Internet - Popis, využitie, význam, služby, vyhľadávanie

Ostatné » Informatika

Autor: macxo
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 768 slov
Počet zobrazení: 16 205
Tlačení: 823
Uložení: 850
Popis, využitie, význam
 
Čo to je komplexná globálna sieť pozostávajúca z tisícok nezávislých sietí. Je to súbor noriem alebo protokolov TCP/IP*, ktoré umožňujú komunikáciu medzi verejnými a privátnymi sieťami na rôznych typoch komunikačných médií (telefónne linky, optické káble, satelity atď.) a rôznych technických platformách (PC, APPLE atď.)
Princípy - je navrhnutá tak, aby nemusela mať riadiacu osobu ani inštitúciu. Je sama sebou riadená aj kontrolovaná. Môže pracovať aj pri poškodení, pretože všetky počítače (uzly) sú si rovnocenné a každý má právo vytvárať, prijímať a najmä prepúšťať správy.
Využitie a význam – „informačný oceán“ poskytuje nekonečné množstvo informácií, obrovské možnosti prezentácií a reklamy firiem i fyzických osôb. Skracuje vzdialenosti medzi rôznymi miestami na Zemi (umožňuje komunikáciu takmer v reálnom čase).
 
* TCP (Transmission Control Protocol) – prevádza správy na prúd „paketov“,
* IP (Internet Protocol) – je zodpovedný za adresovanie paketov.
 
Pakety Predstavme si, že chceme na náš osobný počítač preniesť nejakú dátovú sekvenciu, správu, z určitého internetovského počítača, povedzme z počítača umiestneného v Kalifornii. Podstatnou vlastnosťou Internetu je to, že správa sa nebude prenášať ako jeden celok, ale ako postupnosť menších dátových jednotiek, paketov (packets). Každý paket je vybavený adresou zdroja a adresou cieľa.

Smerovače Pri prenose bude každý paket cestovať sieťovou infraštruktúrou Internetu samostatne. Jeho cesta sa bude skladať zo série presunov od jedného špecializovaného počítača - smerovača (router) k druhému. Pri presunoch sa bude prihliadať k okamžitému stavu priechodnosti spojov a v prípadoch výpadku niektorých spojov budú hľadané náhradné cesty.

Adresovanie v sieti
URL (Uniform Resource Locator) – definuje odkaz na určitý dokument, vrátane typu protokolu pre prenos daného objektu.
 
napr. http://www.gjar-po.sk/index.html, kde
 
- http:// - je názov protokolu (HyperText Transfer Prototol)
- www.gjar-po.sk/ - je doména
- index.hml - je názov dokumentu
 
Každá doména má okrem slovného (znakového) pomenovania aj jedinečnú číselnú IP adresu, ktorá je rovnocenná so znakovou. Skladá sa zo štyroch čísel od 0 do 255 oddelených od seba bodkou (napr. 195.28.77.193).
 
Vrcholová doména – je postupnosť znakov za poslednou bodkou v doméne. Je to buď dvojpísmenkové označenie štátu (sk, cz, de, nl, uk, atď.) alebo trojpísmenové označenie:
- com = company (firma)
- edu = education (vzdelávanie)
- org = organisation (organizácia)
- net = network (sieť)
- mil = military (armáda)
- gov = government (vláda)
 
Existuje ešte aj tvz. e-mailová adresa, ktorá má tvar používateľ@doména. (napr. dzuren6c@gjar-po.sk). Pozostáva teda z mena používateľa a z domény, na ktorej má tento používateľ vytvorené svoje vlastné konto.
 
Služby Internetu
- Elektronická pošta (e-mail) – lacný a veľmi efektívny spôsob komunikácie. Výhody sú hlavne v rýchlosti a znížení výdavkov. Prostredníctvom e-mailu môžeme posielať správy, ale aj programy, obrázky, hudbu, video apod.
- FTP (File Transfer Protocol) – protokol určený na prenos súborov. Umožňuje skopírovať hociktorý súbor z počítača na Internete na hociktorý iný počítač na Internete. Na prístup k súboru však musí mať používateľ oprávnenie.
- WWW (World Wide Web) – možno definovať ako distribuovaný multimediálny hypertextový systém. Slovo distribuovaný znamená, že informácia vo WWW sa môže nachádzať v počítačovom systéme na ľubovoľnom mieste. Ide o multimédiá, ktoré zahŕňajú text, grafiku, zvuk, dokonca aj video. Prístup k informáciám je založený na hypertextovej technológii, čo znamená, že jednotlivé časti dokumentov sú navzájom prepojené (na seba odkazujú).
 
Vyhľadávanie informácií
Na vyhľadávanie informácií v Internete slúžia špecializované servery. Vo všeobecnosti sa rozdeľujú na dva druhy: zoznamyvyhľadávače. Zoznamy obsahujú databázu odkazov utriedených podľa predmetu činnosti. Vyhľadávače hľadajú nami požadovanú informáciu (kľúčové slovo/á) v celej sieti Internetu.
 
Syntax hľadania
Vyhľadávače obsahujú riadok, do ktorého sa zapisuje predmet hľadania. Po stlačení tlačidla hľadať (find, search, ...) sa začne vyhľadávanie. Niektoré vyhľadávače obsahujú aj voľby na špecializované hľadanie (napr. obrázkov alebo zvuku). Ukážka zápisu výrazu v AltaViste:
 
pes nájde stránky, v ktorých sa nachádza slovo pes
pes +vlčiak  nájde stránky, v ktorých sa nachádza slovo pes aj vlčiak
pes –pudlík nájde stránky, v ktorých je slovo pes, ale nie je slovo pudlík
„červené more“  nájde stránky, v ktorých je slovné spojenie červené more
  ( ! neznamená to isté ako zápis červené +more)
more +host:sk  nájde všetky stránky s vrcholovou doménou sk, v ktorých sa
  nachádza slovo more
 
Syntax hľadania má aj mnoho ďalších špecializovaných príkazov, ktoré tu nie sú uvedené!
 
Pripojenie k Internetu
- UUCP
- Dial-up – pripojenie pomocou klasickej telefónnej linky + modem
- Pevná linka – prenajatý telefónny okruh (zákazník – provider) + vysokorýchlostný modem
- ISDN – digitálna linka (dvojitá) + ISDN modem
 
peering – priame prepojenie dvoch sietí (providerov) – uskutočňuje sa cez Slovenské peeringové centrum (SIX)
 
rýchlosť pripojenia – rýchlosť komunikácie medzi 2 bodmi
 
- Dial-up – 33,6 kb/s alebo 56,6 kb/s
- Pevná linka – od 9,6 kb/s po 512 kb/s
- ISDN – 64 kb/s resp. 128 kb/s (dvojitá)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Internet - Popis, využitie, význam, služby, vyhľadávanie

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029