Citoslovcia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 26.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 242 slov
Počet zobrazení: 16 622
Tlačení: 951
Uložení: 964

Citoslovcia

-  neplnovýznamové SD
-  slová - vety, vyjadrujú cit (joj), vôľu (heš) alebo napodobňujú zvuky (cingi-lingi)
-  ak nezastupujú iný slovný druh, nemajú vetnočlenskú platnosť, inak:
 
Ale o tom nikto ani muk! Žaba čľup do vody.
-  vo funkcii slovesa – prísudok
-  stoja mimo vety, sú oddelené čiarkou

Pravopis

Interpunkcia
-  Na konci zvyčajne majú výkričník !  Ach, to azda nie! Vitajte u nás!
-  Uprostred vety ich môžeme zdôrazniť !  A on buch! a bol na zemi.

Písanie čiarky:
Hej, nevideli ste ho? Nie, len Miša! Ahojte, Hanka, Eva, Soňa!
 
ALE: A on buch! A bol na zemi... (citoslovce buch je vo funkcii prísudku, preto nie je
oddelené čiarkou.)
 
Písanie osobitne a dovedna
-  U mnohých je ustálené písanie: hi-hi-hi / hihihi
  „Ku-kuk!“ volá kukučka. / „Kukuk!“ volá  kukučka.
-  Zmeravené tvary dovedna: Nevídali. Dajsamisvete!
 
Druhy
vlastné
zvukomalebné

Štylistické využitie

-  nehodia sa do písomných prejavov objektívnych štýlov
-  v hovorovom a umeleckom štýle (dramatické rozprávanie, dialóg - monológ)
-  významový vzťah s expresívnymi príznakmi
-  dotvárajú sémantické hodnoty výpovede
 
odlíšenie od prísloviek/pomôcka otázkou, príslovky stupňovanie/: napr.
Ťažko sa mi stúpalo do kopca. – stupňovanie
Asi ťažko to urobí. – náhrada sotva

Zvukomalebné slová = onomatopoje
-  Zvuky zvierat:
kikirikí (SR), cocoroco (španielsky), cock-a-doodle-doo (anglicky: kok-dúdl-dúj),
cucuricu (rumunčina: kukuriku).
-  AHOJ – starý kresťanský pozdrav námorníkov pri spúšťaní lode na more: „K pocte Ježišovi!“ „Ad honorum Jesus!“

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016