Slohové postupy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 186 slov
Počet zobrazení: 7 330
Tlačení: 666
Uložení: 615
Slohové postupy

Slohový postup
▪ je proces skladania textu do celku
▪ jeho voľba závisí od cieľa jazykového prejavu
 
Rozprávací slohový postup
▪ služi na tvorbu alebo reprodukciu skutočného či fiktívneho príbehu
▪ prevládajú činnostné slovesá
▪ žánre: román, novela, poviedka, kronika, bájka, rozprávka...
 
Opisný slohový postup
▪ slúži na vymenovanie znakov a vlastností osoby, vecí alebo činností
▪ prevládajú v ňom podst. a príd. mená
▪ žánre: statický opis, dynamický o., odborný o., umelecký o., opis pracovného postupu, charakteristika
 
Informačný slohový postup
▪ slúži na sprostredkovanie informácií, faktov, údajov
▪ odpovedá na otázky: čo? Kde? Kedy? Ako? Prečo sa stalo
▪ žánre: slovníky, encyklopédie, správy...

Výkladový slohový postup
▪ slúži na objektívne vysvetlenie ako niečo vzniklo, na čo slúži a ako ovplyvňuje veci okolo
▪ autor sleduje logicko-príčinné súvislosti
▪ žánre: vedecký referát, prednáška, štúdia...

Úvahový slohový postup
▪ slúži na zaujatie a vyjadrenie vlastného stanoviska k najrozličnejším otázkam bytia – autor vyjadruje svoje stanovisko k problému a subjektívne ho hodnotí
▪ žánre: ▪ umelecký štýl: ▪ esej
▪ citovo zafarbená úvaha
▪ uvažovanie postavy z diela

▪ publicistický štýl: úvodník, komentár, recenzia, posudky

▪ náučný štýl: posudzovanie z rôznych hľadísk
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025