Pondelok, 24. apríla 2017, meninyJuraj, zajtra Marek
Dnes prezretých 16374 študentských prácOnline: 2948 mladých ľudí

Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2017 Ostatné 122 slov 43800 218 125 04.04.2017 6.9
Slovenčina Maturita 2017 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 174 slov 63475 147 97 14.03.2017 4.8
Slovenčina Diktát na vybrané slová Ostatné 65 slov 1014 17 13 22.01.2017 6.8
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 1845 110 90 03.11.2016 5.3
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 1377 81 81 03.11.2016 1
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 2367 97 102 03.11.2016 9.3
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 1405 75 81 03.11.2016 NAN
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 1614 96 90 03.11.2016 3.5
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 1230 90 83 03.11.2016 5.5
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 1284 83 68 03.11.2016 8.5
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 1040 63 58 03.11.2016 6
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 359 30 17 03.11.2016 10
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 433 31 24 03.11.2016 9
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 593 56 34 03.11.2016 NAN
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 693 28 23 03.11.2016 10
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 828 57 57 03.11.2016 8.5
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 663 39 36 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 415 23 33 03.11.2016 NAN
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 347 21 23 03.11.2016 NAN
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 405 19 24 03.11.2016 NAN
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 427 17 18 03.11.2016 NAN
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 446 28 29 03.11.2016 NAN
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 291 20 21 03.11.2016 NAN
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 572 38 38 03.11.2016 NAN
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 545 38 34 03.11.2016 NAN
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 468 24 25 03.11.2016 NAN
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 409 19 21 03.11.2016 NAN
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 459 31 32 03.11.2016 NAN
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 306 19 24 03.11.2016 NAN
Slovenčina 2. KODIFIKÁCIA: Štúr, Hurban, Hodža Referát 226 slov 377 27 36 03.11.2016 NAN
Slovenčina 1. Kodifikácia: Anton Bernolák Referát 194 slov 364 27 27 03.11.2016 NAN
Slovenčina Jazyk a reč Referát 945 slov 503 21 25 03.11.2016 NAN
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči - intonácia Referát 560 slov 295 19 22 03.11.2016 NAN
Slovenčina Systém slovenských hlások Referát 906 slov 703 42 49 03.11.2016 10
Slovenčina Publicistický štýl sloh Referát 924 slov 430 27 20 26.10.2016 NAN
Slovenčina Práca s informáciami Referát 473 slov 324 22 23 26.10.2016 NAN
Slovenčina Horizontálne členenie textu Referát 426 slov 372 19 23 26.10.2016 NAN
Slovenčina Morfológia slovné druhy Referát 4034 slov 703 27 31 26.10.2016 NAN
Slovenčina Náučný štýl (NŠ) Referát 2039 slov 309 20 17 26.10.2016 10
Slovenčina Lexikálna rovina jazyka Referát 1201 slov 292 15 17 26.10.2016 NAN
Slovenčina Jazyková komunikácia Referát 966 slov 313 21 17 26.10.2016 NAN
Slovenčina Charakteristika sloh Referát 227 slov 736 30 41 26.10.2016 NAN
Slovenčina Časová modulácia hlasu Maturita 346 slov 1091 70 63 30.05.2016 8
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2016 Ostatné 93 slov 58985 427 303 05.04.2016 5.7
Slovenčina Maturita 2016 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 252 slov 57707 247 195 15.03.2016 6.8
Slovenčina Dodatky k vetným členom Referát 1576 slov 1346 77 73 10.09.2015 3
Slovenčina Neohybné slovné druhy Referát 873 slov 1923 68 62 10.09.2015 9
Slovenčina Administratívny štýl Referát 183 slov 1067 74 77 09.09.2015 NAN
Slovenčina Esejistický štýl Referát 82 slov 1441 115 122 09.09.2015 NAN
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2015 Ostatné 136 slov 87225 616 401 13.04.2015 5.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diktaty pre 8 rocnik #diktáty pre 5. ročínik #diktaty pre 6.ročník #úradný list vzor #príklady na viacvýznamové slová #diktáty pre 5 ročník #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #diktat opakovanie 4 roč vybrane slova #Diktáty pre 7 rocnik #úvaha #dynamicky opis recept #neprízvučné a prízvučné slabiky #diktat priama rec #plnovýznamové a neplnovýznamové slová #doplnovačky  po  y,ý  i,í #neologizmy priklady #diktat pre 4 rocnik doplnit i y #diktaty #malý frazeologický slovník #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #paronymá príklad #uradny list žiadosť vzor #administratívny štýl #slohové postupy #morfologicka rovina jazyka #diktaty pre 6 #dlžobný úpis vzor #horizontalne členenie textu #diktat- slovesa pre 6. rocnik #doplnanie slov i,í,y,ý pre 4.rocnik #ziadost o prijatie do zamestnania ako predavacka #syntax #Lexikálny význam slova #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #rečnícky prejav témy #štylisticky príznakové slová #ako písať esej v angličtine #opis bicykla sloh #jazykove styly #vetnočlenská platnosť #vykladovy slohovy postup #publicistický štýl #dvojhlásky: ia, ie, iu, ô #slovné druhy #opis pracovneho postupu sloh-vtáčia búdka #antonymum slova hrdo #slovna zasoba #umelecký a vecný text #basnicky    na vybrane slova

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Diktát - prídavné mená Gramatika 80 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2017 Gramatika 122 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie zo 4. ročníka Gramatika 78 slov
Slovenčina Diktát - slovesá Gramatika 92 slov
Slovenčina Diktát - zhrnutie učiva 7. ročníka Gramatika 114 slov
Slovenčina Číslovky Gramatika 1730 slov
Slovenčina Diktát - vybrané slová Gramatika 82 slov
Slovenčina Slovné druhy - rozdelenie Gramatika 644 slov
Slovenčina Čo je to esej? Ako sa píše esej? Gramatika 297 slov
0.024