Piatok, 28. júla 2017, meninyKrištof, zajtra Marta
Dnes prezretých 9121 študentských prácOnline: 1689 mladých ľudí

Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Spôsoby obohacovania slovnej zásoby Poznámky 167 slov 210 12 8 25.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia – slovná zásoba z hľadiska pôvodu, doby používania, expresívnosti Referát 378 slov 172 7 4 24.05.2017 7
Slovenčina Lexikológia, druhy a významy slovníkov Referát 465 slov 139 5 6 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové Referát 200 slov 150 8 9 24.05.2017 0
Slovenčina Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku Referát 308 slov 122 6 6 24.05.2017 0
Slovenčina Delenie viet podľa modálnosti, členitosti a zloženia Referát 500 slov 190 8 7 24.05.2017 0
Slovenčina 10. Citoslovcia – Interjekcie Referát 139 slov 127 7 5 23.05.2017 0
Slovenčina 9. Častice – Partikuly Referát 173 slov 141 9 7 23.05.2017 0
Slovenčina 8. Spojky – Konjukcie Referát 103 slov 150 9 5 23.05.2017 0
Slovenčina 7. Predložky – Prepozície Referát 80 slov 146 7 13 23.05.2017 0
Slovenčina 6. Príslovky – Adverbiá Referát 176 slov 106 5 5 23.05.2017 0
Slovenčina 5. Slovesá – Verbá Referát 175 slov 118 6 10 23.05.2017 0
Slovenčina 4. Číslovky – Numeráliá Referát 182 slov 84 4 7 23.05.2017 0
Slovenčina 3. Zámená – Pronominá Referát 142 slov 103 8 11 23.05.2017 0
Slovenčina 2. Prídavné mená – Adjektíva Referát 47 slov 81 6 6 23.05.2017 2
Slovenčina 1. Podstatné mená Referát 215 slov 109 5 4 23.05.2017 0
Slovenčina Opisný slohový postup rozdelenie Referát 384 slov 81 6 5 23.05.2017 0
Slovenčina Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam Referát 258 slov 74 3 4 23.05.2017 0
Slovenčina Slovenčina od čias Bernoláka po súčasnú podobu Referát 248 slov 50 2 3 23.05.2017 0
Slovenčina Jazykové štýly znaky a rozdelenie Referát 267 slov 88 5 4 23.05.2017 0
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2017 Ostatné 122 slov 47392 271 170 04.04.2017 6.9
Slovenčina Maturita 2017 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 174 slov 65271 183 139 14.03.2017 4.8
Slovenčina Diktát na vybrané slová Ostatné 65 slov 1550 24 20 22.01.2017 6.6
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 2470 149 129 03.11.2016 6
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 1754 111 112 03.11.2016 5
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 3114 137 135 03.11.2016 9.3
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 1710 101 109 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 1997 119 113 03.11.2016 3.5
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 1763 123 117 03.11.2016 5.5
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 1563 107 88 03.11.2016 7.7
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 1450 84 83 03.11.2016 6
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 468 43 29 03.11.2016 10
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 596 45 35 03.11.2016 9
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 826 74 50 03.11.2016 0
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 1043 40 33 03.11.2016 10
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 1261 88 88 03.11.2016 8.5
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 917 53 44 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 582 38 48 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 608 32 33 03.11.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 713 30 32 03.11.2016 0
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 626 24 24 03.11.2016 0
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 813 40 53 03.11.2016 0
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 564 37 36 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 1023 65 66 03.11.2016 0
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 1090 78 71 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 823 40 41 03.11.2016 0
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 608 38 35 03.11.2016 0
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 903 60 61 03.11.2016 0
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 463 28 34 03.11.2016 0
Slovenčina 2. KODIFIKÁCIA: Štúr, Hurban, Hodža Referát 226 slov 544 38 44 03.11.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diktaty pre 8 rocnik #diktáty pre 5. ročínik #diktaty pre 6.ročník #úradný list vzor #príklady na viacvýznamové slová #diktáty pre 5 ročník #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #diktat opakovanie 4 roč vybrane slova #Diktáty pre 7 rocnik #úvaha #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #dynamicky opis recept #diktat priama rec #neprízvučné a prízvučné slabiky #doplnovačky  po  y,ý  i,í #diktaty #plnovýznamové a neplnovýznamové slová #uradny list žiadosť vzor #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #diktat pre 4 rocnik doplnit i y #neologizmy priklady #malý frazeologický slovník #diktat- slovesa pre 6. rocnik #morfologicka rovina jazyka #paronymá príklad #diktaty pre 6 #administratívny štýl #slohové postupy #opis bicykla sloh #doplnanie slov i,í,y,ý pre 4.rocnik #ziadost o prijatie do zamestnania ako predavacka #dlžobný úpis vzor #syntax #horizontalne členenie textu #Lexikálny význam slova #rečnícky prejav témy #štylisticky príznakové slová #ako písať esej v angličtine #publicistický štýl #aky slovny druh je slovo sme #vetnočlenská platnosť #vykladovy slohovy postup #jazykove styly #opis pracovneho postupu sloh-vtáčia búdka #dvojhlásky: ia, ie, iu, ô #slovné druhy #antonymum slova hrdo #umelecký a vecný text #slovna zasoba

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Skratky titulov a hodností Gramatika 445 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L Gramatika 238 slov
Slovenčina Číslovky Gramatika 1730 slov
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky Gramatika 2929 slov
Slovenčina Interpunkčné znamienka Gramatika 381 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Splnomocnenie (plnomocenstvo, plná moc) vzor Gramatika 305 slov
Slovenčina Diktát - zhrnutie učiva 7. ročníka Gramatika 114 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Pravidlá písania písomností Gramatika 1186 slov
Slovenčina Diktát - prídavné mená Gramatika 80 slov
0.019