Opis

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 04.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 178 slov
Počet zobrazení: 19 408
Tlačení: 964
Uložení: 1 040
Je slohový postup, ktorý sa vyskytuje v rôznych jazykových štýloch a v rôznej podobe.
 
Praktický opis – najzákladnejší opis hovorového štýlu. Opisujeme niečo, cestu, ľudí, situáciu. Používame hovorový štýl (hovorové slová), väčšinou využívame prídavné mená a menej slovies. Opisujeme veci, ktoré vidíme.
 
Umelecký opis – umelecký štýl – stretávame sa v umeleckej literatúre.
Nemá byť presný. Musí vystihovať atmosféru a musí vplývať na citovú stránku. Používajú sa prirovnania, metafory a pod.
Môže byť dynamický, ale väčšinou je statický. Autor opis preexponuje – určité črty preženie:
(postavu mala ako súd, bola širšia ako dlhšia, mala nos ako uhorku). Tento druh opisuje nazývame karikatúru - môže byť aj nakreslená.
 
Odborný opis – náučný štýl – používa odbornú terminológiu.
Musí byť presný s presným udaním mier. Môže byť doplnený s nákresmi, grafmi, číselnými údajmi. Väčšinou sa s ním stretávame v návode.
 
Podľa slohového postupu môže byť statický alebo dynamický.

Statický – opis veci, osoby, prostredia ako to vidíme.
 
Dynamický – opis činnosti (priebeh) – opis pracovného postupu, hry
 
Môže byť aj porovnávací opis – porovnávam 2 veci, ktoré sú zdanlivo podobné, ale sa od seba niečím odlišujú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012