:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Čo je úvaha

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 185 slov
Počet zobrazení: 26 726
Tlačení: 1 032
Uložení: 897
Charakterizujte úvahu ako slohový útvar, jej miesto v bežnom živote a lit. diele. Vyberte myšlienky z ukážky a zhrňte ich do reflexie.

- slohový útvar, ktorý vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska, subjektivizovaný variant výkladového slohového postupu. Autor sa opiera o známe poznatky a skúsenosti, ale otázke zaujíma vlastné stanovisko. V úvahe je autor v popredí, má subjektívny charakter. Kým vo výklade ide o vysvetľovanie a poučenie, v úvahe ide o subjektívne zhodnotenie toho, čo je čitateľovi známe, autor uplatňuje svoj názor na vec.

- cieľom úvahy je priviesť čitateľa k uvažovaniu o istej otázke, môžu sa v nej vyskytnúť prirovnania, zvolacie vety, rečnícke otázky, jednočlenné vety a pod. V úvahe sa necituje a nedokazuje.

Stavba:
- skladá sa z úvodu, jadra a záveru. Predeľ medzi nimi nie je výrazný ako pri výklade. V úvode je vzbudenie záujmu o daný problém, v jadre sa rozoberá a vysvetľuje a v závere je konečné autorovo stanovisko.
Výskyt:
· náučný štýl – eseje, kritiky, recenzie
· publicistický štýl – úvodník, komentár
· umelecký štýl – reflexívna lyrika, próza a dráma – vnútorný monológ, reč rozprávača
- na úvahe možno dobre pozorovať hybridizáciu štýlov – náučného, publicistického, rečníckeho a umeleckého
- používajú sa expresívne a emocionálne jazykové prostriedky (ovplyvnenie čitateľa)
- názorným príkladom hybridizácie náučného a umeleckého štýlu je esej
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Úvaha Referát 144 6.9
Slovenčina Úvaha - kompozícia, štylizácia, motto Poznámky 127 6.6
Slovenčina Úvaha a výklad Poznámky 190 4
Slovenčina Výklad, úvaha porovnanie Referát 454 9.7
0.014