Čo je úvaha

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 187 slov
Počet zobrazení: 44 664
Tlačení: 1 603
Uložení: 1 360

Čo je úvaha 

Charakterizujte úvahu ako slohový útvar, jej miesto v bežnom živote a lit. diele. Vyberte myšlienky z ukážky a zhrňte ich do reflexie.

- slohový útvar, ktorý vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska, subjektivizovaný variant výkladového slohového postupu. Autor sa opiera o známe poznatky a skúsenosti, ale otázke zaujíma vlastné stanovisko. V úvahe je autor v popredí, má subjektívny charakter. Kým vo výklade ide o vysvetľovanie a poučenie, v úvahe ide o subjektívne zhodnotenie toho, čo je čitateľovi známe, autor uplatňuje svoj názor na vec.

- cieľom úvahy je priviesť čitateľa k uvažovaniu o istej otázke, môžu sa v nej vyskytnúť prirovnania, zvolacie vety, rečnícke otázky, jednočlenné vety a pod. V úvahe sa necituje a nedokazuje.

Stavba:

- skladá sa z úvodu, jadra a záveru. Predeľ medzi nimi nie je výrazný ako pri výklade. V úvode je vzbudenie záujmu o daný problém, v jadre sa rozoberá a vysvetľuje a v závere je konečné autorovo stanovisko.

Výskyt:

· náučný štýl – eseje, kritiky, recenzie
· publicistický štýl – úvodník, komentár
· umelecký štýl – reflexívna lyrika, próza a dráma – vnútorný monológ, reč rozprávača

- na úvahe možno dobre pozorovať hybridizáciu štýlov – náučného, publicistického, rečníckeho a umeleckého

- používajú sa expresívne a emocionálne jazykové prostriedky (ovplyvnenie čitateľa)

- názorným príkladom hybridizácie náučného a umeleckého štýlu je esej

Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011