Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 4471 študentských prácOnline: 400 mladých ľudí

Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Spôsoby obohacovania slovnej zásoby Poznámky 167 slov 60 2 2 25.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia – slovná zásoba z hľadiska pôvodu, doby používania, expresívnosti Referát 378 slov 77 2 1 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, druhy a významy slovníkov Referát 465 slov 51 2 2 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové Referát 200 slov 49 2 1 24.05.2017 0
Slovenčina Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku Referát 308 slov 40 1 2 24.05.2017 0
Slovenčina Delenie viet podľa modálnosti, členitosti a zloženia Referát 500 slov 58 4 3 24.05.2017 0
Slovenčina 10. Citoslovcia – Interjekcie Referát 139 slov 53 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina 9. Častice – Partikuly Referát 173 slov 56 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 8. Spojky – Konjukcie Referát 103 slov 61 5 2 23.05.2017 0
Slovenčina 7. Predložky – Prepozície Referát 80 slov 61 3 5 23.05.2017 0
Slovenčina 6. Príslovky – Adverbiá Referát 176 slov 36 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 5. Slovesá – Verbá Referát 175 slov 37 2 4 23.05.2017 0
Slovenčina 4. Číslovky – Numeráliá Referát 182 slov 30 1 4 23.05.2017 0
Slovenčina 3. Zámená – Pronominá Referát 142 slov 35 3 4 23.05.2017 0
Slovenčina 2. Prídavné mená – Adjektíva Referát 47 slov 26 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 1. Podstatné mená Referát 215 slov 40 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Opisný slohový postup rozdelenie Referát 384 slov 34 2 1 23.05.2017 0
Slovenčina Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam Referát 258 slov 29 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina Slovenčina od čias Bernoláka po súčasnú podobu Referát 248 slov 15 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Jazykové štýly znaky a rozdelenie Referát 267 slov 27 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2017 Ostatné 122 slov 46103 251 150 04.04.2017 6.9
Slovenčina Maturita 2017 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 174 slov 64544 169 127 14.03.2017 4.8
Slovenčina Diktát na vybrané slová Ostatné 65 slov 1308 22 18 22.01.2017 6.4
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 2147 134 115 03.11.2016 6
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 1560 97 99 03.11.2016 5
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 2687 119 119 03.11.2016 9.3
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 1554 89 97 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 1783 108 102 03.11.2016 3.5
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 1477 108 104 03.11.2016 5.5
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 1432 97 78 03.11.2016 8.5
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 1260 77 71 03.11.2016 6
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 405 36 26 03.11.2016 10
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 526 38 29 03.11.2016 9
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 717 68 45 03.11.2016 0
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 864 37 29 03.11.2016 10
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 1046 76 76 03.11.2016 8.5
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 806 47 41 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 523 30 41 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 518 28 28 03.11.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 592 24 31 03.11.2016 0
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 558 22 22 03.11.2016 0
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 630 34 41 03.11.2016 0
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 423 26 26 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 841 55 57 03.11.2016 0
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 886 65 59 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 660 30 32 03.11.2016 0
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 525 28 28 03.11.2016 0
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 737 49 49 03.11.2016 0
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 381 24 29 03.11.2016 0
Slovenčina 2. KODIFIKÁCIA: Štúr, Hurban, Hodža Referát 226 slov 454 31 40 03.11.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diktaty pre 8 rocnik #diktáty pre 5. ročínik #diktaty pre 6.ročník #úradný list vzor #diktáty pre 5 ročník #príklady na viacvýznamové slová #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #diktat opakovanie 4 roč vybrane slova #Diktáty pre 7 rocnik #úvaha #dynamicky opis recept #diktat priama rec #neprízvučné a prízvučné slabiky #plnovýznamové a neplnovýznamové slová #doplnovačky  po  y,ý  i,í #diktaty #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #diktat pre 4 rocnik doplnit i y #neologizmy priklady #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #uradny list žiadosť vzor #malý frazeologický slovník #morfologicka rovina jazyka #paronymá príklad #administratívny štýl #slohové postupy #diktaty pre 6 #diktat- slovesa pre 6. rocnik #doplnanie slov i,í,y,ý pre 4.rocnik #opis bicykla sloh #horizontalne členenie textu #dlžobný úpis vzor #syntax #ziadost o prijatie do zamestnania ako predavacka #Lexikálny význam slova #rečnícky prejav témy #štylisticky príznakové slová #ako písať esej v angličtine #vetnočlenská platnosť #publicistický štýl #jazykove styly #vykladovy slohovy postup #slovné druhy #opis pracovneho postupu sloh-vtáčia búdka #dvojhlásky: ia, ie, iu, ô #antonymum slova hrdo #umelecký a vecný text #slovna zasoba #aky slovny druh je slovo sme

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Morfológia - tvaroslovie Gramatika 755 slov
Slovenčina Diktát - prídavné mená Gramatika 80 slov
Slovenčina Diktát - slovesá Gramatika 92 slov
Slovenčina Diktát - zhrnutie učiva 7. ročníka Gramatika 114 slov
Slovenčina Rozdelenie viet podľa modálnosti Gramatika 425 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie zo 4. ročníka Gramatika 78 slov
Slovenčina Štýlotvorné činitele Gramatika 225 slov
Slovenčina Zvuková stránka jazyka, fonetika a fonológia Gramatika 461 slov
Slovenčina Slovné druhy - rozdelenie Gramatika 644 slov
0.021