Streda, 1. marca 2017, meninyAlbín, zajtra Anežka
Dnes prezretých 40801 študentských prácOnline: 3712 mladých ľudí

Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Diktát na vybrané slová Ostatné 65 slov 422 6 6 22.01.2017 8.2
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 1345 72 66 03.11.2016 5.3
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 960 51 46 03.11.2016 1
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 1453 60 72 03.11.2016 10
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 1105 53 58 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 1287 70 67 03.11.2016 3.5
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 956 59 58 03.11.2016 1
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 1058 63 51 03.11.2016 7
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 754 42 42 03.11.2016 6
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 271 22 12 03.11.2016 10
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 268 20 19 03.11.2016 0
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 379 42 22 03.11.2016 0
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 432 16 17 03.11.2016 10
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 530 32 33 03.11.2016 0
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 352 24 26 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 297 13 25 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 202 12 13 03.11.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 241 14 18 03.11.2016 0
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 285 13 11 03.11.2016 0
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 271 19 17 03.11.2016 0
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 177 12 11 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 301 19 18 03.11.2016 0
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 264 22 18 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 231 10 10 03.11.2016 0
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 248 11 12 03.11.2016 0
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 236 17 19 03.11.2016 0
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 187 12 15 03.11.2016 0
Slovenčina 2. KODIFIKÁCIA: Štúr, Hurban, Hodža Referát 226 slov 251 17 23 03.11.2016 0
Slovenčina 1. Kodifikácia: Anton Bernolák Referát 194 slov 227 21 19 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyk a reč Referát 945 slov 314 13 16 03.11.2016 0
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči - intonácia Referát 560 slov 160 11 12 03.11.2016 0
Slovenčina Systém slovenských hlások Referát 906 slov 393 25 30 03.11.2016 10
Slovenčina Publicistický štýl sloh Referát 924 slov 298 16 15 26.10.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 473 slov 211 15 14 26.10.2016 0
Slovenčina Horizontálne členenie textu Referát 426 slov 256 12 13 26.10.2016 0
Slovenčina Morfológia slovné druhy Referát 4034 slov 415 17 21 26.10.2016 0
Slovenčina Náučný štýl (NŠ) Referát 2039 slov 253 16 12 26.10.2016 10
Slovenčina Lexikálna rovina jazyka Referát 1201 slov 220 9 10 26.10.2016 0
Slovenčina Jazyková komunikácia Referát 966 slov 242 15 12 26.10.2016 0
Slovenčina Charakteristika sloh Referát 227 slov 520 22 32 26.10.2016 0
Slovenčina Časová modulácia hlasu Maturita 346 slov 969 58 52 30.05.2016 8
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2016 Ostatné 93 slov 57734 407 293 05.04.2016 5.8
Slovenčina Maturita 2016 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 252 slov 56042 218 173 15.03.2016 7
Slovenčina Dodatky k vetným členom Referát 1576 slov 1179 70 65 10.09.2015 3
Slovenčina Neohybné slovné druhy Referát 873 slov 1726 59 54 10.09.2015 0
Slovenčina Administratívny štýl Referát 183 slov 969 67 70 09.09.2015 0
Slovenčina Esejistický štýl Referát 82 slov 1316 105 111 09.09.2015 0
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2015 Ostatné 136 slov 86082 587 374 13.04.2015 5.5
Slovenčina Maturita 2015 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 324 slov 93173 400 399 17.03.2015 5.5
Slovenčina Jazykový štýl je (definícia) Referát 269 slov 3313 149 163 16.03.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diktaty pre 8 rocnik #diktáty pre 5. ročínik #diktaty pre 6.ročník #úradný list vzor #príklady na viacvýznamové slová #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #diktáty pre 5 ročník #diktat opakovanie 4 roč vybrane slova #úvaha #dynamicky opis recept #Diktáty pre 7 rocnik #neologizmy priklady #plnovýznamové a neplnovýznamové slová #diktat pre 4 rocnik doplnit i y #doplnovačky  po  y,ý  i,í #diktat priama rec #administratívny štýl #horizontalne členenie textu #diktaty #dlžobný úpis vzor #slohové postupy #malý frazeologický slovník #paronymá príklad #morfologicka rovina jazyka #ziadost o prijatie do zamestnania ako predavacka #neprízvučné a prízvučné slabiky #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #syntax #doplnanie slov i,í,y,ý pre 4.rocnik #rečnícky prejav témy #štylisticky príznakové slová #Lexikálny význam slova #diktaty pre 6 #vykladovy slohovy postup #uradny list žiadosť vzor #ako písať esej v angličtine #publicistický štýl #jazykove styly #diktat- slovesa pre 6. rocnik #slovna zasoba #vetnočlenská platnosť #opis bicykla sloh #slovné druhy #umelecký a vecný text #dvojhlásky: ia, ie, iu, ô #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #náučný štýl #lexikológia #frazeologizmy

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Číslovky Gramatika 1730 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Morfológia - tvaroslovie Gramatika 755 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Rozdelenie viet podľa modálnosti Gramatika 425 slov
Slovenčina Slohové žánre potrebné vedieť na maturity Gramatika 697 slov
Slovenčina Slovesá - Slovesné tvary, Pravopis Gramatika 687 slov
Slovenčina Čo je to esej? Ako sa píše esej? Gramatika 297 slov
Slovenčina Diktát - číslovky Gramatika 120 slov
Slovenčina Hláska, fonéma, graféma, klasifikácia hlások Gramatika 514 slov
Slovenčina Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L Gramatika 238 slov
0.081