Grafický softvér

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 195 slov
Počet zobrazení: 5 618
Tlačení: 490
Uložení: 483
Grafický softvér - všeobecná char., rozdelenie, char. vybraného programu, možnosti využitia

základné formáty počítačovej grafiky:
1) rastrový formát
Obrázok je určený jednotlivými bodmi (pixels). Každý z týchto bodov má ako vlastnosť svoju farbu. Podľa počtu možných farieb každého bodu sa rastrové formáty delia na:
  ¨ monochromatické (čierne a biele pixely),
  ¨ na formáty v stupnici šedi (pixely v odtieňoch šedej),
  ¨ formáty farebné (pixely v rúznych farbách)
Editácia obrazu v rastrovom grafickom formáte sa vykonáva individuálnym nastavovaním farby jednotlivých pixelov. Výhodou tohto formátu je veľmi realistické podanie grafiky. Nevýhodou sú vysoké nároky na pamäť pri uložení a zhoršené zobrazenie pri zväčšovaní obrázku.
- bitmapové edotory sa používajú všade tam, kde sa vykonávajú úpravy fotografií (retušovanie, zosvetlenie, doostrenie a podobne).
Paintbrush, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro
PROGRAMY PRACUJÚCE S BITMAPOVOU GRAFIKOU
( CorelPhoto Paint , Adobe Photoshop, Paint Shop Pro ...) sa pozerajú na obrázok ako na sieť bodov (pixelov) Jednotlivé body nie sú spolu logicky spojené, preto sa ťažšie editujú celé objekty (napr. priemer už nakresleného kruhu len ťažko zmeníme.) Pri práci s bitmapovými obrázkami sa stretávame z hodnotou rozlíšenia o6rázku. Táto hodnota sa udáva v DPI (dot per inch - bod na palec).Ak váš obrázok budete chcieť sledovať iba na monitore ( napr. Internet, multimediálne prezentácie a pod. vystačíte s rozlíšením 72 DPI) Ak budete chcieť obrázok

vytlačiť na ihličkovej, atramentovej alebo laserovej tlačiarni budete používať rozlíšenie (v závislosti od kvality tlačiarne) od 150 do 600 DPI. Pri práci s osvitovou jednotkou od 1200 DPI a viac.
Ďalšie charakteristiky:
Konečné rozlíšenie obrázku - body v bitmapovom obrázku majú pevnú veľkosť. Nemôžete chcieť, aby sa bitmapový obraz vytlačil na laserovej tlačiarni v rozlíšení 300 DPI a na osvitovej jednotke v rozl. 1200DPI.
Veľká veľkosť súborov - obraz je tvorený rastrom bodov, ktoré zaberajú veľké množstvo pamäte. Čím je rozlíšenie ( stúpne aj množstvo dát) väčšie tým sú väčšie nároky na PC systém.(rýchlosť procesora veľkosť RAM ...)
Editácia po jednom bode - na rozdiel od vektorovej grafiky je v bitmapovej možná editácia aj najmenšieho bodu obrazu (pixel) a tým veľmi presne určovať výsledné zobrazenie (napr. pri retuši fotografie dokážete upraviť nepatrné artefakty na pokožke...)
 
2) vektorový formát
V tomto formáte sú zobrazené objekty určené iba svojím okrajom pomocou matematickej krivky. Každý objekt je charakterizovaný farbou, polohou, veľkosťou, uhlom otočenia a podobne. Výhodou tohto spôsobu je menšia pamäťová náročnosť a neskreslenie obrázku pri jeho zväčšovaní. Preto je tento formát vhodný pre grafiku vysokej kvality, pretože obrazy vo vektorovom formáte je možné ľubovoľne zväčšovať a zmenšovať bez straty proporcií alebo detailov.
PROGRAMY PRACUJÚCE S VEKTOROVOU GRAFIKOU
( CorelDraw, Adobe Illustrator.._) tvoria obraz z kriviek. Keď nakreslíte napr. kružnicu program vie že sa jedná o kružnicu, vie kde je jej stred, aký má polomer, obrys, príp. výplň. Tieto parametre sa dajú veľmi ľahko meniť.
Ďalšie charakteristiky:
Vysoké rozlíšenie tlačeného výstupu - Keď budete tlačiť obrázok vytvorený vo vektorovom programe bude vytlačený v najväčšom možnom rozlíšení tlačiarne. Program v podstate oznámi tlačiarni: Vytlač tento objekt podľa mnou zadaných geometrických pravidiel a jednotlivé body krivky umiestni čo najbližšie pri sebe.
Rýchlejšia tlač a prekresľovanie - Draw sa nezaoberá samostatnými bodmi ale skôr samotným tvarom objektu. Tlačiarni a obrazovke preto predáva omnoho menej informácii ako rastrový obrázok.
Ľahká editácia - vektorová grafika pozostáva z kriviek , uzlov a ďalších riadiacich bodov. Týmito sa dá 1'ahko meniť tvar krivky.
Nedostatok reality - Napriek mnohým prednostiam, ktoré majú vektorové kresby, nedosahujú reálneho vzhľadu bitmapovej grafiky.
Žiadny z odborníkov v oblasti počítačovej grafiky sa nezaoberá len vektorovou alebo bitmapovou grafikou. Je totiž úplne bežné že počítačový obrázok obsahuje text, presnú vektorovú grafiku a zoskenovaný upravený bitmapový obrázok.

