Príslovky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 433 slov
Počet zobrazení: 13 924
Tlačení: 700
Uložení: 693
Príslovky:
•  plnovýznamový SD, neohybný
•  vyjadruje okolnosti deja: miesta, čas, spôsob, príčinu
•  niektoré môžeme stupňovať (utvorené z akostných prídavných mien – dobre)
•  Príslovky - spájajú sa so slovesom (sedel oproti)
•  prechod k predložkám (blízko, vedľa, mimo, vnútri, dolu, poniže, povyše, hore, okolo, oproti, neďaleko) – spájajú sa s podstatným menom v páde (oproti dverám)
•  prechod k časticiam (okolo) – dodávajú významový odtienok slovu albo vete (má 20 – má okolo dvadsať)
 
VČ platnosť
•  príslovkové určenie: pekne spieva
•  modálne al. stavové príslovky vo vetnom základe, mennom prísudku (bolo ticho, boli ticho)
•  nezhodný prívlastok: cesta nahor, príchod včera
 
•  Písanie spolu a osobitne:
a)  ktoré vznikli z predložkových spojení – spolu, pri písaní s-/z- rešpektujeme výslovnosť: zriedkakedy, sčasti, donedávna (ALE: po slovensky)
b) ktoré vyjadrujú farbu (spolu aj osobitne): zafarbili načerveno/na červeno, býval odmalička/odmalička, pracovala zaslobodna/za slobodna
  c) zložené príslovky píšeme spolu: stretávame dennodenne (málokedy)
 
Pravopis:
•  Správne: Bolo by treba sa na to pozrieť. Treba sa na to pozrieť.
•  Nesprávne: Trebalo by....Je treba....
•  Správne: Už je to oveľa lepšie. Veľmi mi pomohol. Ďakujem pekne, veľmi pekne ďakujem.
•  Nesprávne: už je to ďaleko lepšie. Moc mi nepomohol. Díky moc (slang)
•  HROZNE, STRAŠNE - nesprávne spojenie s prídavným menom – spájanie sa s pozitívnym vnemom/javom
•  Nesprávne: strašne krásny chalan, hrozne dobré šaty, strašne vydarený večer
•  Náhrada – synonymá: veľmi, úžasne, ohromne, náramne
•  Príslovka AKONÁHLE – nepatrí do kultivovanej slovenčiny, nahradiť za len čo, sotva, hneď ako, ledva
•  Príslovku SNÁĎ nahradiť azda, hádam, možno, vari, nebodaj
 
Štylistické využitie:
•  rozprávacie časti epického textu (sú nepríznakové)
•  konektory – súdržnosť textu (a potom, vtom...)
•  subjektívnosť – príslovky spôsobu (Neochotne vstal od stola, nesmelo sa usmial a pomaly zamieril k východu.)
•  vyjadrenie expresivity cez predpony pra-, pre-, pri- (praobyčajne, prekrásne...)
 
Určte, ktoré z dvojice rovnakých slov je vo vete príslovkou:
•  Je mi dobre. Dobre, prídem načas.
•  No výborne, zvládol si to! Zvládol si to výborne.
•  Príď radšej skôr. Je skôr mladší ako starší.
•  Trafil vedľa brány. Trafil vedľa.
•  Bol raz jeden kráľ. Buď už raz ticho.
•  Preto odcestoval už dnes. Veď preto!
•  Ja, samozrejme, neprídem! Povedal to tak samozrejme...
•  Vyšli mu v robote v ústrety. Kráča v ústrety nešťastiu.
•  V utorok zas príde. Treba peniaze a zas len peniaze.
•  Beriem si dovolenku od pondelka do stredy vrátane.
•  Zaplatil všetko vrátane fakultatívnych výletov.
•  Hotel Carlton je neďaleko.
•  Hotel Carlton je neďaleko SND.
•  Naproti Markovi sedela Katka.
•  Bežal otcovi naproti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033