:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Programovací jazyk JAVA - vlastnosti, Java applet

Ostatné » Informatika

Autor: Chlapec macxo (31)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 639 slov
Počet zobrazení: 4559
Tlačení: 329
Uložení: 376
JAVA je novodobý programovací jazyk podobný jazyku C++. Je vhodná na programovanie na WWW stránkach (umožňuje vytvárať animácie, zobrazovať text, grafiku a video a poskytuje užívateľovi interaktívne prostredie)
 
VLASTNOSTI
• objektovo – orientovaná
• nezávislá na platforme
JAVA bola navrhnutá tak, aby jej aplikácie "bežali" na rôznych typoch počítačov ( PC, Macintosh ) a na rôznych platformách (Windows 95, Windows NT, UNIX)
• robustná
JAVA začala svoj život ako programovací jazyk pre tvorbu softvéru pre spotrebnú elektroniku ako sú hriankovače, mikrovlné rúry... Takýto softvér musí byť extrémne spoľahlivý. JAVA zabezpečuje "odchyt" možných chýb viacúrovňovým mechanizmom, vylučuje možnosť prepísania pamäti a poškodenia dát.
• distribuovaná
JAVA ja skonštruovaná pre podporu sieťových aplikácií.S JAVOU je otvorenie vzdialeného súboru ( prostredníctvom Internetu ) tak jednoduché, ako by to bol súbor lokálny.
• bezpečná
• viac-procesová
V sieťovej grafickej aplikácií ako je napríklad "webovský browser", prebieha niekoľko procesov naraz. Užívateľ môže počúvať zvukový záznam, zatiaľ čo prechádza stránkou a v pozadí sa práve "naťahuje" obrázok. JAVA umožňuje "multithreading", viac úloh beží súčasne.
 
JAVA  APPLET
Na vytvorenie java appletu treba vytvoriť tri súbory:
1.  napísať zdrojový kód appletu - súbor.java
2.  preložiť applet - súbor.class
3.  navrhnúť webovskú stránku - súbor.HTML 
 
- zdrojový kód môžete písať v akomkoľvek ASCII editori
- súbor so zdrojovým kódom je nutné skompilovať Java kompilátorom
- pri vytváraní HTML súboru pre WWW stránku, na ktorej sa bude applet vykonávať treba do nej vložiť tag:
 
<APPLET CODE="MojApplet.class" CODEBASE="java" WIDTH=100 HEIGHT=50>
 
<prípadné parametre appletu>
 
</APPLET>

SKRIPTY
Programy - takzvané skripty (scenáre), ktoré sa píšu v  skriptových jazykoch. Skript dokáže rozšíriť statický dokument HTML o možnosti interaktívnej práce na strane klienta.
 
JavaScript
JavaScript ( ďalej iba JS ) je objektovo - orientovaný skriptovací jazyk, ktorého kód je vložený do HTML súboru. Vyvinul sa z Javy zjednodušením niektorých jej tried ( Math, Date, String ), ale neumožňuje prácu s grafikou, zvukom a vonkajšími súbormi na rozdiel od Javy.
JS sa často spomína v súvislosti s pojmom Dynamic HTML. Práve JS vdychuje webovským stránkam život pomocou rôznych animácií, farebných efektov a drobných žartíkov. Pomocou JS sa však do stránky dajú vložiť aj vedecké kalkulačky, či výpočty daní, čo sú pomerne veľké aplikácie.
Webovský prehliadač musí vedieť interpretovať a previesť skript, čiže program v JavaScripte, vložený do HTML dokumentu. Hovoríme, že musí podporovať daný skriptovací jazyk. JS je podporovaný prehliadačmi Netscape, Internet Explorer a Opera.
 
Skripty sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:
1.  Skripty, ktoré sa spustia iba raz, obyčajne po načítaní dokumentu. Sú ohraničené elementom <SCRIPT>
2.  Skripty spúšťané udalosťami, ktoré nastanú splnením istých podmienok napr. ak myš umiestnime na ošetrený text, obrázok, alebo stlačíme nejaký gombík
 
Aby prehliadač skript nevypisoval, vkladá sa do nich tag komentára. Skripty s deklaráciou funkcií sa vkladajú do hlavičky HTML súboru.
 
< SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" >
<!--
TELO SCRIPTU
//-->
< /SCRIPT >
 
CGI skript
CGI skript je externý program, ktorý je na požiadavku užívateľa spúšťaný www serverom ako samostatný proces. Je to ľubovoľný program, jedinou podmienkou je schopnosť komunikovať s www serverom. Musí vedieť prevzať dáta od servera a potom mu odovzdať výsledok. Naopak, www server musí vedieť tento program spustiť. Ako CGI skript môže pracovať program vzniknutý prekladom zdrojového textu napísaného napr. v jazyku C alebo skript interpretovaný napr. programom Perl.
 
- pravidlá komunikácie medzi serverom a skriptom definuje norma CGI (common gateway interface)
- CGI scripty preberajú požiadavky od klienta, spracúvajú ich a ako výsledok spracúvajú zväčša html stránky; tie posiela server klientovi. Pomocou CGI môže server hľadať dáta, robiť výpočty atď.
 
KROKY SPRACOVANIA CGI POŽIADAVKY
1.  klient požaduje od servera statický dokument - server ho vyhľadá a odošle
2.  klient pošle požiadavku serveru
3.  server spustí CGI skript, ktorý vykoná požiadavku užívateľa
4.  výsledok (väčšinou vo forme html súboru) odošle serveru
5.  server prevezme jeho odpoveď , dotvorí kód a pošle dokument klientovi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Java (programovací jazyk) Referát 1355 slov 7

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#applety #java
0.032