Skenery

Ostatné » Informatika

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 21.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 726 slov
Počet zobrazení: 8 186
Tlačení: 530
Uložení: 526
Na „vloženie“ obrázkov alebo fotografií do pocítaca sa používa scaner. Je to zariadenie pracujúce na rovnakom princípe ako kopírovací stroj, pricom výsledkom jeho cinnosti nie je kópia na papieri, ale v pocítaci. Scaner môžeme použit aj vtedy, ked si chceme ušetrit námahu s prepisovaním. Nevýhodou je, že takto získaný text sa bude správat ako obrázok, a nebude možné robit s ním žiadne úpravy (vymazávanie riadkov, dopisovanie slov apod.). Na získanie „upravovatelného“ textu budeme musiet využit niektorý z programov OCR (Optical Character Recognition – optické rozpoznávanie textu), pomocou ktorého pocítac dokáže zoscanovaný obrázok precítat a „vylúštit“ – prepíše ho do textu. Najdôležitejšia je v takomto prípade kvalita a cistota predlohy, pretože ak je text nezretelný alebo sú v nom šmuhy, zostane v nom zvycajne vela chýb (niektoré podobné znaky sú nesprávne precítané napr. b sa zamení h, i za l, pri iných sa „zabudne“ na mäkcen,...). Cas, ktorý potom strávime cítaním a opravovaním nesprávne precítaných znakov je skoro ten istý, za aký by sme text prepísali.

Skenery

Skenery sú zariadenia, ktorých úlohou je previest obrazovú informáciu z tlacenej ci filmovej predlohy (ešte i dnes skôr výnimocne i trojrozmerný objekt) do digitálnej podoby a “odoslat” ju na dalšie spracovanie do osobného pocítaca. Okrem dnes najrozšírenejších plošných skenerov poznáme skenery rucné, bubnové, filmové a špeciálne skenery, ktoré nájdeme v najrôznejších zariadeniach, pocínajúc snímacmi ciarových kódov a konciac 3D skenermi.

Ak potrebujete snímat papierové i transparentné predlohy, celkom isto by vo výbave skenera nemal chýbat doplnok, ktorý sa síce oznacuje pojmom dianadstavec, ale casto je jeho využitie ovela širšie ako snímanie diapozitívov (negatívy, filmové pásy, tlacové predlohy). To však závisí od konkrétneho typu skenera a nadstavca. Azda najlepším riešením je jeho implementácia do veka, ktorým sa prikrýva snímaná plocha.

Okrem typu predlohy je potrebné mat predstavu aj o velkosti predlôh, s ktorými hodláte pracovat. Dalšie parametre dôležité pre výber skenera sú optické rozlíšenie a farebná hlbka. Oba charakterizujú možnosti skenera. V súcasnosti je štandardom optické rozlíšenie skenera 600 x 1200 dpi (dot per inch). Toto rozlíšenie budete potrebovat pri získavaní detailov z fotogfrafií. V mnohých prípadoch sa môžete stretnút s tzv. interpolovaným rozlíšením. V tomto prípade je predloha zosnímaná na maximálnom možnom optickom rozlíšení a potom sú dalšie hodnoty dopocítavané - interpolované. Interpolované rozlíšenie nikdy nedosiahne kvalitu optického. Pokial ide o farebnú hlbku, stretneme sa s hodnotami od 24 do 48 bitov. Udáva kolko farieb je skener schopný rozoznat. Tu si treba uvedomit, že “pocítacové” spracovanie obrazu (programové vybavenie) prebieha maximálne s 36-bitovými farbami. Na co je teda väcšia farebná hlbka? V podstate ide o internú záležitost skenera, v žiadnom prípade to však nie je samoúcelné zlepšenie. Aj ked vyššiu farebnú hlbku nepodporuje celý spracovací retazec, je táto “rezerva” využitá na dokonalejšie spracovanie nasnímaného obrazu priamo v skeneri. Casto výstupy získané takýmto skenerom poskytujú podstatne vyšší kontrast a lepšiu ostrost.

Okrem technických parametrov je potrebné pri výbere prihliadat aj na softvér, ktorý so skenerom získate. Kým v minulosti získal používatel iba ovládace a všetko ostatné si musel zadovážit sám, dnes sú skenery velmi casto doplnené o celý rad hodnotných programov. Preto je dobré všimnút si, co sa ku skeneru dodáva, prípadne si nechat jednotlivé programy predajcom predviest. Velká väcšina skenerov má ovladace typu TWAIN, ktoré nám umožnujú skenovat do lubovolnej aplikácie. Vo výbave istotne nebude chýbat softvér na spracovanie obrazu (niekedy aj viacero), program na rýchle automatické snímanie preddefinovaných typov dokumentov, ktorý zvycajne umožnuje aj ich automatizované predspracovanie. Poslednou, no pri kancelárskom nasadení dôležitou aplikáciou je program na rozpoznávanie a prevod textu – OCR.

Pri výbere skenera je však dobré brat zretel aj na dalšie parametre, pre bežného používatela možno menej zrozumitelné a casto zdanlivo nepodstatné. Sú to najmä typ snímaca (CCD alebo CIS) a rozhranie, prostredníctvom ktorého skener komunikuje s osobným pocítacom (paralelný port, SCSI, USB). Staršia tecnológia snímania CIS (Contact Image Sensor) sníma všetky farby naraz a preto neponúka takú výslednú kvalitu obrazu ako novšia technológia CCD (Charged Coupled Device). Skenery s touto tecnológiou rozkladajú skenovanú predlohu na jednotlivé farebné zložky. Aj ked je rozdiel medzi výslednými orazmi nepatrný, nie je dôvod investovat do staršej technológie, najmä ked cenový rozdiel skenerov je minimálny. Pokial ide o rozhranie, najstarším a najpomalším je paralelné. Najrozšírenejšie je rozhranie USB, ktoré ponúka dostatocnú prenosovú rýchlost pre domáce skenovanie. Profesionálne skenery sú vybavené rozhraním SCSI alebo FireWire. K nim ale budete potrebovat naviac aj prídavný radic, pretože tieto porty nie sú v štandardnej výbave pocítaca. Ponúkajú však mnohonásobne vyššiu prenosovú rýchlost ako USB.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017