Podstatné mená

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 754 slov
Počet zobrazení: 12 152
Tlačení: 539
Uložení: 569
Podstatné mená
 
Určte vzor pomnožných podstatných mien:
/Pomôcka: Y – žena / dub, E – ulica / stroj, A/ Á – mesto, IA/A – srdce/
G pl.
dvere – ulica  dverí /dvier
osýpky – žena  osýpok
meniny – žena menín
Malacky – žena Malaciek
Vianoce – ulica Vianoc
Ladce – stroj Ladiec
Tatry – žena Tatier
 
47/ 3 Noe - chlap
Noe  Andrea  finále
Noema Andrey finále
Noemovi Andrei finále
Noema Andreu  finále
Noemovi Andrei finále
Noemom Andreou  finále
 
-  zmena tvarotvorného základu v gréckych a latinských slovách: Cicero- Ciceróna, Paris – Parida, Nero – Neróna, Noe – Noema, Zeus – Dia...
-  zovšeobecňuje sa nominatívna podoba – Eros - Erosa, Zeus – Zeusa, Cicero – Cicera
 
Veľké písmená
Mená bohov, svätýň, kráľov
-  antický boh vojny – Mars
-  kresťanský Boh – Boh, Pán Boh, Boh Otec, Boh Duch Svätý...
-  Matka Božia
-  Syn Boží
-  Slovo Božie – v náboženských textoch
Ale: pánboh, chlieb boží, trest boží
 
- Mojmír I. – Mojmír Prvý
- Ale: ako prvý pôjde Mojmír, druhý Svätopluk
- svätý Cyril (svätý jeho vlastnosť)
- Ale: Svätý Otec = pápež
- Konštantín Filozof
 
Názvy kostolov:
Chrám Matky Božej v Paríži (Notre - Dame = z fran. Matka Božia)
Kostol sv. Egídia v Bardejove
Dóm sv. Alžbety v Košiciach
 
Názvy kontinentov, krajín:
-  Malá (stredná) Ázia
-  Južná /Severná/ Stredná /Latinská Amerika
  ▼
vlastné meno je súčasťou viacslovného mena
 
- južná Ázia
- východné Slovensko


prídavné meno iba určuje svetovú stranu
 
- Janka Slováková + Peter Slovák = manželia Slovákovci (NIE – Slovákoví)
- Oravec + Šarišan = Slováci
- Karlovesťan + Petržalčan = Bratislavčania
- Ivan Krasko + V. Roy = symbolisti
- Janko Štúr a Lajko Štúr = Štúrovci
- Janko Kráľ + Ján Botto = štúrovci

- rodinné mená sa tvoria jednotne príponou – ovci

Novák – Novákovci
- rodinné mená tvoria ako prídavné mená pomocou – ová, tu treba pridať podstatné meno rodina (aby sa odlíšilo ženské priezvisko od rodinného mena)
- Novák – rodina Nováková

VČ platnosť podstatných mien:
-subjekt: Otec stojí.
-objekt: Otec rúbe drevo.
-doplnok: Susedia prišli na svadbu za svedkov. / dá sa rozvinúť do zluč. súvetia / Zvolili ho za predsedu.
-prístavok: Susedia, naši najlepší priatelia / centrum-susedia a boli priatelia/, prišli na svadbu.
-nezhodný prívlastok: kytica kvetov, strecha domu
-menný vetný základ: ovocie, občerstvenie..
-príslovkové určenie: Odišiel včera z domu. V pondelok sa opäť stretneme.
-menný prísudok: Aj malá ryba je rybou./ inšt. podoba - odlíšenie od podmetu/
 
Podstatné mená môže mať akúkoľvek vetnočlenskú platnosť.
 
Štylistické využitie gramatických kategórií:

- číslo –
-  jednotné číslo namiesto množného využíva synekdocha (umelecký výrazový prostriedok):
-  Zima! Nemec zamrzne! A učiteľ ešte vraví...- dedinčania sa nahli nad nedopité poháre, ale vraviaceho bolo počuť dobre – že Nemec vyhral všetky vojny v lete. (R. Jašík)
 
- rod 
a) v hovorovom štýle: Ste neústupčiví ako dvaja barani (namiesto barany)
b) zosobnenie (zvieraciu vlastnosť al. jeho správaním pomenujeme človeka)
Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier...(junák)
c) prechyľovanie – odvodzovanie ženských PoM od mužských: hovorca – hovorkyňa, Bažko – Bažková, predseda – predsedníčka
 
3. pád
- nominatív – bezpríznakový pád – názvy diel, kapitol, titulok
- genitív – v umeleckej literatúre – genitívna metafora: Zápalka smútku chytá potichučky.
- zamieňanie akuzatívu genitívom – expresívnosť – Nemal ani strechy nad hlavou.
- vokatív – nepoužíva, familiárnosť /milý synu/, umelecké texty /Majstre/, náboženské texty /Ježišu Kriste, Hospodine

Vzor Kuli (nekvalifikovaný robotník v J a V Ázii)
- podstatné mená muž. Ro. Zakončené na –i, -í, -y, -e, -ä, -ü, -ö (dandy, Verdi, Dante)
kuli kuli-ovia
kuli-ho kuli-ov
kuli-mu  kuli-om
kuli-ho kuli-ov
kuli-m  kuli-och
kuli-m  kuli-ami
 
Pani – skloňuje sa:
- keď stojí samostatne
- keď je rozvité zhodným prívlastkom (od domácej panej)
- keď je rozvité nezhodným prívlastkom podst. m. v G sg.: pre paniu domu

– neskloňuje sa:
- keď bližšie určuje iné podstatné meno: pani Vierke, od pani profesorky

- pan- i pan- ie
- pan- ej  pan- í
- pan- ej  pan- iam
- pan- iu  pan- ie
- pan-ej pan- iach
- s paň-ou    pan- iami

Vzor gazdíná
- podstatné mená ženského rodu zakončené na – á (švagriná, kňažná, stryná)
- niektoré podstatné mená ženského rodu zakončené na – á  podľa vzoru PEKNÝ: chyžná, bytná

- gazdin – á  gazdin-é
- gazdin – ej  gazdín – -
- gazdin – ej  gazdin –ám
- gazdin – ú  gazdin –é
- gazdin – ej  gazdin –ách
- gazdin – ou  gazdin - ami

ZEUS – od Zeusa, Dia
SOFOKLES - Sofokla
VERNE - Verna
ACHILLES - Achilla
HERKULES – Herkulesa/Herkula
DESCARTES - Descarta
 
V starogréckych a starolatinských menách koncové – os, -es, -as, -is odpadá.
Zakončenia, ktoré vo výslovnosti nevyslovujeme (-es, -e) vypadávajú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041