Získavanie a spracovanie informácií

Ostatné » Informatika

Autor: macxo
Typ práce: Maturita
Dátum: 21.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 261 slov
Počet zobrazení: 17 835
Tlačení: 1 058
Uložení: 1 063
Informácia
správa, ktorá oznamuje niečo nové pre toho, kto ju prijíma (zvonček oznamuje koniec hodiny, budík nás upozorňuje na určitý čas, zelená farba na semafore znamená voľnú cestu pre chodcov). Môžeme rozlíšiť dve stránky tejto správy: aký vzťah má správa k osobe, ktorá je prijíma a charakter (obsah) správy. Pod vzťahom myslíme to, či oznam prináša niečo nové alebo nie a podľa toho správu pokladáme za informáciu alebo údaj. Každá informácia je údaj, ale nie každý údaj je informácia.
 
Informačný proces
pozostáva zo zberu, spracovania, prenosu a uchovania informácií
 
- zber informácií – ústnym podaním (otázkami), anketami (verejným prieskumom), literatúrou a tlačou (knižnice), masovokomunikačnými prostriedkami (rádio, televízia, internet)
- prenos informácií – ústne šírenie, písomnou formou (letáky, listy), elektronickými prostriedkami (rádio, telefón, fax, televízia, e-mail). Prostriedok na prenesenie správy označujeme slovom kanál.
- zápis a skladovanie informácií – písomne (knihy, časopisy, kartotéky), na záznamové médiá (magnetofónová kazeta, film, videokazeta, CD, DVD, pamäťové média počítača – diskety, pevné disky)
- vyhľadávanie informácií – ústne (opýtaním), manuálne (knižnice, kartotéky), pomocou počítačových databáz, pomocou internetu
- formy prezentácie informácií – ústne (výklad), vizuálne (plagát, inzerát, reklama, knihy, médiá, internet)
 
Návrh pracoviska
- študent – svetlá miestnosť, dostatočný priestor, pracovný stôl, stolná lampa, študijná a odborná literatúra, pracovné pomôcky (podľa odboru štúdia), miesto a pomôcky na oddych (posteľ, rádio)
- kníhkupectvo(obchody, firmy) – počítač (resp. počítačová sieť), databázový program (napr. na evidenciu kníh – príjem, výdaj), textový editor (výroba reklamných plagátov, korešpondencia), tabuľkový editor (faktúry, objednávky, financie), špeciálny program na vedenie účtovníctva, tlačiareň, pripojenie na internet (prezentácia firmy, kontakt s dodávateľmi)
- väčšie podniky – sieť (prepojenie jednotlivých oddelení), vnútorný informačný systém, informačné stredisko (oddelenie) pre zákazníkov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013