:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Algoritmus - vlastnosti algoritmov

Ostatné » Informatika

Autor: Dievča diana (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 624 slov
Počet zobrazení: 6847
Tlačení: 432
Uložení: 498
1. Algoritmus, algoritmizácia
S algoritmami sa bežne stretávame v každodennom živote. V podstate je algoritmus presný návod na zvládnutie určitej činnosti. Môže ísť o recept v našom obľúbenom časopise, o návod na skonštruovanie modelu autíčka alebo aj o jednoduchý príkaz, keď musíme ísť do obchodu. Ide však o zjednodušený model, pretože algoritmus závisí na znalostiach toho, komu je určený. Napríklad, cudzinec, ktorý nepozná našu reč, ťažko pochopí aj najjednoduchším príkazom, formulovaných v nej. Počítačom musíme tiež preložiť postup do ich reči, do série príkazov. Algoritmus v informatike charakterizujeme ako postup, ktorým získame zo vstupných údajov v konečnom počte krokov, a teda v určitom čase odpovedajúce (správne) výstupne údaje (výsledky). Schopnosť vytvárať algoritmy pre nemysliace zariadenia, ako počítač sa nazýva algoritmizácia a je nevyhnutná pre každého, kto pracuje s počítačom. Programátori musia poznať jazyk, zrozumiteľný počítaču, čiže programovací jazyk.
 
2. Vlastnosti algoritmov
Každý správny programátor by mal poznať nielen programovací jazyk, ale aj zásady pre tvorbu algoritmov. Tie by mali spĺňať šesť základných vlastností:
 
2.1. Elementárnosť
Každý postup pozostáva z viacerých krokov, ktoré musia byť pre adresáta jednoduché a zrozumiteľné, teda elementárne. Elementárnosť závisí na znalostiach konečného užívateľa, ak je ním počítač, potom mu musíme vložiť celý postup v príkazoch, ktoré pozná. Jednoducho demoštrujem elementárnosť na príklade :
Ak deťom na základnej škole prikážeme, aby vypočítali 3! , asi nepochopia, čo od nich žiadame. Elementárnou činnosťou pre nich by bol výpočet súčinu 1*2*3.
Tiež si treba dávať pozor na prípadnú dvojznačnosť, napr. príkaz „Meľ dva dni staré rožky!“ sa dá vysvetliť aj tým, že budem dva dni neustále mlieť staré rožky.
 
2.2. Determinovanosť
Determinizovaný algoritmus je taký, keď v každom kroku jeho vykonávanie vieme, ako sa bude uberať ďalej, resp. či už neskončí. Narozdiel od človeka, pre počítač musí byť postupnosť krokov jednoznačne určená.
Pr. Ak riešime príklad (1+2) * 3, potom musíme jednoznačne určiť, že najprv vypočítame zátvorku, a až potom násobíme. Ak by algoritmus nebol determinovaný, mohli by sme dostať výsledok 1 + 2*3, čo je výrazný rozdiel.
 
2.3. Rezultatívnosť
Postup dáva pre rovnaké vstupy tie isté výsledky.
V bežnom živote sa nám často stáva, že túto podmienku sa nám nepodarí splniť. Ako príklad nám môžu slúžiť jedlá pripravené podľa toho istého receptu alebo večné debaty po písomkách z matematiky, keď pri zhodnom zadaní každému vyjde iný výsledok.
 
2.4. Konečnosť
Touto podmienkou je zabezpečené, že algoritmus skončí po vykonaní konečného počtu krokov, teda v konečnom čase. Narozdiel od človeka, ktorý dokáže využívať skúsenosti, v prípade nemysliaceho zariadenia musíme postup formulovať tak, aby bol určite ukončený.
Častokrát sa nám stáva, že vytvoríme nekonečný algoritmus, napr. pri nesprávnej podmienke v cykle. Iným prípadom je vytvorenie algoritmu, ktorý je konečný, ale doba jeho realizácie je taká dlhá, že potom stráca zmysel (šifrovacie algoritmy).
 
2.5. Hromadnosť
Táto vlastnosť je pre nás výhodou, pretože postup, ktorý spĺňa túto podmienku dokáže riešiť viac problémov naraz, resp. dokáže aplikovať riešenie na množinu rozdielnych vstupných hodnôt.
Riešenie príkladov pomocou vzorcov je príkladom na hromadný algoritmus. Napr. postup nevypočíta 1+2 alebo 2+3, ale dokáže vypočítať a+b.
   
2.6. Efektívnosť
Aj algorimus, ktorý nie je efektívny môže fungovať správne. Efektívnosť je preto skôr rozširujúcou vlastnosťou, ako podmienkou pre nevyhnutne správny postup. Efektívny algoritmus je taký, ktorý s použitím minimálneho počtu prostriedkov v čo najkratšom čase vyrieši daný problém.
Pr. Vypočítajte súčet čísel od 1 do 100. Neefektívnym algoritmom by bolo postupné sčítavanie 1+2+…+99+100. Omnoho efektívnejším spôsobom by bol výpočet (1+100)*50.
 
3. Aký je správny algoritmus
Algoritmus vytvárame za účelom správneho riešenia problému. Rozlišujeme tri druhy správnosti algoritmov:
Algoritmus je čiastočne správny, ak v prípade, že skončí dáva vždy správne výsledky.
Algoritmus je konečný, ak skončí v konečnom čase pre ľubovoľné vstupné údaje.
Algoritmus je správny, ak spĺňa obidve podmienky, čiže je zároveň čiastočne správny a konečný.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.7)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#algoritmy #algoritmus #algoritmus vlastnosti algoritmov #algoritmi - schema riešenia problemov #algorytmy #elementárnosť #vlastnosti algoritmov
0.032