Veta + delenie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 262 slov
Počet zobrazení: 5 967
Tlačení: 336
Uložení: 326
· Ktoré vetné členy tvoria gramatické jadro vety? – podmet + prísudok
· Vyhľadajte v uvedených vetách prísudky. Rozlíšte, či je prísudok slovesný, alebo slovesno-menný.
a) Chvíľu ticho kráčajú. - slovesný
b) Tiger je šelma. – slovesno-menný
c) Budeme sa ešte tváriť ľahostajne? – slovesno-menný
· Vyhľadajte v uvedených vetách podmet a určte, akým slovným druhom je vyjadrený.
a) Čítanie mi problémy nikdy nerobilo.
b) Sýty hladnému neverí.
c) Na nebi niet hviezd.
d) Fajčiť je zakázané.
· Ako klasifikujeme vety podľa obsahu a ako ich rozdeľujeme podľa členitosti?
· Určte nasledujúce vety z hľadiska členitosti. Nájdite v nich slovo, ktoré tvorí gramatické jadro vety.
a) Dobrý deň.
b) Zrazu zahrmelo.
c) O chvíľu už blesky bičovali oblohu.
d) Lialo ako z krhly.
e) Dážď tichučko šumel.
 

VETA 

- základná komunikatívna jednotka jazyka, tvorí významový a formálny celok.

Vety delíme:
- podľa členitosti
- podľa obsahu 
- podľa zloženia

Delenie viet podľa členitosti:
- jednočlenné – majú len vetný základ (nie podmet a prísudok)
- dvojčlenné – majú podmet a prísudok (podmet nemusí byť vždy vyjadrený!)

Jednočlenné vety (nerozčlenené):
- slovesné: Prší. Vonku husto sneží. Často sa hovorí o záujmoch mladých ľudí. Milá mama!
- neslovesné: Potraviny. Hurá! Pomoc! Sem! Áno.

Dvojčlenné vety (rozčlenené): 
- úplné: Dievča číta. Sestra je učiteľka. Kvet je voňavý. Brat chce študovať. Vrabec frnk.
- Neúplné: Pracuje. Číta s radosťou.

Delenie viet podľa obsahu:

oznamovacie: Prídem. Prišiel by som. (klesavá melódia)
opytovacie: Už neprídeš? (zisťovacia otázka, stúpavá melódia), Kedy prídeš? (dopĺňacia otázka, klesavá melódia), Prídeš, ak nebude pršať? (stúpavo-klesavá melódia)
rozkazovacie (žiadacie): Otvorte! Otvoriť! (klesavá melódia)
želacie: Kiež by sa mi to splnilo! Bárs by sa to podarilo! Že sa mi neutopíš! Nech sa mi nestratíš! (stúpavo – klesavá melódia)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023