Spisovná výslovnosť

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 148 slov
Počet zobrazení: 11 572
Tlačení: 865
Uložení: 846
Spisovná výslovnosť

Ortoepia
▪ je náuka o správnej, spisovnej výslovnosti

Ovplyvňuje ju:

asimilácia spoluhlások (spodobovanie)
▪ nastáva: a) vo vnútri slova – napr. žabka
  b) na hraniciach slov – napr. dub padol
  c) na konci slova pred prestávkou – napr. Príď

▪ pravidlá: 1. Znelá spoluhláska + neznelá spoluhláska = 2 neznelé spoluhlásky
  ▪ napr.: nadpis
2. Neznelá spoluhláska + znela spoluhláska = 2 znelé spoluhlásky
  ▪ napr.: prosba  
3. Neznelá spoluhláska + samohláska = znelá spoluhláska + samohláska
  ▪ napr.: ku kráľovi
 
tvrdosť a mäkkosť pri výslovnosti de, te, ne, le, di, ti, ni, li 
▪ mäkko pri domácich slovách, a úplne zdomácnených slovách
▪ tvrdo pri zámenách, cudzích slovách, zvukomalebných citoslovciach (tik-tak),
 
dĺžka slabiky
▪ sud ó súd
 
pravidlo o rytmickom krátení
▪ v slovenčine nebývajú 2 dlhé slabiky za sebou
▪ výnimky napr.: páví, tŕnie, vážia...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020