Administratívny štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča lenka
Typ práce: Referát
Dátum: 26.05.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 147 slov
Počet zobrazení: 8 154
Tlačení: 498
Uložení: 460
Administratívny štýl
- formalizovaný
- používajú sa knižné slová, termíny, skratky, značky, skrátené slová, termíny...
- predtlačené formuláre, rubriky, tabuľky

Administratívne útvary - osobný posudok, žiadosť, životopis - tvoria komplex písomností, ktoré vypracúva alebo potrebuje človek v rozličných dôležitýczh životných situáciach. Okrem vecnosti, presnosti a výstižnosti informácie a opisu obsahujú aj prvky hodnotenia. Musia byť prehľadné a čitateľné.

Osobný posudok - druh administratívnej charakteristiky, hodnotenia osoby. Musí byť objektívny, komplexný, zodpovedne vypracovaný. Prikladá sa k žiadosti o zamestnanie. Píše ho ten, kto osobu dobre pozná.

Životopis - V životopise ide o rozšírenie informačno - opisných častí ako osobný posudok. Nie je v ňom správna ani prílišná skromnosť, ani prehnané vychvaľovanie sa.

Žiadosť - má rovnakú formu ako úradné listy. Vecnú, kompozičnú jazykovú stránku tu dopĺňa okrem informácie aj odôvodnenie, prečo sa žiada

Obchodná korešpondencia – Reklamačný list, Dodací lisť, Dohoda o zmluve = zmluva má osobitné postavenie medzi útvarmi administratívneho štýlu. Zmluva zaväzuje najmenej zásoby napr. pracovná zmluva
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015