Frazeologizmy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 263 slov
Počet zobrazení: 25 267
Tlačení: 1 203
Uložení: 1 135

Frazeologizmy

- delenie slov na základe počtu slov, potrebných na vyjadrenie jedného javu:

1. Jednoslovné pomenovania
▪ jeden jav je pomenovaný jedným slovom
 
2. Viacslovné pomenovania  
▪ jeden jav je pomenovaný viacerými slovami
▪ nazývajú sa ustálené slovné spojenia
▪ patria sem:

a) združené pomenovania
▪ ustálené slovné spojenia, ktoré nemajú expresívny charakter
▪ väčšina plní funkciu termínov
▪ napr. štátny úradník
▪ ak môžeme viacslovné združené pomenovanie nahradiť jednoslovným hovoríme o univerbizácii
(diplomová práca -> diplomovka)
▪ opak je multiverbizácia, pri ktorej sa jednoslovné pomenovanie nahradí viacslovným
  (využíva sa v náučnom al. publicistickom štýle na vyššie, abstraktnejšie pomenovanie)

  b) frazeologizmy
▪ sú ustálené slovné spojenia s obrazným, preneseným významom
▪ delia sa na: I. ľudové – chodí spať so sliepkami   
 II. intelektuálne – Achillova päta
III. biblické – Jóbova zvesť
 
  c) idiómy 
▪ sú také ustálené slovné spojenia, ktoré nemožno ani významovo ani formálne rozdeliť
▪ napr. od buka-do buka
 
  d) príslovia
▪ sú také ustálené slovné spojenia, ktoré majú konštrukciu vety alebo súvetia
   ▪ sú stručným vyjadrením ľudového názoru na nejakú skutočnosť; vyjadrujú ľudovú múdrosť
▪ vyplýva z nich ponaučenie
▪ napr. Všade dobre, doma najlepšie.

  e) porekadlá
  ▪ obrazné pomenovania blízke prísloviam, ale NEVYPLÝVA Z NICH PONAUČENIE
  ▪ napr. dostal sa z blata do kaluže.
 
f) pranostiky
  ▪ ustálené slovné spojenia, ktoré predstavujú ľudové skúsenosti z dlhodobého pozorovania prírodných
javov
  ▪ napr. Studený máj, v stodole raj.

g) prirovnania
  ▪ spojenia slov založené na podobnosti
  ▪ ich opakovaným používaním sa stávajú ustálené slovné spojenia
  ▪ napr. ostrý ako britva
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031