Hardvér - mikroprocesory, pamäť

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 376 slov
Počet zobrazení: 5 117
Tlačení: 462
Uložení: 498
Hardvér - súčasné techické vybavenie osobných počítačov: mikroprocesory, vnútorná a vonkajšia pamäť
 
Pod pojmom HARDWARE rozumieme technické vybavenie počítača, t.j. všetky stavebné prvky - mikroprocesor, pamäte, základná doska, diskové jednotky, zdroj napájania - nazývané súhrnne ako základná jednotka, ako aj všetky periférne vstupno-výstupné zariadenia - klávesnica, monitor, tlačiareň, myš, tablet, scanner a pod.

Pod pojmom počítač sa väčšinou považuje mikropočítač kompatibilný so štandardom IBM PC, na báze mikroprocesorov Intel a jeho klonov spolu s operačným systémom od Microsoftu.

Stavebné prvky počítača:

· základná doska
· mikroprocesor
· pamäť
· pevný disk
 
základná jednotka
základná doska -
 
pamäť
 - je neodmysliteľnou súčasťou počítača. Slúži k uloženiu dát a programov. Základnou požiadavkou je, aby mala čo najvyššiu kapacitu a čo najkratšiu vybavovaciu dobu. Popri vonkajšej pamäti, ktorá je umiestnená mimo základnú dosku počítača, je tiež definovaná tiež
®  pamäť vnútorná.
Tvoria ju obvody, ktoré sú osadené spolu s procesorom na základnej doske počítača.
Jje možné ju rozdeliť na časť ROM (Read Only Memory), určenú iba na čítanie  a časť RAM (Random Access Memory), umožňujúcou čítanie aj zápis. Pamäť RAM uchováva základnú časť operačného systému, práve vykonávané časti používateľských programov a dáta prenášané medzi procesorom a prídavnými zariadeniami. Je energeticky závislá a po vypnutí počítača sa jej obsah stratí. Množstvo osadenej pamäte a voľba vhdoného typu má zásadný vplyv na výkon počítača i na jeho spoľahlivosť. Tento vplyv môže byť dokonca väčší, než aký je prisudzovaný procesoru a ďalším komponentom počítača.
Operačná pamäťRAM je pamäťový priestor, ktorý umožňuje beh programov a sprístupňuje dáta uložené na pevnom disku a je určená iba ku krátkodobému uloženiu informácií.
 
V 286 sa používali 30 pinové SIMM pamäte, ktoré v 386 už mali väčšiu kapacitu. V počítačoch s procesormi 486 sa už začali nahrádzať 72 pinovými pamäťami SIMM, ktoré okrem vyššej kapacity boli aj trochu rýchlejšie. Od počítačov s procesormi Pentium nastúpili nové pamäte DIMM, ktoré bolo možné kombinovať so SIMM pamäťami. DIMM pamäte sa používajú aj v súčasnosti  a v najmodernejších verziách pracujú pod frekvenciou 133MHz.
 
pevný disk
 
procesor
Niekedy na prelome 60 a 70 rokov sa objavil nový druh elektronickej súčiastky, ktorý od základu zmenil prakticky celú výpočtovú techniku - mikroprocesor.  Mikroprocesor dokáže vykonávať nejaký program. Na myšlienke integrovať všetky funkcie procesora do jediného obvodu pracovalo viacero firiem, prvenstvo však patrí spoločnosti Intel.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015