niektoré odvetvia svetová špička
-  potravinársky priemysel - významné miesto
Poľnohospodárstvo – 20 % HDP
-  pestovanie kaučukovníka
-  palma olejová , obe spolu 3/4 poľnohospodárskej pôdy
-  ryža – nie je sebestačná
-  tabak, bavlník, palma kokosová, kakaovník, kávovník
-  čaj a ananás – plantáže
živočíšna výroba – malý význam z náboženských dôvodov a prírodných podmienok

Singapur – špeciálne postavenie-prístav najväčší obrat tovaru
-  vzhľadom na polohu, je to obchodné, finančné a dopravné stredisko sveta
-  odvetvia štátu : vysokotechnologická elektronika, výroba robotov, spracovanie ropy, výroba lodí , hutníctvo cínu

Brunei   hl. mesto : Bandar
rozloha 5 000 km2  počet obyv. 338 000
-  podobnú hospodársku štruktúru ako štáty Perzské zálivu, ťažba ropy a jej export
-  banány, ryža, kaučuk, korenie- budovanie infraštruktúry, sociálne zabezpečenie
Filipíny  hlavné mesto: Manila
Rozloha 300 000  km2  počet obyv. 76 mil.
-  ostrovný, katolícky štát ,sopečná činnosť, ťažba medi, vzácne kovy, elektronika, prístroje, poľnohospodárstvo . ryža, kukurica, kokosové orechy, cuková trstina, tabak ovocie.
Indonézia   hlavné mesto : Jakarta   
rozloha – 2 mil.km2 počet obyv. 235 mil. 13 000ostrovov, 400 sopiek ( 70 činných)

Bývalá holandská kolónia, od. roku 1945 – samostatnosť
-najväčší ostrovný štát na svete
Nerastné suroviny: ropa, zem. plyn, cín, bauxit, zlato striebro, nikel ,meď- kapitál - japonský
Rastlinná výroba: ryža, juta, kokosové orechy, kaučuk, koreniny, káva, tabak, čaj, cukrová trstina- výrub stromov, rybolov
Veľké Sundy – Borneo, Jáva, Sumatra, Celebes, Malé Sundy – Bali, Flores, Timor....
Moluky, západná časť časť Guiney

Východný Timor  hlavné mesto Dili
Rozloha 15 000 km2  počet obyv. 825 000
Vznik 1999, santalové drevo, káva, kaučuk, kopra

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019