COREL DRAW
Grafický program Corel DRAW pozná hádam každý (patrilo by sa dodať) z desiatich miliónov užívateľov. Behom desiatich rokov dokázal Corel Corp. vždy včas naviazať na inováciu predchádzajúcej verzie.
Skrátka je to skvelý program, s dobrou ovládateľnosťou a rastúcou využiteľnosťou.
Vo svojej histórii mal Corel DRAW problémy zo spoľahlivosťou. Množstvo spadnutí a zamrznutí Windows, hodiny trvajúce operácie bez možnosti prerušenia, často i "smetí", zostávajúcich po ukončení programu v pamäti, to všetko otravovalo veľa užívateľov. Stabilita ešte čerstvej deviatej verzie je dobrá. Že vraj za to môže celkom nové jadro programu. Niektoré exportné filtre sú už natoľko inteligentné, že rozpoznajú, ktoré efekty majú exportovať ako vektorovú grafiku, a ktoré v podobe bitmapových objektov či samostatných súborov. Vďaka spoľahlivosti a rýchlosti si teraz môžete i na slabšom Pentiu dovoliť odexportovať celú textovú stránku do formátu EPS, Adobe Illustrator, či Windows Metafile. Rýchlosť exportu samozrejme záleží na počte znakov, veľkosti a typu písma. Výsledný súbor ľahko obsiahne milión kriviek. Zvýšená rýchlosť nezasiahla len exporty, ale i veľký počet funkcií. Samozrejme existujú operácie, na ktoré si musíte trochu počkať. Corel DRAW vám bohužiaľ nezobrazí ukazovateľ priebehu a niekedy vás zmätie i predčasnou zmenou kurzoru z presýpacích hodín na šípku.

Veľmi užitočný je export/import PDS súborov zo zachovaním vrstiev. Teraz sa už o programe Corel DRAW nedá povedať len ako o vektorovom. Program obsahuje samozrejme trochu drobných a menších chýb a nedokonalostí. Problémy sú v nastavení jazyka pre Spelling, v mäkkom delení slov, či ťažkom zachytávaní vodiacich liniek nad bitmapou. Na CD sa nachádza vektorovo - bitmapový Corel DRAW 9, Corel Photo-Paint 9 pre prácu s bitmapovými obrázkami, vynikajúceho správcu fontov Bitstream Font Navigator, vylepšený Corel TRACE pre rozkrivkovanie fotografií, generátor textúr Corel TEXTURE, a šikovný obrázkový manažér Canto Cumulus Desktop. Nie je tu však už Corel DREAM 3D. Je škoda, že ho Corel nenahradil aspoň jednoduchšou verziou iného 3D programu. Určitá kategória užívateľov by ho určite využila. Program sa spolu s fontami dodáva na jednom CD-ROMe, ďalšie dva disky obsahujú cliparty a bitmapové obrázky.

Snáď najpodstatnejšieho zlepšenia sa dostalo dialógovým oknám. Dialógy môžeme mať podľa vôle v štandartnej vodorovnej lište, vo voľne plávajúcom tvare, alebo širokom zvislom okne. Okna môžeme pretiahnutím zoskupovať. Je to veľmi variabilné a súčasne prehľadné. Samozrejme zostáva zachovaný tvar a obsah niektorých dialógových Roll-Up okien, ako napríklad Extrude pre 3D efekty. Odkazy na ne síce nenájdeme v menu, ale môžeme si ich tam doplniť. Samotné menu je, i napriek zoštíhleniu, pomerne neprehľadné, a nezaškodilo by ho doplniť ikonami. Na prví pohľad je vidieť, že Corel DRAW je pripravený k bohatému používaniu Internetu. Odkazy priamo z menu na download (Update) nových nástrojov a paliet sú toho príkladom. Novinkou je implementácia programovacieho jazyka MS Visual Basic 6.0. Zostáva tu samozrejme tiež vlastný skript a ako posledná možnosť pre "programovanie grafiky" formát Postscriptu. Corel DRAW! 9

TIFF - Tagged Image File Format - najpoužívanejší, univerzálny, nekomprimovaný EPS - Encapsulated PostScript "zapuzdrený PostScript " - čitateľný v ASCII formáte, nepracuje so súborom hneď ale až pri tlači
BMP - Windows Bitmap - interný formát fi Microsoft a jej Windows XX
GIF - Graphic Interchange Format - prenos obrázkov vo vyhovujúcej kvalite a rozumnej veľkosti súboru, max 256 farieb
PCX - veterán v oblasti grafických formátov, najviac spoľahlivý lebo sa ďalej nevyvíjal JPG - moderný obrazový formát ktorý dosahuje rekordnej úrovne kompresie ( stratovú), univerzálny
Farebné modely zobrazenía :
RGB - Red, Green, Blue ( červená, zelená, modrá ) HSB - Hue, Saturation, Brightness (odtieň, sýtosť, jas) HLS - Hue, Lightness, Saturation (odtieň, jas, sýtosť)
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, blacK ( azúrová, purpurová, žltá, čierna)
Každý model je špecifický a najvhodnejší pre svoju oblasť : RGB pre počítač, HSB a HLS pre človeka a CMYK pre tlačiareň.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013