Nedeľa, 26. februára 2017, meninyViktor, zajtra Alexander
Dnes prezretých 22698 študentských prácOnline: 3275 mladých ľudí

Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Diktát na vybrané slová Ostatné 65 slov 371 6 6 22.01.2017 8.2
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 1303 67 63 03.11.2016 5.3
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 937 50 45 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 1387 57 71 03.11.2016 10
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 1073 52 56 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 1262 67 65 03.11.2016 3.5
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 940 58 58 03.11.2016 1
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 1042 62 51 03.11.2016 7
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 737 40 39 03.11.2016 6
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 263 22 11 03.11.2016 0
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 255 18 19 03.11.2016 0
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 362 41 22 03.11.2016 0
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 418 16 17 03.11.2016 10
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 519 32 31 03.11.2016 0
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 340 23 26 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 294 13 25 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 191 12 13 03.11.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 235 14 18 03.11.2016 0
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 275 13 11 03.11.2016 0
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 261 19 17 03.11.2016 0
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 169 12 10 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 288 19 18 03.11.2016 0
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 257 21 17 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 221 10 10 03.11.2016 0
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 240 11 12 03.11.2016 0
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 228 17 17 03.11.2016 0
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 183 12 15 03.11.2016 0
Slovenčina 2. KODIFIKÁCIA: Štúr, Hurban, Hodža Referát 226 slov 245 17 23 03.11.2016 0
Slovenčina 1. Kodifikácia: Anton Bernolák Referát 194 slov 220 21 19 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyk a reč Referát 945 slov 300 13 16 03.11.2016 0
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči - intonácia Referát 560 slov 149 11 11 03.11.2016 0
Slovenčina Systém slovenských hlások Referát 906 slov 375 25 29 03.11.2016 10
Slovenčina Publicistický štýl sloh Referát 924 slov 291 15 15 26.10.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 473 slov 205 15 14 26.10.2016 0
Slovenčina Horizontálne členenie textu Referát 426 slov 248 12 13 26.10.2016 0
Slovenčina Morfológia slovné druhy Referát 4034 slov 402 17 21 26.10.2016 0
Slovenčina Náučný štýl (NŠ) Referát 2039 slov 251 15 11 26.10.2016 10
Slovenčina Lexikálna rovina jazyka Referát 1201 slov 216 9 10 26.10.2016 0
Slovenčina Jazyková komunikácia Referát 966 slov 234 15 11 26.10.2016 0
Slovenčina Charakteristika sloh Referát 227 slov 512 22 32 26.10.2016 0
Slovenčina Časová modulácia hlasu Maturita 346 slov 962 55 50 30.05.2016 8
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2016 Ostatné 93 slov 57701 407 293 05.04.2016 5.8
Slovenčina Maturita 2016 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 252 slov 55986 217 172 15.03.2016 7
Slovenčina Dodatky k vetným členom Referát 1576 slov 1156 70 65 10.09.2015 3
Slovenčina Neohybné slovné druhy Referát 873 slov 1709 59 53 10.09.2015 0
Slovenčina Administratívny štýl Referát 183 slov 960 67 70 09.09.2015 0
Slovenčina Esejistický štýl Referát 82 slov 1311 105 111 09.09.2015 0
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2015 Ostatné 136 slov 86044 587 374 13.04.2015 5.5
Slovenčina Maturita 2015 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 324 slov 93064 399 397 17.03.2015 5.5
Slovenčina Jazykový štýl je (definícia) Referát 269 slov 3305 149 163 16.03.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diktaty pre 8 rocnik #diktáty pre 5. ročínik #diktaty pre 6.ročník #úradný list vzor #príklady na viacvýznamové slová #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #diktáty pre 5 ročník #diktat opakovanie 4 roč vybrane slova #úvaha #dynamicky opis recept #Diktáty pre 7 rocnik #neologizmy priklady #plnovýznamové a neplnovýznamové slová #diktat pre 4 rocnik doplnit i y #doplnovačky  po  y,ý  i,í #diktat priama rec #administratívny štýl #horizontalne členenie textu #diktaty #dlžobný úpis vzor #slohové postupy #malý frazeologický slovník #paronymá príklad #morfologicka rovina jazyka #ziadost o prijatie do zamestnania ako predavacka #neprízvučné a prízvučné slabiky #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #syntax #doplnanie slov i,í,y,ý pre 4.rocnik #rečnícky prejav témy #štylisticky príznakové slová #Lexikálny význam slova #diktaty pre 6 #vykladovy slohovy postup #uradny list žiadosť vzor #ako písať esej v angličtine #publicistický štýl #jazykove styly #diktat- slovesa pre 6. rocnik #slovna zasoba #vetnočlenská platnosť #opis bicykla sloh #slovné druhy #umelecký a vecný text #dvojhlásky: ia, ie, iu, ô #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #náučný štýl #lexikológia #frazeologizmy

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Morfológia - tvaroslovie Gramatika 755 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Číslovky Gramatika 1730 slov
Slovenčina Čo je to esej? Ako sa píše esej? Gramatika 297 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L Gramatika 238 slov
Slovenčina Hláska, fonéma, graféma, klasifikácia hlások Gramatika 514 slov
Slovenčina Diktát - prídavné mená Gramatika 80 slov
Slovenčina Slovesá - Slovesné tvary, Pravopis Gramatika 687 slov
Slovenčina Slohové žánre potrebné vedieť na maturity Gramatika 697 slov
Slovenčina Diktát - číslovky Gramatika 120 slov
0.070