Periférne zariadenia a doplnky

Ostatné » Informatika

Autor: Chlapec macxo
Typ práce: Maturita
Dátum: 21.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 480 slov
Počet zobrazení: 8 814
Tlačení: 564
Uložení: 562
Prídavné čiže vonkajšie alebo periférne zariadenia - slúžia na dorozumievanie človeka s počítačom. Rozdeľujeme ich na vstupné, výstupné alebo vstupno-výstupné.

Vstupné zariadenia:
 
Klávesnica - je neodmysliteľnou súčasťou každého počítača, tvorí základné vstupné zariadenie počítača a slúži na bežnú komunikáciu používateľa s počítačom, ako je vkladanie príkazov operačnému systému počítača a na ovládanie aplikačných programov počítača.
 
Myš - štandardným zariadením na ovládanie programového vybavenia PC je klávesnica. V súčasnosti sú rozšírené grafické programy, napr. Windows, AutoCad, ktoré sú priamo stavané na ovládanie pomocou myši. Pohybom myši po pevnej podložke sa valí snímač v tvare guľky, pričom sa na základe jeho pohybu voči pevnej časti myšky vytvárajú signály v smere osí x a y. Tieto signály sú vedené vodičom cez sériové rozhranie do počítača, kde sa obslužným programom spracúvajú. Výsledkom je určitá poloha kurzora premietnutá na obrazovke počítača.
Súčasťou myši sú dve alebo tri tlačidlá, pomocou ktorých sa príslušné signály prenášajú do počítača, kde obslužný program určuje ich interpretáciu. Myš je najčastejšie pripojená k sériovému rozhranie PC - odtiaľ má názov serial mouse. Na spoluprácu myši s počítačom musí byť zavedený do pamäte počítača obslužný program pre myš, ktorý je spravidla k myši priložený na diskete.
 
Joystick – slúži na ovládanie simulácie reálnej situácie (napr. hry - simulácie)
 
Scanner - zariadenie na snímanie grafických predlôh, ktoré snímanú predlohu digitalizuje a po úpravách prenáša číslicové informácie do počítača. Jeho základom je snímací prvok CCD (ako vo videokamere), ktorý musí mať minimálnu rozlišovaciu schopnosť 12 bodov na milimeter. Prenos dát a komunikáciu s počítačom zaisťuje špeciálny radič, ktorý sa zasúva do základnej dosky počítača.
 
CD-ROM - v snahe výrobcov pevných diskov dosiahnuť čo najväčšiu kapacitu pri súčasnom zmenšovaní rozmerov nosiča informácií, zvíťazila metóda zápisu a čítania dát laserovým lúčom na, resp. z rotačného média.
Je to disk s priemerom  12 cm, ktorý na 6 km dlhej a 6/10000 mm širokej špirálovej stope nesie 650 MB údajov. Údaje sú reprezentované pomocou 0,12 mikrometra vysokých výstupkov (pit) a priehlbiniek (land) na hliníkom pokovanej 10 až 50 mikrometrov hrubej vrstve. Na tejto ploche je nanesená 1,2 milimetra hrubá ochranná vrstva laku. Na čítanie dát slúži svetelný lúč produkovaný laserovou diódou. Lúč je veľmi tenký a možno ho presne zamerať na malú plochu. Táto plocha je asi jeden mikrometer.
Po zvládnutí technológie zápisu informácií na kompaktné disky CD-ROM s kapacitou cca 1 000 MB sa stávajú tieto CD-ROM pamäte databankou. Spracovanie dát na disku sa však robí u výrobcu, nie u používateľa, čo je ich nedostatkom. Firma Maxtor Corporation vyvinula a uviedla na trh premazávateľné optické médiá s veľmi vysokou kapacitou. V súčasnoti sa vyrábajú dva typy optických diskov:
• CD-ROM (WORM - Write Once Read Multiple) - je určený na jeden používateľský zápis a neobmedzený počet čítaní,
• CD-RW (ReWritable) - možno s ním pracovať ako s bežnými pevnými magnetickými diskami.

