Štýlotvorné činitele

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 35 236
Tlačení: 1 389
Uložení: 1 353
Štýlotvorné činitele
 
Štýl (sloh) je cieľavedomý výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu. Každý človek má svoj individuálny štýl jazyka. Štylizovať znamená teda vyberať primerané prostriedky, aby čo najlepšie splnili funkciu pri dorozumievaní. Štýlotvorné činitele pôsobia na výslednú podobu textu alebo prejavu.
 
a) subjektívny štýlotvorný činiteľ (autor)
autor (odpovedá na pomocnú otázku: Kto píše alebo hovorí?) subjektívny štýlotvorný činiteľ závisí od individuálnych vlastností a subjektívnych názorov hovoriaceho alebo píšuceho; výsledný text alebo prejav ovplyvňujú biologické faktory autora – vek, pohlavie, zdravotný stav, kondícia, povahové vlastnosti, intelektuálna úroveň, vzdelanie, zamestnanie a atď.

b)  objektívny štýlotvorný činiteľ (téma, funkcia, situácia)
téma (odpovedá na otázku: Čo? O čom?) objektívny štýlotvorný činiteľ; text alebo prejav ovplyvní to, o čom chceme povedať alebo napísať – obsahom prehovoru môžu byť napr. vlastnosti človeka, vyznanie citu, hrôzostrašný príbeh, príprava jedla, dielo a život osobnosti atď.
 
funkcia (odpovedá na otázky: Načo? Aký je zámer?) objektívny štýlotvorný činiteľ; chceme informovať, predvolať niekoho na úrad, vysvetliť niečo, povedať svoj názor, zapôsobiť na city, rozplakať, rozveseliť, každý zámer si vyžiada iné prostriedky a konečná podoba textu alebo prejavu bude vždy iná obsahom i formou.
 
situácia (odpovedá na otázky: Kde? Ako? S kým?) objektívny štýlotvorný činiteľ; budeme hovoriť v súkromí, na verejnosti, budeme sa dorozumievať písomne, ústne, je adresát prítomný alebo nie, napíšeme mu, zatelefonujeme, pošleme správu (sms); budem hovoriť s učiteľom alebo s vlastnou matkou; z každej situácie vyplynie osobitý text alebo prejav.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013