Počítačové vírusy druhy

Ostatné » Informatika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 690 slov
Počet zobrazení: 13 183
Tlačení: 512
Uložení: 448

Počítačové vírusy druhy

Počítačový vírus

Počítačový vírus v oblasti počítačovej bezpečnosti označuje program alebo kód, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia používateľa. Aby sa mohol rozmnožovať, vkladá kópie svojho kódu do iných spustiteľných súborov alebo dokumentov. Taký program sa teda chová podobne ako biologický vírus, ktorý sa šíri vkladaním svojho genetického kódu do živých buniek.

Analogicky sa proces šírenia vírusu nazýva nakazenie alebo infekcia a napadnutému súboru hostiteľ. Vírusy sú iba jedným z druhov tzv. malware, zákerného softvéru. Vo všeobecnosti sa ako vírusy (nesprávne) označujú napríklad aj červy a iné druhy malware.

Zatiaľ, čo niektoré vírusy môžu byť cielene ničivé (napr. mazať súbory na disku), mnoho iných vírusov je relatívne neškodných, poprípade iba obťažujúcich. U niektorých vírusov sa ničivý kód spúšťa až s oneskorením (napr. v určitý deň či po nakazení určitého počtu iných hostiteľov), čo sa niekedy označuje ako (logická) bomba. Ďalší negatívny vplyv vírusov je ich samotná reprodukcia, ktorá zaťažuje počítačové systémy a obsadzuje ich zdroje.
 
Dnes sú klasické počítačové vírusy na istom ústupe oproti červom a spywaru ktoré sa šíria hlavne prostredníctvom internetu. Niektoré antivírusové programy ako aj iné špecializované programy sa preto snažia chrániť počítač aj pred inými, nevírusovými hrozbami.

Antivírus, alebo Antivírusový softvér

Antivírus, alebo Antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy.

Malware

Malware (skratka z anglického malicious software, niekedy uvádzané ako malvér) je všeobecné označenie škodlivého softvéru.
 • Červy
 • Trójske kone
 • E-mailové červy
 • Spyware
 • Adware
 • Spammery
 • Dialery
 • PopUp a Hijackery
 • Phishing
 • Hoax
 • Pharming
 • Spoofing

Počítačový červ

Počítačový červ je program so škodlivým kódom, ktorý napáda hostiteľský počítač, využíva jeho prepojenie cez sieť s ďalšími počítačmi a prostredníctvom nich sa šíri ďalej. Je podtriedou vírusu. Na rozdiel od počítačových vírusov, červ nepotrebuje na svoje šírenie hostiteľský program.

Obsahuje totiž rutiny, resp. podprogramy ktoré zabezpečujú jeho kopírovanie a ďalšie šírenie, čo je ich obrovská výhoda. Nebezpečné sú najmä vďaka svojej schopnosti replikácie vo veľkých objemoch. Škodlivé kódy, ktoré sa poslednú dobu šíria, sú vo veľkej väčšine práve červi.

Trójsky kôň

Trójsky kôň, slangovo trojan, je program, ktorý vykonáva deštruktívnu činnosť, pričom sa skrýva za činnosť „užitočnú“, pričom túto „užitočnú“ činnosť buď nevykonáva vôbec, alebo ju vykonáva a na pozadí realizuje nejaký druh deštrukcie. Spolu s vírusmi, červami, spyware, adware apod. patrí do skupiny nevyžiadaných programov- malware 

Spyware

Spyware (z angl. špehovací tovar) je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej strane. Následné posielanie informácie tretej strane značne spomaluje chod PC na internete a môže aj prepisovať URL zadané v internetovom prehliadači.

Spyware sa nešíri vlastnou replikáciou ako je tomu pri počítačových vírusoch a červoch ale najčastejšie sa do počítača dostáva nainštalovaním samotným používateľom. Keďže je nepravdepodobné, že by si niekto takýto softvér nainštaloval dobrovoľne, snaží sa spyware tváriť ako užitočný program.

Adware

Adware (skratka z angl. advertising-supported software) je akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na počítači po svojej inštalácii alebo pri používaní tohto softvéru.

Reklamy v týchto programoch slúžia niekedy na pokrytie nákladov na tvorbu programu, a vďaka nim je možné, aby program bol dostupný zadarmo.
Adware je často zamieňaný so spyware, ale je pravda, že množstvo adware programov neobsahuje reklamy iba na podporu autorov, ale i sleduje činnosť používateľa bez jeho vedomia, vtedy už nejde o neškodné zobrazovanie reklám.

Adware často používajú firmy ktoré poskytujú služby typu zarábaj cez internet. Vtedy používateľ "prenajame" časť monitoru kde sa budú zobrazovať reklamné bannery.

Phishing

Phishing (názov z ang. password fishing - doslova rybárčenie hesiel) označuje činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od používateľov rôzne heslá, napr. k bankovému účtu. Väčšinou prebieha tak, že sa založí webstránka, ktorá vyzerá ako kópia už existujúcej dôveryhodnej stránky.

Meno a heslo zadané do phishingovej stránky, sa odošle podvodníkovi, ktorý ho môže zneužiť. Phishing môže prebiehať i tak, že sa rozposielajú e-maily, ktoré lákajú používateľov napríklad na zmenu hesla alebo jeho obnovenie.

Hoax

Hoax sú poplašné správy napríklad varujúce pred počítačovými vírusmi 

Hacker

Hacker je počítačový špecialista či programátor s detailnými znalosťami fungovania systému, dokáže ho výborne používať, ale najmä si ho upraviť podľa svojich potrieb. Tento termín sa dlhodobo mylne používa pre označenie počítačových zločincov a narušiteľov počítačových sietí, ktorí sa správne označujú termínom cracker.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015