DVD - Digital Video Disc - optické médium, využívajúce laser na čítanie digitálneho záznamu. Vlnová dĺžka lasera je kratšia, 635 alebo 650 nm, kým CD používa 780 nm. Toto umožňuje užšie zaostrenie laserového lúča, použitie o polovicu kratších priehlbiniek v záznamovej stope a polovičných rozostupov jednotlivých stôp od seba. Hĺbka priehlbiniek sa tiež znížila na polovicu. Aby sa lúč ľahšie dostal k záznamu, zmenšila sa hrúbka ochrannej vrstvy z 1,2 na 0,6 mm. Použila sa ešte spevňovacia vrstva hrubá 0,6 mm. Čoskoro prišli na myšlienku využiť aj druhú vrstvu na záznam, čím vznikol dvojvrstvový disk. Spodná vrstva je pokrytá polopriepustnou vrstvou, ktorá tiež obsahuje informácie. Laser po prečítaní spodnej vrstvy sa zaostrí na polopriepustnú vrstvu a pokračuje v čítaní. Dnes už existujú aj obojstranné dvojvrstvové disky s približne štvornásobnou kapacitou oproti jednostrannému jednovrstvovému disku, čo predstavuje kapacitu až 8 hodín videozáznamu. Množstvo prečítaných dát je 13,08 Mb/s (megabitov za sekundu). Ďalšou vymoženosťou DVD je viacero uhlov pohľadu. Záznam môže obsahovať až 9 rôznych uhlov pohľadu.
DVD-R má možnosť jednorazového zápisu dát, pričom jeho kapacita je 3,95 alebo 7,9 GB. DVD-RAM je viackrát prepisovateľný, s kapacitou 2,6 alebo 5,2 GB.

Výstupné zariadenia:
 
Tlačiareň - podľa princípu činnosti a kvality tlače môžeme rozdeliť tlačiarne do týchto kategórií:
 
• Maticové 9/24-ihličkové tlačiarne môžu pracovať v textovom aj grafickom režime.
 
• Tlačiarne s typovým kolieskom pracujú len v textovom režime, kvalita tlače je podobná tlači písacieho stroja.
 
• Tepelné tlačiarne - ich princíp tlače je v tepelnom pôsobení na špeciálny papier s teplocitlivou vrstvou. Kvalita tlače je veľmi dobrá, ale na úkor časovej trvanlivosti vytlačeného dokumentu, ktorý "starne" vplyvom slnečného žiarenia.
 
• Atramentové tlačiarne používajú špeciálne hlavy podobne ako maticové tlačiarne, ale namiesto ihličiek používajú špeciálne dýzy (trysky), z ktorých pri tlačení vystriekne malé množstvo špeciálneho atramentu. Kvalita tlače je podobná kvalite dosiahnutej laserovou tlačiarňou.
 
Laserové tlačiarne pri tlači využívajú princíp xerografickej tlače. Základom laserovej tlačiarne je svetlocitlivý valec, ktorý sa pri otáčaní konštantnou rýchlosťou elektrostaticky nabíja. Laserový lúč napíše na valec informáciu. Nabitý valec sa v mieste dopadu lúča vybije a na vybité časti sa v ďalšej fáze nalepia častice tonera. Takto sa obraz prenesie na papier a toner sa tepelne fixuje na papieri.
 
Väčšina tlačiarní býva pripojená k počítaču káblom cez paralelné rozhranie typu Centronics, niektoré typy tlačiarní cez sériové rozhranie typu RS-232.
 
Plotter - používa sa pri využívaní počítačov na konštrukčné práce CAD (Computer Aided Design), je to kresliace zariadenie, ktoré je riadené samostatným mikroprocesorom a umožňuje kresliť výkresy až do rozmeru A0, spravidla na pauzovací papier s pomocou špeciálnych pier, ktorých počet môže byť rôzny (odráža sa v cene kresliaceho zariadenia). Okrem kresliacich zariadení existuje napr. aj vyrezávacie zariadenie - vyrezávajúci plotter, ktorý príslušný obrázok vyreže priamo z papiera, príp. z tapety pomocou špeciálneho noža.

