Objektívny, Subjektívny, Jednoduchý, Umelecký, Náučný opis

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 161 slov
Počet zobrazení: 2 297
Tlačení: 111
Uložení: 105

Opis podľa postoja autora:

 • OBJEKTÍVNY OPIS = autor má čo najvernejšie zachytiť znaky a vlastnosti opisovaného predmetu, nevyslovuje vlastné hodnotiace stanovisko. Využíva sa v náučnom, odbornom opise (vedecké práce, návod na použitie) a aj v charakteristike (posudok alebo opis hľadanej osoby).
 • neutrálne slová
 • SUBJEKTÍVNY OPIS = autor opisuje predmet zo svojho hľadiska, prináša svoje
 • expresívne slová

Opis podľa využitia v komunikačnej sfére:

 1. JEDNODUCHÝ OPIS = je to spontánny, nepripravený jazykový prejav, ktorý sa využíva najmä v hovorovom štýle.
  • hovorové slová
 1. UMELECKÝ OPIS = je subjektívny, zreteľne sa v ňom uplatňuje autorov zámer. V umeleckých textoch je opis takmer vždy súčasťou rozprávania (opis postavy, prostredia, okolnosti deja).
  • umelecké výrazové prostriedky
 1. ODBORNÝ / NÁUČNÝ = vyskytuje sa v náučnom štýle (súčasť výkladu) a v publicistickom štýle (súčasť recenzie, reportáž z vedeckého pracoviska, opis políciou hľadaného človeka alebo predmetu). Je presný a systematicky vymenúva znaky a vlastnosti predmetu. Môže byť:
 • objektívny
 • statický : opis sluchového orgánu
 • dynamický : príprava jedla, výmena motorového oleja
 • odborné slová, cudzie slová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Objektívny, Subjektívny, Jednoduchý, Umelecký, Náučný opis

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037