Prezentácia - Základné pravidlá, PowerPoint

Ostatné » Informatika

Autor: macxo
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 416 slov
Počet zobrazení: 16 735
Tlačení: 765
Uložení: 818
Prezentácia ako spôsob prenosu informácií
Prezentácia je veľmi efektívny spôsob ako poskytnúť informácie. Umožňuje prezentovať informácie o najrozličnejších problematikách veľkým skupinám ľudí (50 aj viac), menším skupinám (10 až 50), niekoľkým ľudom aj jedno-tlivcom. Prezentáciu uvádza jeden prípadne viacerí ľudia (podľa obsiahlosti problematiky a časovej náročnosti výkladu). Pri podávaní informácie môže používať najrozličnejšie pomôcky od ukazovadiel, písacích potrieb, cez názorné príklady a ukážky, až po využitie zvuku a videozáznamov, projektora a počítača.
 
Základné pravidlá pre tvorbu prezentácie:

1. Príprava na prezentáciu
- miestnosť, v ktorej budete prednášať si najprv dôkladne obzrite
- usporiadajte si stoličky, plátno a javisko podľa vlastných potrieb
- stupňujte intenzitu svetla (najmenšia v hľadisku a intenzívnejšia na javisku)
- pripravte si techniku (projektor, laserové ukazovadlo, počítač)
- pripravte sa na otázky poslucháčov (odpovedajte presne a výstižne, alebo „neviem“ – nehovorte niečo, čo neviete určite)

2. Ako sa vyjadrovať?
- nepoužívajte prázdne slová a „omáčky“ – používajte jasné slová (termíny)
- používajte vlastné slová, nie ošúchané frázy
- ak poslucháči nie sú odborníci, nepoužívajte odborný slang
- nečítajte text len z obrazovky, snažte sa hovoriť aj spamäti
- hovorte zreteľne, jasne gestikulujte
- majte pripravené aj tlačené materiály – brožúrky pre poslucháčov
- nehrajte sa s vecami! (pero, ukazovadlo atď.)

3. Všetci sa pozerajú na Vás!
- každý poslucháč by mal mať jasný výhľad na javisko (mal by vidieť „celého“ prednášajúceho)
- pohybujte sa, ale buďte vždy viditeľní
- používajte vizuálny kontakt s poslucháčom
- gestikulácia a mimika je rovnako dôležitá ako ústny prejav

4. Ukážky
- pred ukážkou vždy popíšte, čo uvidia
- dajte pozor na farby – musia byť jasne rozoznateľné (tmavé pozadie, svetlý text)
- videoukážky skráťte na minimum (dlhé uspávajú)

5. Prestávky!
- sú nutné! (plánujte ich dopredu)
- na jednu hodinu prednášky dajte 10 minút prestávky
- pri dlhej prezentácii dajte jednu zlomovú prestávku (napr. na obed)
- „nezabudnite, že každá prestávka sa predĺži :-)“

6. Prispôsobiť sa počtu poslucháčov
·  1 poslucháč
- predtým ho spoznajte (po profesionálnej stránke) – odbornosť, postavenie vo firme, záujmy
- nemusíte dbať na formálnosť
- chyby sa prepáčia
- nejasnosti môžete zopakovať viackrát
·  2-3 poslucháči
- nedávajte veľký dôraz na formálnosť
- na chyby budete určite upozornení (vyhýbajte sa im, čo najviac)
- prinúťte poslucháčov k diskusii (provokatívne otázky , ...)
·  5-15 poslucháčov
- používajte projektor
- dbajte na dobré ozvučenie miestnosti
- udržujte si odstup od poslucháčov
- vhodné oblečenie
- žiadne chyby!
- diskusia po skončení prednášky
·  30 a viac poslucháčov
- budete potrebovať asistenta
- profesionálne ozvučenie, kvalitné osvetlenie (dobré je mať poruke technika)
- žiadne chyby! – precíznosť
- na otázky z publika vyhraďte osobitný čas
- diskusia po skončení prednášky

7. Aké informácie vnímame najlepšie?
- zrak (75%), sluch (11%), hmat (7%), chuť (4%), čuch (3%)

8. Čo si najlepšie zapamätáme?
- vizuálne (55%), zvukové (38%), textové (7%)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.038