Kodifikácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 199 slov
Počet zobrazení: 64
Tlačení: 3
Uložení: 4

Kodifikácia

 • Ortoepia
  • Osobitá jazykovedná disciplína, zaoberá sa zvykovými normami – tvorenie hovorových spisovných prejavov
  • Pravidlá slovenskej výslovnosti – kodifikačnápríručka
  • Ortoepická norma – ako správne vyslovovať
  • 3 výslovnostné štýly :
   • Vysoký štýl – verejné oficiálne prostredie, recitácia, slávnostné prejavy, spisovná slovenčina
   • Neutrálny štýl – hovorená slovenčina, súkromný / pracovný styk, spisovný jazyk
   • Nižší štýl – súkromné a verejné prostredie, medzi priateľmi, neoficiálne prostredie, odchýlky od výslovnostnej normy (dialekt)
  • Poruchy výslovnosti :
   • Rotacizmus – ráčkovanie, zle hovorenie písmena r
   • Sigmatizmus – sykanie / šušlanie, sykavky
  • Výslovnosť a pravopis cudzích slov :
   • d, t, n, l pred i, í, e, é = tvrdá výslovnosť (kapitalizmus)
   • Samohláskové skupiny – netypické (geometria, gymnázium)
   • Slová cudzieho pôvodu – znelostná asimilácia (futbal)
  • Ortografia
   • Sústava písmen a pravidiel používania písmen na nahrádzanie zvukovej reči
   • Pravopisná forma (ako sa to píše)
   • Pravopisné princípy :
    • Fonematický – jedna fonéma sa píše jedným a tým istým tvarom
    • Morfematický – jednotná podoba aj pri spodobovaní (píše sa inak ako číta)
    • Etymologický – písanie – i, í, y, ý
    • Gramatický – rovnaké vzory = rovnaké pravidlá, napr. (žena – ženy, matka – matky)
 • Delenie cudzích slov :
  • Úplne zdomácnené – platia pravidlá slovenského pravopisu (bača, inžinier)
  • Čiastočne zdomácnené – zachovanie pôvodných znakov (chirurg)
  • Nezdomácnené – pôvodná forma, nesklonné (derby, menu, kanoe)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kodifikacia maturitná tema


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017