Vstupno-výstupné zariadenia:
 
Pružný disk (disketa) - spolu s disketovou jednotkou (Floppy disk drive) tvoria ďalší, neodmysliteľný druh pamäte počítača. Disketa je pružný kotúč, tvorený z nemagnetickej podložky, na ktorej je nanesená záznamová magnetická vrstva. Tento kotúč je uzavretý v tuhom alebo polotuhom obale. Výhodu pružných diskov je možnosť jednoduchého prenosu programov a dát medzi počítačmi. Najbežnejším rozdelením pružných diskov je ich delenie podľa veľkosti - rozmeru, prípadne podľa hustoty záznamu.
Štandardnou veľkosťou pružných diskov používaných v starších typoch PC bol rozmer 5.25", v novších modeloch PC je to rozmer 3.5". Pružný disk sa skladá z magnetického nosiča informácií a ochranného obalu, ktorý ho chráni pred mechanickým poškodením a prachom.
Základnou funkciou disketovej jednotky je snímanie a ukladanie informácií z pružného disku pomocou tzv. hlavičiek, ktoré sa nachádzajú v disketovej jednotke a sú v tesnej blízkosti so záznamovým magnetickým médiom, ktoré sa otáča pomocou malého motorčeka (najčastejšie 300 otáčok za minútu).
 
Pri výbere diskiet si pamätajme tieto základné označenia typov diskiet (niektoré sú už historické):
SS - jednostranná disketa (Single Sided)
DS - obojstranná disketa (Double Sided)
SD - záznam s normálnou hustotou (Single Density)
DD  - záznam s dvojitou hustotou (Double Density) - 360/720KB
HD  - záznam s vysokou hustotou (High Density) - 1.2/1.44 MB

Modem - slúži na vzájomnú komunikáciu medzi počítačmi po telefónnej linke (modem - modulátor - demodulátor), ktorý na vysielajúcej strane pretransformuje číslicový signál z počítača na analógový a v prijímacom PC zmení analógový signál späť na číslicový. Modem je umiestnený medzi počítačom a telefónnou linkou. Na prácu s modemom sa používa telekomunikačný software.
 
Monitor - veľkosť uhlopriečky v palcoch: najmenšie 14 palcové, lepšie sú 15 palcové, pre kvalitnú prácu s textom 17 palcový, pre profesionálnu prácu 20 až 23 palcov. Ďalšie parametre: rozlíšenie, obnovovacia frekvencia pri tomto rozlíšení. Každý dokáže zobraziť 16.7 mil. farieb pri akomkoľvek rozlíšení. Digitálne ovládanie - zapamätá si nastavenie obrazu pri každom rozlíšení a režimu práce, analógový monitor - nepamätá si, pri každej zmene režimu práce bude obraz "utekať" do strán, ... (nutné ručne nastaviť prvky). Dnešné minimum: uhlopriečka 15 palcov s digitálnym ovládaním, minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov pri obnovovacej frekvencii 75 Hz (počet bliknutí monitoru za sekundu - čím viac, tým lepšie pre naše oči, pretože tým viac sa nám obraz zdá nehybný). Monitor musí byť označený NI (Non Interlaced - neprekladaný), ďalej musí spĺňať normy o vyžarovaní škodlivých žiarení (označuje sa potom LR = Low Radiation, MPRII, TCO II, TCO 95).
 
Faxmodem - umožní pomocou telefónnej linky, ku ktorej musí byť pripojený, poslať náš napísaný text na ľubovoľný fax na svete (časť faxová) alebo ľubovoľný súbor z nášho počítača do iného počítača na svete (časť modemová).
 
Zvuková karta - pri pripojení kvalitných reproduktorov umožní prehrávať zvukový signál z počítača. Ak je pripojený mikrofón umožňuje aj záznam zvuku.
 
Streamer - kazetopásková jednotka, umožní ukladať pomerne pomaly, ale veľa dát, na kazetu podobnú magnetofónovej. Bežné kapacity sú do 250 MB do 4 GB. Používa sa pre zálohovanie dát.

Základné jednotky v informatike:
bit – základná (elementárna) jednotka popisujúca množstvo dát
byte – odvodená jednotka = 8 bit
dpi (dots-per-inch) – „bodov na palec“, uvádza rozlíšenie tlačiarne, scannera, ...
znak/sekunda – používa sa pri ihličkových tlačiarňach (koľko znakov je tlačiareň schopná vytlačiť za sekundu)
strana/minúta – používa sa pri atramentových a laserových tlačiarňach (počet vytlačených strán za minútu)
kB/sekunda – prenosová rýchlosť modemu, rýchlosť čítania údajov z externého média alebo pevného disku
Mhz – taktovacia frekvencia procesora resp. CPU
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035