Administratívny štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 183 slov
Počet zobrazení: 3 259
Tlačení: 219
Uložení: 247

Administratívny štýl

-  sféra úradnej komunikácie
 
funkcia :  jasné, presné, rýchle sprostredkovanie informácií
 
vlastnosti : písomnosť, presnosť, verejnosť, objektívnosť, situovanosť, schematizácia (jednotvárna kompozícia ), heslovitosť (strohé vety ), normovanosť (striktná záväznosť formálnej a obsahovej stránky – rodný list, občiansky )
 
SP :  informačný
 
jazyk : administratívne odborné termíny
  skratky, značky, grafické prostriedky, poznámky, vysvetlivky
 
žánre : dokumentárne: (zachytiť výsledky verejných, pracovných zasadnutí, oboznámiť verejnosť s oficiálnou informáciou)
zápisnica, protokol( maturitná skúška ),výzva, petícia, memorandum, zmluva, potvrdenka, osvedčenie, certifikát, šek, splnomocnenie, životopis
 
oznamovacie :  (nariadenia adresované verejnosti )
zákon, smernica, predpis, správa, vyhláška, pozvánka, inzerát, telegram,  žiadosť, dotazník
  
heslové : ( texty s predtlačou )
súpisy, zoznamy, inventáre, rozvrhy, diplomy, faktúry, bankové tlačivá,
vysvedčenia, štruktúrovaný životopis

žiadosť 

1. hlavička (meno, priezvisko, adresa odosielateľa)
2. adresát (  - // -  prijímateľa )
3. dátum a miesto  ( kedy a kde bola žiadosť napísaná )
4. názov ( vec )
5. dôvod  (uviesť aspoň 1 )
6. podpis
 

životopis

- meno a priezvisko
- dátum a miesto narodenia
- dosiahnuté vzdelanie
- pracovné skúsenosti ( prax )
- osobitné znalosti, schopnosti (jazykové, pc )
- záujmy
- dátum (miesto)
- vlastnoručný podpis
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042