Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina V hoteli, dva hotely (Hotel skloňovanie) Referát 112 slov 101 1 1 19.09.2017 0
Slovenčina Spôsoby obohacovania slovnej zásoby Poznámky 167 slov 318 17 13 25.05.2017 2
Slovenčina Lexikológia – slovná zásoba z hľadiska pôvodu, doby používania, expresívnosti Referát 378 slov 233 11 7 24.05.2017 7
Slovenčina Lexikológia, druhy a významy slovníkov Referát 465 slov 207 8 10 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové Referát 200 slov 217 11 13 24.05.2017 0
Slovenčina Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku Referát 308 slov 173 11 11 24.05.2017 0
Slovenčina Delenie viet podľa modálnosti, členitosti a zloženia Referát 500 slov 316 11 10 24.05.2017 0
Slovenčina 10. Citoslovcia – Interjekcie Referát 139 slov 175 11 9 23.05.2017 1
Slovenčina 9. Častice – Partikuly Referát 173 slov 180 12 11 23.05.2017 0
Slovenčina 8. Spojky – Konjukcie Referát 103 slov 200 12 9 23.05.2017 0
Slovenčina 7. Predložky – Prepozície Referát 80 slov 186 11 16 23.05.2017 0
Slovenčina 6. Príslovky – Adverbiá Referát 176 slov 157 9 8 23.05.2017 0
Slovenčina 5. Slovesá – Verbá Referát 175 slov 218 11 15 23.05.2017 0
Slovenčina 4. Číslovky – Numeráliá Referát 182 slov 139 6 10 23.05.2017 0
Slovenčina 3. Zámená – Pronominá Referát 142 slov 161 11 14 23.05.2017 0
Slovenčina 2. Prídavné mená – Adjektíva Referát 47 slov 140 12 9 23.05.2017 2
Slovenčina 1. Podstatné mená Referát 215 slov 177 8 6 23.05.2017 0
Slovenčina Opisný slohový postup rozdelenie Referát 384 slov 119 10 8 23.05.2017 0
Slovenčina Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam Referát 258 slov 97 6 7 23.05.2017 0
Slovenčina Slovenčina od čias Bernoláka po súčasnú podobu Referát 248 slov 78 4 6 23.05.2017 0
Slovenčina Jazykové štýly znaky a rozdelenie Referát 267 slov 168 7 5 23.05.2017 0
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2017 Ostatné 122 slov 47974 279 177 04.04.2017 6.9
Slovenčina Maturita 2017 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 174 slov 65785 191 149 14.03.2017 4.8
Slovenčina Diktát na vybrané slová Ostatné 65 slov 1936 30 21 22.01.2017 6.9
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 3065 165 144 03.11.2016 5.6
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 1996 119 117 03.11.2016 6.7
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 3696 153 148 03.11.2016 8.8
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 1936 111 117 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 2210 128 122 03.11.2016 3.5
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 2223 134 128 03.11.2016 5.5
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 1797 114 93 03.11.2016 7.7
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 1910 98 89 03.11.2016 6.3
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 507 45 33 03.11.2016 10
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 657 47 36 03.11.2016 9
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 901 79 54 03.11.2016 2
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 1153 43 36 03.11.2016 10
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 1449 99 95 03.11.2016 8.5
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 980 56 47 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 619 40 51 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 686 36 36 03.11.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 777 33 35 03.11.2016 0
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 695 28 29 03.11.2016 0
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 939 46 57 03.11.2016 0
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 656 42 40 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 1157 70 70 03.11.2016 0
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 1171 82 75 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 921 44 45 03.11.2016 0
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 688 41 38 03.11.2016 0
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 1039 65 66 03.11.2016 0
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 509 31 37 03.11.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diktaty pre 8 rocnik #diktáty pre 5. ročínik #diktaty pre 6.ročník #úradný list vzor #príklady na viacvýznamové slová #diktáty pre 5 ročník #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #diktat opakovanie 4 roč vybrane slova #Diktáty pre 7 rocnik #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #úvaha #dynamicky opis recept #uradny list žiadosť vzor #doplnovačky  po  y,ý  i,í #diktat priama rec #diktaty #neprízvučné a prízvučné slabiky #plnovýznamové a neplnovýznamové slová #diktat pre 4 rocnik doplnit i y #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #neologizmy priklady #malý frazeologický slovník #diktat- slovesa pre 6. rocnik #morfologicka rovina jazyka #paronymá príklad #diktaty pre 6 #doplnanie slov i,í,y,ý pre 4.rocnik #administratívny štýl #ziadost o prijatie do zamestnania ako predavacka #slohové postupy #opis bicykla sloh #syntax #dlžobný úpis vzor #horizontalne členenie textu #Lexikálny význam slova #aky slovny druh je slovo sme #rečnícky prejav témy #štylisticky príznakové slová #ako písať esej v angličtine #publicistický štýl #dvojhlásky: ia, ie, iu, ô #vetnočlenská platnosť #slovné druhy #opis pracovneho postupu sloh-vtáčia búdka #jazykove styly #vykladovy slohovy postup #antonymum slova hrdo #umelecký a vecný text #slovna zasoba

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Slovné druhy v kocke Gramatika 815 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Diktát - prídavné mená Gramatika 80 slov
Slovenčina Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L Gramatika 238 slov
Slovenčina Tvorenie slov - odvodzovaním, skladaním, skracovaním Gramatika 547 slov
Slovenčina Diktát - zhrnutie učiva 7. ročníka Gramatika 114 slov
Slovenčina Diktát - vybrané slová Gramatika 82 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie zo 4. ročníka Gramatika 78 slov
Slovenčina Čo je to esej? Ako sa píše esej? Gramatika 297 slov
Slovenčina Číslovky Gramatika 1730 slov
0.060