Diskusný príspevok znaky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 336 slov
Počet zobrazení: 1 883
Tlačení: 74
Uložení: 118

Diskusný príspevok

1. Zaraďte diskusný príspevok medzi útvary rečníckeho štýlu.

Diskusný príspevok patrí medzi náučné dialogické žánre rečníckeho štýlu. Náučné, pretože prináša nové fakty, vnáša názory a navrhuje riešenia a dialogické, pretože má možnosť spätnej väzby medzi diskutérmi.

2. Vysvetlite rozdiel medzi diskusiou, debatou a polemikou.

Diskusia:

 • Je súhrnom všetkých diskusných príspevkov
 • Môže byť:
  • vedecká
  • rozhodovacia – súvisí s hlasovaním
 • podľa formy ju delíme na:
  • riadenú – vyzýva moderátor
  • voľnú (neriadenú) – striedajú sa (kto má paličku toho počúvame)
  • panelovú – zapojený celý štáb, diváci, technická podpora

Polemika:

 • je spor vzdelaných ľudí, v nejakom odbore
 • každá strana sa snaží presvedčiť tých druhých o správnosti svojho tvrdenia, riešenia
 • nesmie prejsť do hádky
 • prípustná ostrá kritika podložená argumentmi

Debata:

 • pokojná neriadená výmena názorov
 • účasť je dobrovoľná
 • cieľom je výmena názorov

3. Uveďte základné znaky diskusného príspevku z hľadiska cieľa, kompozície a využitia slohových postupov v ukážke č. 1.

Diskusný príspevok je náučný, dialogický žáner rečníckeho štýlu. Je preň typické nasledovné:

 • Na úvod poďakovanie za slovo
 • potom nadviazanie na predchádzajúceho rečníka alebo iný diskusný príspevok (diskusný príspevok je reakciou na iný diskusný príspevok, iného rečníka)
 • oznámiť na čo reagujeme
 • Používame 1. os. sg. (ja, ja, ja, všetko ja) alebo 1. os. pl., ak zastupujeme kolektív (v tom prípade musí byť priložený list s podpismi všetkých, ktorých zastupujeme)
 • Jadro podložené rozumovými argumentmi
 • Na záver, výzva, apel, poďakujeme za slovo

Zásady správneho písania:

 • Nerozprávať dlho, ale vecne
 • Každé tvrdenie podložiť argumentmi (prečo? argument, načo? argument atď.)
 • Rozprávať k téme, neodbočovať

Kompozícia:

 • Hybridný žáner = využívame rôzne výrazové prostriedky
 • Odovzdáva sa v písomnej podobe
 • Oslovenie:
  • pravidlá bontónu,
  • všeobecné oslovenie – dámy a páni
  • správne uviesť mená a tituly
  • dodržiavať očný kontakt s publikom
  • oslovenie sa môže opakovať, aj trikrát, ale oddelíme ho pauzou
  • najprv uvádzame starších, tých, čo sú vo vedúcej pozícii, dámy
 • Nadviazanie na predošlého rečníka:
  • som originálny
  • súhlasím, nesúhlasím s rečníkom
  • súčasť úvodu – spamäti
  • vedecký diskusný príspevok ho nemusí mať
 • Jadro
  • vyjadrenie vlastného názoru v 1. os. sg. (v ukáže – „Prekvapuje ..“)
  • využívame výkladový (vysvetľovanie, argumentovanie, podložené faktami, snaha presvedčiť o svojej pravde) a úvahový slohový postup (rôzne teórie, špekulácie akoby to mohlo vyzerať)
  • subjektivizujúce činitele: „Myslím si...“, „Podľa môjho názoru...“
 • Záver
  • zhrnutie riešení problematiky
  • nasleduje výzva, nesmie znieť ako príkaz
  • môžeme opakovať viackrát, nie príliš často
Zdroj: Alex V.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016