Utorok, 30. mája 2017, meninyFerdinand, zajtra Petronela, Petrana
Dnes prezretých 13188 študentských prácOnline: 2494 mladých ľudí

Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Spôsoby obohacovania slovnej zásoby Poznámky 167 slov 77 2 2 25.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia – slovná zásoba z hľadiska pôvodu, doby používania, expresívnosti Referát 378 slov 87 2 1 24.05.2017 7
Slovenčina Lexikológia, druhy a významy slovníkov Referát 465 slov 57 2 2 24.05.2017 0
Slovenčina Lexikológia, slová jedno a viacvýznamové Referát 200 slov 56 2 1 24.05.2017 0
Slovenčina Interpunkcia, písanie čiarky v slovenskom jazyku Referát 308 slov 44 2 2 24.05.2017 0
Slovenčina Delenie viet podľa modálnosti, členitosti a zloženia Referát 500 slov 68 4 3 24.05.2017 0
Slovenčina 10. Citoslovcia – Interjekcie Referát 139 slov 58 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina 9. Častice – Partikuly Referát 173 slov 59 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 8. Spojky – Konjukcie Referát 103 slov 71 5 2 23.05.2017 0
Slovenčina 7. Predložky – Prepozície Referát 80 slov 69 3 5 23.05.2017 0
Slovenčina 6. Príslovky – Adverbiá Referát 176 slov 38 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 5. Slovesá – Verbá Referát 175 slov 39 2 5 23.05.2017 0
Slovenčina 4. Číslovky – Numeráliá Referát 182 slov 36 1 4 23.05.2017 0
Slovenčina 3. Zámená – Pronominá Referát 142 slov 39 3 5 23.05.2017 0
Slovenčina 2. Prídavné mená – Adjektíva Referát 47 slov 26 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina 1. Podstatné mená Referát 215 slov 42 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Opisný slohový postup rozdelenie Referát 384 slov 35 2 1 23.05.2017 0
Slovenčina Kodifikácia spisovnej slovenčiny, historický význam Referát 258 slov 32 2 2 23.05.2017 0
Slovenčina Slovenčina od čias Bernoláka po súčasnú podobu Referát 248 slov 16 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Jazykové štýly znaky a rozdelenie Referát 267 slov 32 1 1 23.05.2017 0
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2017 Ostatné 122 slov 46129 251 151 04.04.2017 6.9
Slovenčina Maturita 2017 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 174 slov 64566 169 127 14.03.2017 4.8
Slovenčina Diktát na vybrané slová Ostatné 65 slov 1319 22 18 22.01.2017 6.4
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 2161 134 115 03.11.2016 6
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 1565 98 100 03.11.2016 5
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 2706 120 120 03.11.2016 9.3
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 1557 89 98 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 1789 108 102 03.11.2016 3.5
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 1482 109 104 03.11.2016 5.5
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 1434 97 78 03.11.2016 8.5
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 1264 77 71 03.11.2016 6
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 408 36 26 03.11.2016 10
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 528 38 29 03.11.2016 9
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 723 68 45 03.11.2016 0
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 866 37 29 03.11.2016 10
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 1053 76 76 03.11.2016 8.5
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 812 47 41 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 524 30 41 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 526 28 28 03.11.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 598 24 31 03.11.2016 0
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 559 22 22 03.11.2016 0
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 639 34 41 03.11.2016 0
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 426 26 26 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 850 55 57 03.11.2016 0
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 897 66 60 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 664 30 32 03.11.2016 0
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 525 28 28 03.11.2016 0
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 754 49 49 03.11.2016 0
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 385 24 29 03.11.2016 0
Slovenčina 2. KODIFIKÁCIA: Štúr, Hurban, Hodža Referát 226 slov 460 31 40 03.11.2016 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#diktaty pre 8 rocnik #diktáty pre 5. ročínik #diktaty pre 6.ročník #úradný list vzor #diktáty pre 5 ročník #príklady na viacvýznamové slová #žiadosť o prijatie do zamestnania ucitel #ziadost o prijatie do pracovneho pomeru vzor #diktat opakovanie 4 roč vybrane slova #Diktáty pre 7 rocnik #úvaha #dynamicky opis recept #diktat priama rec #neprízvučné a prízvučné slabiky #plnovýznamové a neplnovýznamové slová #doplnovačky  po  y,ý  i,í #diktaty #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #diktat pre 4 rocnik doplnit i y #neologizmy priklady #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #uradny list žiadosť vzor #malý frazeologický slovník #morfologicka rovina jazyka #paronymá príklad #administratívny štýl #slohové postupy #diktaty pre 6 #diktat- slovesa pre 6. rocnik #doplnanie slov i,í,y,ý pre 4.rocnik #opis bicykla sloh #horizontalne členenie textu #dlžobný úpis vzor #syntax #ziadost o prijatie do zamestnania ako predavacka #Lexikálny význam slova #rečnícky prejav témy #štylisticky príznakové slová #ako písať esej v angličtine #vetnočlenská platnosť #publicistický štýl #jazykove styly #vykladovy slohovy postup #slovné druhy #opis pracovneho postupu sloh-vtáčia búdka #dvojhlásky: ia, ie, iu, ô #antonymum slova hrdo #umelecký a vecný text #slovna zasoba #aky slovny druh je slovo sme

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Morfológia - tvaroslovie Gramatika 755 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Diktát - zhrnutie učiva 7. ročníka Gramatika 114 slov
Slovenčina Diktát - prídavné mená Gramatika 80 slov
Slovenčina Diktát - slovesá Gramatika 92 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie zo 4. ročníka Gramatika 78 slov
Slovenčina Rozdelenie viet podľa modálnosti Gramatika 425 slov
Slovenčina Slovné druhy - rozdelenie Gramatika 644 slov
Slovenčina Zvuková stránka jazyka, fonetika a fonológia Gramatika 461 slov
Slovenčina Slovná zásoba a jej štýlové rozvrstvenie Gramatika 415 slov
0.031